HAZA RÉGIÓ Stubendek Istvánt és Hrubík Bélát a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Budapesten

Stubendek Istvánt és Hrubík Bélát a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Budapesten

265
hirdetés

Az anyaországban 1997-ben alakult Falvak Kultúrájáért Alapítvány az általa rendezett Magyar Kultúra Napja Gálaprogramját 1999. január 22-én óta színesíti a Kultúra Lovagjainak avatásával. A budapesti Stefánia Palotában 2024. január 20-én megtartott gálán az Egyetemes Kultúra Lovagja kitüntetésben összesen 4, a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címben pedig 30 arra érdemes személy részesült. Köztük a Felvidéket a Komáromban élő Stubendek István iskolaalapító zenetanár és karnagy, valamint az ipolynyéki Hrubík Béla, a CSEMADOK volt országos elnöke képviselte.

Nívós gálaműsor keretében ütötték lovaggá az arra méltó személyiségeket

A Nick Ferenc elnök vezette alapítvány oldalán a többi között ez olvasható: „Miután 1999-ben felavattuk alapító lovagjainkat, egyben bejelentettük, hogy elismerésünk a nemzetünknek szóló millenniumi ajándék. Felkértük az avatottakat, hogy a kuratórium döntését, mint Tanácsadó Testület segítsék. Az év során a minisztériumi engedélyt kaptunk a Magyar Kultúra Lovagja cím adományozására, és meghirdethettük első nyílt pályázatunkat. Az elmúlt 25 év során közel 3000 civilszervezet és önkormányzat küldött javaslatot“.

Stubendek Istvánt szólították…

A tájékoztatóból az áll, hogy „az alapítvány a címet a kultúra különböző területein huzamos ideje, önzetlenül tevékenykedők elismerése alapította. A cím a művészi teljesítmény mellett elismeri az irodalmi és a közművelődési teljesítményt. Adható kultúraszervező életműért is. Köszönet jele a magyar kultúrát támogató hazai és külföldi művészetbarátoknak, szponzoroknak, mecénásoknak, politikusoknak. Az alapító küldetésének megfelelően kiemelten támogatja a „falvak lámpásainak” elismerését. Az elmúlt évtizedekben a cím a cilvil társadalom kiemelt jelentőségű, népszerű elismerése lett“.

Immár Stubendek István is a Magyar Kultúra Lovagjainak közösségét erősíti

Stubendek István zenetanár, karnagy gálán elhangzott méltatásából kiderült, hogy a határon túli magyar kórusmozgalom fejlesztése érdekében végzett életművéért ütötték őt a Magyar Kultúra Lovagjává. Az indoklást teljes terjedelemben közöljük: „A Nyitrai Pedagógiai Főiskola után, 1971-ben a bolyi alapiskolában kezdett tanítani, ahol megalapította az iskola gyermekkarát. Alapító tagja a Bodrogközi Tanítók Énekkarának, amelynek később karnagya lett. 1979-től a Komáromi Művészeti Alapiskola tanára, majd igazgató-helyettese. 1980-ban megalapította a Concordia Vegyes Kart, amelynek jelenleg is – 43 éve – karnagya. A kórus számos szakmai sikert ért el Szlovákiában és Európa-szerte egyaránt. Többek között a galántai Kodály Napokon és a budapesti Kodály Kórusversenyeken szereztek aranykoszorús minősítést. 2000-ben az Egyesült Államokban koncertkörúton vettek részt. A kórus kiérdemelte Észak – és Dél-Komárom város Pro Urbe díját, 2020-ban KÓTA-díjban részesült az énekkar. A karnagy úr 2023-ban megkapta munkásságáért a Szlovákiai Magyar Zenei Díj – Harmónia-életműdíjat. Tizenöt éven át énekese, szólamvezetője és segédkarnagya volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának. 1994-ben megalapítója és igazgatója a Marianum Ének – Zenei Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolának, ahol ismét gyermekkart és országos katolikus kántorképzőt szervezet. Komárom kulturális rendezvényeinek jelenleg is aktív résztvevője és szervezője“.

Hrubík Béla lovaggá ütésének emlékezetes pillanata

Hrubik Béla elektrotechnikus, újságíró a határon túli magyar kultúra ápolásáért vált a Magyar Kultúra Lovagjává. Az indoklás szerint: „Felsőfokú elektrotechnikusként dolgozott Liptóújváron. A rendszerváltás után az Együttélés Politikai Mozgalom járási elnöke lett, és napjainkig a régió társadalmi és kulturális életének meghatározó egyénisége. Citerázik, több csoportban néptáncolt, de évtizedeken át volt amatőr színjátszó is. A CSEMADOK szécsénykovácsi, majd ipolynyéki alapszervezetének elnöke, a település tájházának alapító szervezője. 2006 és 2012 között a CSEMADOK országos elnöke, 2010 és 2018 között Ipolynyék polgármestere volt. Az Ipoly Eurorégió elnöke, a Szent György Lovagrend tagja. Fafaragó, a Kürtös regionális havilap főszerkesztője, a Felvidék.ma és a Piros7-es hírportálok publicistája, két verses és további három önálló kötete jelent meg: Az életfa árnyékában (1998), Jövendölés (2004), Sorsközösségben (2019)“.

Közös fotózkodás családi-baráti körben

Mindkét újdonsült felvidéki lovagnak az olvasóink nevében is gratulálunk, és további töretlen alkotókedvet, erőt-egészséget kívánunk!

Stubendek István megérdemelt oklevele

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

Fotók:  Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
hirdetés
Previous articleMérföldkő a felvidéki reformátusság életében
Next articleKomáromban egy autó utasainál drogot találtak