HAZA HÍR-MIX SJG: Felvételi vizsgák a 2020/2021-es tanévben a 2021/2022-es tanév első évfolyamába

SJG: Felvételi vizsgák a 2020/2021-es tanévben a 2021/2022-es tanév első évfolyamába

2666
hirdetés

A felvételi vizsgákat a 245/2008 T.t. számú ún. iskolatörvény 62 § – 65 § szabályozza. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245

A járványra való tekintettel Gröhling miniszter úr 2021. január 4-én kiadott 2021/9113:1-A1810 számú rendelettel pontosította az idei felvételi eljárást. https://www.minedu.sk/data/att/18368.pdf

Általános tudnivalók:

–         Kilencedikes vagy ötödikes diákok (pl. 8-éves gimnáziumba) jelentkezhetnek középiskolába. Minden diák két középiskolába vagy egy középiskola két különböző tanulmányi szakjára adhatja be jelentkezési lapját.

–         Határidők: ha a középiskola szervez tehetségvizsgát (pl. konzervatórium, sportiskola stb.), a diák törvényes képviselője április 8-ig köteles leadni a jelentkezési lapját az alapiskola igazgatójának, aki azt április 16-ig továbbítja az érintett középiskola igazgatóságának; ha a középiskola nem szervez tehetségvizsgát (az iskolák többsége), a jelentkezési lapot április 8-ig kell leadni az alapiskola igazgatójának, aki azt április 16-ig továbbítja a középiskolákba.

–         A jelentkezési lap tartalmazza: a diák nevét, személyi számát, állampolgárságát, érdemjegyeit, igazolást az egészségügyi állapotáról, ha a minisztériumi rendelet előírja és az alapiskola tanítási nyelvét, a törvényes képviselők nevét, címét, telefonszámát, illetve mellékelni lehet versenyeredményeket.

–         A magyar tannyelvű középiskolákba a felvételi tantárgyak általában: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és matematika.

–         A középiskola igazgatósága az iskola weboldalán tehetségvizsga esetében február 26-ig, a többi esetben március 31-ig ismertetik a felvételi vizsgák követelményeit.

–         A törvény által javasolt vagy előírt feltételek:

Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a jelentkező, aki a kilencedikesek országos tudásszintfelmérésében („Monitor”) mindhárom tantárgyból legalább 90 %-os eredményt ért el. A felvételi vizsga nélkül felvett tanulók az eredménylista első helyeire kerülnek.

Az alapiskolák kilencedikeseinek országos tudásszintfelmérésében a tanuló által elért eredmény beszámítása.

Idén ezt a két feltételt a középiskolák nem veszik figyelembe, mert a 9.-es diákok tudásszintfelmérése június 9-én zajlik.

 

–         A tanulók pontozása a felvételi vizsgán:

Az iskola általa szervezett  felvételi vizsgán az egyes tantárgyakból elért eredmények pontozása:

–         a 8. évfolyam év végi és a 9. évfolyam félévi bizonyítványai átlagainak pontozása

–         a 8. és 9. évfolyamok tanulói részére rendezett tanulmányi  olimpiák eredményes megoldóinak és egyéb versenyek résztvevőinek beszámított pontszámai – az iskolák által meghatározott versenyek (felsorolunk néhány lehetséges vetélkedőt):

1–25. helyezés a 8. és 9. évfolyamok tanulói részére rendezett tanulmányi olimpiák járási, kerületi, országos fordulóiban (csak az eredményes megoldók),

1–25. helyezés a Pitagorasz matematikaverseny járási, országos fordulójában (csak az eredményes megoldók),

1–5. helyezés az Iskolaügyi Minisztérium által a művészeti alapiskolák részére meghirdetett művészeti versenyek országos fordulójában,

1–3. helyezés a „Szép magyar beszéd“ verseny járási, kerületi, országos fordulójában

1–3. helyezés a „Poznaj slovenskú reč – Ismerd meg a szlovák nyelvet“ verseny járási, kerületi, országos fordulójában,

1–3. helyezés a „Dobré slovo – Jó szó” verseny kerületi fordulójában,

1–5. helyezés az Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett járási, kerületi, országos egyéni sportversenyen,

1–5. helyezés az Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett kerületi, országos csapat-sportversenyen,

aranysávos minősítés a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási, kerületi döntőjében (15 pont),

1–3. helyezés a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny országos döntőjében,

1–5. helyezés – a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntőjében,

1–5. helyezés a Bendegúz anyanyelvi verseny országos döntőjében,

1–10. helyezés a Zrínyi Ilona vagy a Kenguru matematikaversenyek országos döntőjében,

1–10. helyezés a Katedra versenyek országos döntőjében.

 

–         Az iskolák figyelembe veszik a megváltozott munkaképességű tanuló állapotát is.

 

A 2019/20-as tanévben a felvételi vizsgák elmaradtak, a diákok az érdemjegyeik átlaga alapján, és a miniszter által megszabott pontozás alapján kerültek be a középiskolákba. Az idei tanévben is két forgatókönyvvel számolunk: a diákok május 3-án (1. terminusban) vagy május 10-én (2. terminusban) klasszikus módon felvételiznek az általuk választott középiskola épületében; ha a járványhelyzet nem engedi, az oktatási miniszter döntése alapján a tavalyi módon felvételiznek a diákok. Gröhling miniszter úr március 31-ig nyilvánosságra hozza – pontosítja – az idei év felvételi eljárását.

 

A Selye János Gimnáziumba 4-éves tagozatra 100 diákot, a 8-éves képzési formára pedig 20 diákot vehetünk fel. Nagy szeretettel várjuk leendő elsőseinket.

 

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója

 

hirdetés
Previous articleEmberségből jelesre vizsgáztak
Next articleA komáromiaknak sem tetszik az önkormányzat furcsa döntése