HAZA RÉGIÓ Mérföldkő a felvidéki reformátusság életében

Mérföldkő a felvidéki reformátusság életében

315
hirdetés

Nemcsak a Komáromi Református Egyházközség, hanem az egész felvidéki reformátusság életében történelmi eseményre kerül sor január 21-én 15 órától a komáromi református templomban. Ugyanis a megválasztott lelkésszé beiktatandó Lőrincz Gábor személyében egyazon helyszínen először lesz három lelkipásztora a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak, ez esetben a Komáromi Református Gyülekezetnek. E mérföldkő kapcsán Ft. Fazekas László emeritus püspök, az érintett egyházközség főlelkésze nyilatkozott a Ma7-nek.

Erősítik a sokrétű szolgálatot végző Komáromi Református Egyházközséget

„A felvidéki reformátusság életében azért beszélhetünk történelmi eseményről, mert a hozzávetőleg egy évszázados történelmünk során még egyetlen egyházközségnek sem volt egyidejűleg három megválasztott, beiktatott lelkipásztora.

„Örvendetes, hogy a komáromi gyülekezet nagynak számít, ahol sokrétű a szolgálatunk. Ráadásul az elmúlt években gazdagodtunk egy idősotthonnal, a Timóteus-házzal is, ahol valójában külön gyülekezet létesült, s az alkalmazottainak minden héten áhítatot, a lakóinak pedig rendszeresen bibliaórákat, istentiszteleteket, előadásokat tartunk.

Továbbá a magyar kormánytámogatással megépült Csillag Óvodával és Bölcsődével is rendelkezünk, ahol szintén tartunk szervezett alkalmakat. De mindez csak egy-egy szelete a munkánknak” – magyarázta Fazekas László.

A Jókai utcában található a Jókay család által is gyakran látogatott nagytemplom

Hangsúlyozta: 1998 óta hosszabb-rövidebb időszakra mindig voltak segédlelkészeik, akik a feleségén és rajta kívül szintén kivették részüket a sokrétű szolgálatból, ám egy megválasztott állandó lelkész ettől többet jelent.

„A gyülekezetünk tavaly úgy döntött, hogy megválaszt egy olyan stabil lelkipásztort, aki majd nemcsak egy-két évig kapcsolódik be annak életébe, hanem a családjával együtt állandóan jelen lesz Komáromban, megéli a gyülekezeti közösséget.

A presbitérium döntése értelmében, az Apácaszakállasról származó Lőrincz Gábor személyében hívtunk egy lelkipásztort, aki a gyülekezet területén fog lakni, s elsősorban a gyermekekkel és az ifjúsággal dolgozhat.

A 30-as éveiben járó fiatalember korábban a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karán végezte tanulmányait, a diplomaszerzése után pedig előbb a nagykaposi gyülekezetnél egy évig volt segédlelkész, majd a Gellér-Bogyai Református Társult Anyaegyházközségnél munkálkodott, tavaly pedig Komáromba hívtuk őt meg szolgálatra” – fogalmazott.

Azt is elmondta, hogy e folyamatra miképp került sor:

„A presbitériumi jelölése után meghallgattuk őt, majd elküldtük neki a meghívásunkat, s miután elvállalta a jelöltséget, az egész templomi gyülekezet által alkotott egyházközségi közgyűlés 2023. augusztus 6-án egyhangúlag megválasztotta őt a lelkészünkké.
Lőrincz Gábor, az új lelkipásztor (Lőrincz Gábor archívuma)
A kéthetes fellebbezési idő letelte után a komáromi esperes kiadta a koncesszát, mely értelmében elfoglalhatta a lelkészi állását, vagyis szeptember 1-én szolgálatra léphetett be hozzánk. A vonatkozó törvény értelmében a megválasztását követő hat hónapon belül kell sort keríteni a hivatalos beiktatására, amire a helyi templomban január 21-én 15 órakor kezdődő ünnepélyes istentiszteleten kerül sor. Azon Ft. Géresi Róbert püspök végzi majd az igeszolgálatot, az egyházmegyénk esperese, Szénási Szilárd pedig hivatalosan beiktatja őt a komáromi lelkészi szolgálatba. A nyilvános, nagy jelentőségű eseményre szeretettel várjuk a híveket!”.
Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk
hirdetés
Previous articleHúsz évvel ezelőtt volt a Selye János Egyetem avatóünnepsége Komáromban
Next articleStubendek Istvánt és Hrubík Bélát a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Budapesten