HAZA VÁLASZTÁSOK Itt az idő! Magyar képviseletet akarunk a szlovák parlamentben!

Itt az idő! Magyar képviseletet akarunk a szlovák parlamentben!

1070
hirdetés

Közelednek a parlamenti választások. A Komáromi járás a Szövetség listáján olyan 19 képviselőjelölttel méretteti meg magát, akik az élet különböző területein már bizonyítottak. Van köztük polgármester, megyei és/vagy önkormányzati képviselő, orvos, tanár, vállalkozó, menedzser, igazgató. E térségben kiemelt jelöltje Viola Miklós, gútai sebészorvos, megyei és városi képviselő, aki a 9. helyen szerepel a magyar párt országos listáján – nyilatkozta egyebeken kívül Becse Norbert, a Szövetség járási elnöke, aki Iván Tamás, komáromi pártelnök javára lemondott a lista 30. helyéről, s megelégedett a 108-as sorszámmal.

A parlamenti bejutásuk esetén elsősorban mely´ beruházások megvalósítását kezdeményeznék, amelyek jelentős mértékben járulhatnának hozzá e régió infrastrukturális fejlődéséhez, versenyképességének növeléséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez?

Járásunk szempontjából döntő fontossággal bír az eddig elhanyagolt úthálózat fejlesztése. Gondolok itt az izsai körforgalom mielőbbi megvalósítására, de más hosszútávú tervek is jelentős súllyal bírnak. Ilyen például az R8 gyorsforgalmi út nyomvonalának kitűzése, amely egy észak-dél tengelyt alkotna Komárom és Nyitra között, de egy újszerű elképzelés is megvalósítást nyerhetne: a Monostori hidat kapcsolnánk össze az R7 gyorsforgalmi úttal, ami egyben megoldaná Komárom város közlekedési gondjait. Továbbá a vasúti sínhálózat Pozsony irányába történő megduplázásáról sem feledkeznénk meg. Mindez régiónk versenyképességének növelését, új munkahelyek létesítését is eredményezné.

Aggasztó, hogy a magyarlakta járásokat hátrányosan érintő, új területi felosztás rémképe fenyeget. Mit tennének annak megvalósítása, illetve a Komáromi járás megszüntetésének megakadályozása és a magyar nyelv, mint hivatalos regionális nyelv bevezetése érdekében? 

Bízom benne, hogy az új területfelosztási terv a fiókban marad, és nem kerül terítékre. Amennyiben mégis szóba kerülne, komoly ellenállást tanúsítanánk, mert a járásunk fennmaradása létszükség. A magyar nyelv eddig kisebbségi nyelvként szerepel. A terveink része, hogy átminősítsék hivatalos regionális nyelvvé, amely használatát egyértelművé és kötelezővé tenné mindenki számára. Így az anyanyelvünk hivatalos státuszba kerülne, vagyis például nem kellene az ukrán nyelvű orvosoknak magyarázkodnunk, hogy mit is keresünk itt…

Az alacsonyabban fekvő, csallóközi települések szempontjából szintén hátrányos a számukra kisebb anyagi támogatást lehetővé tevő magassági kvóta léte. Szorgalmaznák-e annak eltörlését, s az önkormányzatokat hogyan próbálnák olyan többlet pénzhez juttatni, amiből az energiaválság, valamint az állam által rájuk rótt újabb és újabb kötelességek miatt megnőtt költségeiket is fedezni tudnák? 

A magassági kvóta eltörlését már régóta, parlamenten kívüli pártként is szorgalmazzuk, hiszen ez a hátrányos megkülönböztetés leginkább minket érint. Ami pedig az anyagi forráshiányt illeti: az adókulcsok visszaosztásának arányait kéne megváltoztatni, s egyúttal az államapparátust kellene lefaragni. Az így felszabaduló pénzeszközöket pedig az önkormányzatoknak kellene átutalni.

Az utóbbi időben jelentősen csökkent az érintettek kistermelői gazdálkodásból származó bevétele. Milyen megoldásokat javasolnának a déli térségben sokak megélhetését biztosító, mezőgazdasági termelés felvirágoztatásával és a termőföld védelmével kapcsolatban?

Elsősorban a hazai termelői piacunkat kell kellőképpen megvédenünk. Olyan jogi normák elfogadásával, amelyek szavatolják a piacképességet, de az őstermelőket pozitívan diszkriminálják. Ugyanis megengedhetetlen az, hogy az Afrikába szánt olcsó, ukrán gabona a mi silóinkban kössön ki! Folytatni kell a mezőgazdasági területek anyagi támogatását, és a lehetőségek szerint meg kell emelni a hektárokra szánt hozzájárulások nagyságát.

A Komáromi járásban is egyre égetőbb az orvoshiány, s amiatt többféle szakorvosi kivizsgálásra más járásokba kell utazgatni. Eközben a kórházban dolgozó külföldi orvosok nem tudnak magyarul kommunikálni a szlovák szakkifejezéseket gyakran nem értő, magyar pácienseikkel. Milyen intézkedésekkel hívnák haza a külföldön munkát vállaló orvosainkat?

Az orvoshiány nem csak a Komáromi járást sújtja, hanem országos probléma. Ha megvizsgáljuk, miért távoznak szakembereink külföldre, megállapíthatjuk, hogy két ok miatt. Az első az alacsony javadalmazásuk. Ezen a téren ugyan történt némi előrelépés, de az átlagkeresetük még mindig mélyen az uniós átlag alatt van. Szisztematikusan kell az emelést végrehajtani, de nem csak az orvosi gárdánál, ha nem az egészségügy minden területén, további egészségügyi dolgozók esetében is. A másik ok pedig a nem megfelelő műszaki felszerelés léte, amellyel a szakszemélyzet naponta dolgozni kényszerül. E tekintetben az általunk Nyitra megyében kijelölt utat látom jó megoldásnak, ami nem más, mint a komáromi kórház folyamatos fejlesztése, komoly tőkebefektetésekkel.

Naszvadi iskolaigazgatóként is alaposan átláthatja a magyar kisiskoláink növekvő anyagi terhekkel és az iskolaválasztást illető, rossz szülői döntésekkel is sújtott helyzetét. Kiknek mit javasolna ezen intézmények megóvása érdekében?

Régiónkat sem kerüli el az oktatásügyünkben uralkodó káosz. Hosszútávú terv nem létezik, mert miniszterek jönnek — mennek. Az óvodahálózat nem képes az igényeket teljesíteni, a speciális iskolahálózatot le akarják építeni, az iskolaügyet pedig inkluzívvá tenni. Pár évvel ezelőtt még mindenki a távoktatásban látta a jövőt, de ma már tudjuk, hogy a tényleges iskolai hangyamunka nélkül a gyerekek társadalmilag elsorvadnak, szellemi befogadóképességük alacsony szintre kerül. Az egészséges magyar öntudat fejlesztésében, az anyaország további támogatásában látom az asszimiláció iskolán keresztül történő lelassítását.

Végül hogyan sarkallná a parlamenti választásokon való részvételre és helyes döntésre a polgárokat? 

Köztudott, hogy szeptember 30-án választások lesznek. Tudatosítani kell, hogy a maga módján az is szavaz, aki nem szavaz! Aki változásokat akar, annak  el kell mennie választani! A szlovák pártok nem tudnak, és nem is akarnak minket képviselni. Ma csak egyetlen magyar párt rendelkezik valódi bejutási eséllyel, és ez a Szövetség! Itt az idő! Magyar képviseletet akarunk a szlovák parlamentben!

??????????????

Nagy-Miskó Ildikó, dunataj.sk

hirdetés
Previous articleSzombat éjszakáig élvezhető a Komáromi Borkorzó
Next articleMár a második körben keresik a Duna Menti Múzeum új igazgatóját