HAZA HÍR-MIX Kérdések és válaszok KOMVaK-ügyben

Kérdések és válaszok KOMVaK-ügyben

727
hirdetés

komvak_logoA komáromi vízgazdálkodási vállalattal kapcsolatosan az utóbbi időben több kérdés merült fel, a város vezetése ezért tartja fontosnak, hogy a lakosok pontos információkat kapjanak. Napvilágot látott több olyan dokumentum, ami jelentősen befolyásolhatja a város egyik legértékesebb vállalatának a vagyonát és jövőjét.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a város vezetése követi és vizsgálja a fejleményeket. Célunk, hogy a KOMVaK ügyét szakmai kérdésként kezeljük, amelyben maximális védelmet biztosítunk a város vagyonának és a folyamatos vízellátásnak. Ehhez kívánunk a szóbeszédek helyett konkrét dokumentumokat és megoldási javaslatokat előkészíteni.

Kapott-e előzetes tájékoztatást a város vezetése a KOMVaK és a HASS, s.r.o. között köttetett szerződésről?
A város vezetése nem kapott semmilyen tájékoztatást az ügyről, sem a vállalat vezetésétől, sem a felügyelő tanácstól, internetes forrásból értesült a fejleményről. A KOMVaK igazgatója informális telefonhívásokra hivatkozva szándékozik elhárítani ezt a kérdést. A vállalat számára számos hivatalos módja lett volna a fő részvényes, a város értesítésére. Erre pedig nem került sor.

Mi a város álláspontja a szerződés tartalmáról?
A szerződés tartalmával kapcsolatosan azonnal számonkértük az ügyvezető igazgatót, aki elismerte, hibáztak abban, hogy a város vezetése nem tudott a fejleményekről. A lehetséges hatásokat jogászokkal és szakértőkkel vizsgáljuk, célunk az, hogy a mostani helyzet kezelésén túl a város vagyonát a jövőben biztonságban tudjuk.

Komárom város vezetése szerint fennáll-e a hűtlen kezelés gyanúja ebben a konkrét esetben?
A felelősség és a felelősségre vonás kérdését a vezetés vizsgálja, a hatályos törvények mellett a részvénytársaság szabályzatát is figyelembe kell venni, milyen teret adott a vezetésnek. Természetesen, az ügynek van egy jogi és egy nagyon komoly etikai oldala.

Ki nevezi ki es hívja vissza a KOMVaK vezetését?
A részvénytársaság vezetőinek visszahívása és kinevezése a képviselőtestület kezében van.

Tervez-e konkrét lépéseket a város a KOMVaK igazgatótanácsának elnöke és az igazgatótanács tagjainak visszahívására?
A visszahívásokról a képviselő testület dönthet. Amennyiben megalapozottak a felvetések úgy természetesen a személyi következmények is az indokolt lépések között vannak. A vállalat alapszabályának szigorítása mellett természetesen mihamarabb cserék szükségesek a felügyelő tanácsban, ahol a mostani testület soraiból kell kinevezni tagokat.

Milyen anyagi helyzetben van jelenleg a KOMVaK?
A KOMVaK vagyonának jelentős része a várostól van bérleti viszonyban, aminek részleteit egy szerződés szabályozza. Ezen felül a KOMVaK a több mint 10 éves működése során saját vagyont is felhalmozott, mintegy 13 millió eurós értékben. A város vezetése szorgalmazni fogja, hogy egy új, független könyvvizsgáló cég részletesen átvilágítsa a vállalatot. Ez adhat tiszta képet az egyes részletekről.

Milyen következményei lehetnek a városra nézve a KOMVaK eladósításának?
A beterhelés következményeit a város jogászai és a gazdasági osztály vizsgálja. Sajnálatos módon a KOMVaK-nak más irányba is vannak jelentős tartozásai, amely során már végrehajtót is bevontak. Nem csak cégeknek, de a Komáromi járás önkormányzatainak is tartoznak. A városvezetés határozott célja, hogy megtegye a szükséges legsürgősebb lépéseket, és a város vagyonára a legjobban vigyázzon.

Mit tud tenni a város, hogy elhárítsa a KOMVaK elleni esetleges végrehajtást?
A jogi keretek között mihamarabb megtesszük a lépéseket a felügyelet szigorítására, hiszen az átlátható gazdálkodás a városvezetés elsődleges érdeke. A jövőben kezdeményezni fogjuk a KOMVaK vállalat egy új, független könyvvizsgáló cég általi átvilágítását. Az alapszabály változtatása mellett a felügyelő tanács cseréje az egyik legsürgősebb feladat, ami a képviselőkre vár.

A város vezetése érezve a kérdés súlyát, megfelelő teret fog adni a kérdésnek, aminek egy nyilvános testületi vita lehet a terepe. A dokumentumok igazolása mellett a vállalat vezetőinek is lehetősége lesz kifejteni a véleményüket.
Tudomásunk van arról, hogy a vállalat egy beszélgetésre hívogatja a képviselőket. Meglátásunk szerint azonban ez nem egy szerencsés megoldás a korrekt és szakmailag megalapozott vitára.
A városvezetés a képviselő-testületi ülésen kíván teret adni a felmerülő kérdések tisztázására, amelyet a nyilvánosság is követhet és az érvek is elhangozhatnak. A testületi tárgyalás előtt a szakbizottságok is megfogalmazhatják ajánlásaikat, ami szakmai mederben tartja a kérdést, amelyre egy vállalati prezentáció a vállalat székhelyén nem ad kimerítő választ.

komarno.sk

hirdetés
Previous articleBayer Zsolt: Orbán is egy g@ci, én is egy g@ci vagyok, ez egy vállalható társaság
Next articleNegyedével nőtt az új lakossági hitelek összege Szlovákiában