HAZA Jogi nyilatkozat és adatvédelem

Jogi nyilatkozat és adatvédelem

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV /GDPR

je v o.z. PODUNAJSKO – DUNATÁJ v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). 

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

O.z. PODUNAJSKO – DUNATÁJ je prevádzkovateľom stránky.

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku len ak nám tieto poskytnete, či už v súvislosti s účasťou na nami organizovanej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom. V súčasnosti však nezbierame žiadne osobné údaje na našej stránke.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súčasnosti nezbierame žiadne osobné údaje na našej stránke!


Jogi nyilatkozat és adatvédelem:

A www.dunataj.sk című honlap üzemeltetője és kezelője a PODUNAJSKO – DUNATÁJ P.T.

Adatvédelem

Jelenleg honlapunk valamennyi részéhez ingyenesen, regisztráció és személyes adatok megadása nélkül hozzáférhet.
Amennyiben a jövőben honlapunk meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz kötnénk a regisztráció során arra kérhetjük Önt, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező. A Jmedia s.r.o.. mint esetleges jövőbeni adatkezelő, a személyes adatok védelméről (zákon č. 428/2002 Z.z.) és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (zákon č. 211/2000 Z.z., 18/2018 Z. z. ) előírásait betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük (az Ön hozzájárulása nélkül) más számára hozzáférhetővé, kivéve a törvény által előírt kötelezés illetve a törvényben megszabott hatóságok részére.

Honlapunk jelenleg nem dolgozik személyes adatokkal és nem is tárolja azokat!

A honlap tartalmának átvétele

A honlap tartalmának bárminemű átvétele, tükrözése és saját honlapján való közlése kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével lehetséges.

A honlap egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom keresekedelmi célokra történő felhasználása.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG SAJTÓÜGYNÖKSÉGÉNEK (TASR) HONLAPUNKON MEGJELENŐ HÍREI, FOTÓI CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A TASR ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES! „Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“.

A MAGYAR TÁVIRATI IRODA (MTI) HONLAPUNKON MEGJELENŐ HÍREI, FOTÓI CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZ MTI ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES!

Felelősségkizárás

A honlapon megjelent cikkek, írások, hozzászólások, hirdetések tartalmáért az üzemeltető nem vállal a törvényes kereten felül felelősséget. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a hatályos törvényi rendelkezéseket és az ehhez kapcsolódó jogszabályokat.  Az elhelyezett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető véleményét.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett internetes oldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja a honlapról.
Az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk linkelt honlapok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A honlapon a hozzászólások a „Fórumszabályzat“ alapján kell, hogy történjenek.
Az üzemeltető a honlapon található hozzászólásokért, feltöltött képekért és videókért semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a tartalmat eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől esetleges kára megtérítését jogi úton követelheti.

Fórumszabályzat:

A fórumon nem megengedettek az alábbi dolgok, ezért a hozzászólásod törlésével járhat, ha a hozzászólásod kimeríti a lenti pontok valamelyikét: * Agresszív viselkedés, illetve személyeskedés, nagyfokú tiszteletlenség egy másik taggal szemben. * Rasszista és egyéb,embertársaink alapvető emberi jogait sértő hozzászólások. * A fórum chat-szerű, 1-2 szavas üres, mondanivaló nélküli “beszélgetős” használata. * Ugyanazon tartalmú hozzászólás sorozatos, feltűnően gyakori ismétlése. * Apróhirdetés elhelyezése . * Rendszeresen olyan dolgok felküldése, mely hozzászólások a többi tag többségi véleménye alapján kimerítik a topicrombolás fogalmát * A szabályzat megkérdőjelezése * A fenti okok miatt kitörölt hozzászólás újbóli beírása. * Több néven a fórum szándékos rombolása. * Hamis információk szándékos terjesztése. * Bárminemű szándékos közösségromboló magatartás és provokáció. * Olyan hozzászólás felküldése, amely személyes adatvédelmi törvényeket sért, illetve más személyes adatait nyilvánosságra hozza * A nickneve és hozzászólásai alapján valaki olyan személynek vagy cégnek, vagy cég képviselőjének adja ki magát, ami nem felel meg a valóságnak * A moderátor többszöri felszólításának ismételten nem tesz eleget * Az oldalon a hivatalos nyelv a magyar, tehát idegen nyelvű bemásolt információt magyar nyelvű magyarázattal, rövid fordítással/összefoglalóval láss el. * Ne használj gügye nyelvezetet vagy érthetetlen, írásjelek nélküli mondatokat és csupa nagybetűket. Tanulj meg helyesen írni! * Ne ismételgesd a kérdésedet, főleg ne több topikban! * A moderálást hagyd a moderátorokra. Ne fenyegess más tagokat kizárással, retorzióval. Egyrészt ez kimeríti a személyeskedés fogalmát, másrészt ez nem a te dolgod. * A szabályzat nem ismerete, illetve el nem olvasása nem mentesít a be nem tartásának következménye alól, ezért kérjük olvasd végig a fenti szabályzatot figyelmesen!