HAZA HÍR-MIX A párkányi régió déli részén zajlott megemlékezésekről

A párkányi régió déli részén zajlott megemlékezésekről

302
hirdetés

Párkányban a Csemadok Alapszervezete a XXIX. Balassi Bálint Kulturális Napok keretében ünnepi esttel emlékezett a 176 évvel ezelőtt történt eseményekre. A megemlékezés a város központjában felújított kopjafánál kezdődött koszorúzással, ahol közreműködött a szervezet SZIVÁRVÁNY énekkara.


Az emlékezés koszorúit lerakta: a város önkormányzata nevében Szabó Eugen polgármester, Őry Péter a Pro Civis Társulás elnöke, a helyi Magyar Szövetség, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a Csemadok ASZ, az Ady Endre Alapiskola igazgatója, a Memoriae Patrum polgári társulás képviselete.
A városi kultúrházban is szép számmal jöttek össze a városból, és a környék egyes falvaiból.
Az est ünnepi szónoka Őry Péter, a Pro Civis Társulás elnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere volt.
Beszédében az 176 évvel ezelőtti forradalmi események legfőbb elveit a: szabadság, testvériség, és egyenlőség eszmei mondanivalóját emelte ki, mely eszme szellemisége napjainkig szükséges. Annál is inkább, mert az új idők, új embereinél, az alapértékek téves eszméket hordoznak.
A mai kor embere, fiatalja a régi alapok helyett felszínre hozta az értékek és érdekek tusáját. Sajnos a mai társadalom egyik legfontosabb kérdése az érdekek képviselete”
Ünnepi beszéde végén a politikus üzenete a mának:
„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem ért véget, végtelen lett, mert a világban az érdekek mindig szemben állnak az értékekkel. A testvériség, szabadság és egyenlőség fenntartásáért, és fejlesztéséért a mi küzdelmeink is 1848 szellemi hagyományai! Ezért kiáltjuk ma is: éljen a magyar szabadság”
A szervezők szokása szerint minden évben más helyi alapiskolát kérnek fel a műsorra. Ezúttal a LISZT FERENC Művészeti Alapiskola adta az igen szép műsort, kiváltképpen a zenekar teljesítménye volt kiemelkedő, amely egy korabeli diákok által előadott összeállítás kísérő zenéjét szolgáltatta magas színvonalon.

Nánán a Csemadok Alapszervezet szervezésében a templom előtti minden magyar hős emlékkeresztjénél tartották a megemlékezést.
Ünnepi beszédet mondott Babucs Zoltán hadtörténész Bp-ről. A „Március idusai” címen megtartott megemlékezésben olyan mozzanatait, történelmi pillanatait idézte az adott kornak, amelyek meghatározták a magyar történelem következő folyamatait, a kiegyezésig. Majd végighaladva a történelem viharos idején idézte a következő márciusok idusait, Trianon, majd a háborúk korszakából. Az 1939-es újra visszafoglalástól, a felvidéki magyarok, és Kárpátalja tragikus sorscsapásáig, sőt a negyven éves kommunista rendszer betiltott, de sok helyütt megtartott márciusait említve. Egy izgalmas rendhagyó történelem órát kapott az emlékező közönség, akik között nemcsak nánaiak, de Esztergomból, Párkányból is voltak.


Az ünnepi műsort a nánai kisiskolások adták, kitűnő előadásban, közreműködtek a kisiskola pedagógusai is. A szőgyéni Berényi Kornélia, s két nagyobb nánai diák szavalata tette még gazdagabbá az ünnepet. S két hagyományőrző Leboc Szabolcs és Korbéli Dávid is szolgálatukkal értéket adtak a délutánnak. Majd Fóthy Zoltán esperes atyával imát mondtak az emlékezők a magyar hősök lelki üdvéért, és a világbékéért. Koszorúzással, himnusszal fejeződött be a megemlékezés a Templom előtti emlékkeresztnél.

Muzslán

A Csemadok Muzslai ASZ, az Endrődy János Alapiskola és Muzsla Község Önkormányzatának szervezésében, valamint a muzslai székhelyű oktatási intézmények és társadalmi szervezetek hathatós támogatásával Muzslán idén is megtartották az ünnepélyes megemlékezést az 1848-as magyar forradalomról és az 1849-es magyar szabadságharcról.


Az ünnepség a Szózat eléneklésével vette kezdetét. Ünnepi köszöntőt Kiss Balázs, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének első titkára mondott, aki felolvasta Orbán Viktor kormányfő köszöntőjét a külhonban élő magyarok számára. Ünnepi köszöntőt mondott továbbá Radosicky Gábor, önkormányzati képviselő, a Magyar Szövetség muzslai elnöke. Az ünnepi szónoklatot Farkas Iván polgármester tartotta meg. Felléptek a Muzslai Óvoda gyermekei, az Endrődy János Alapiskola tanulói, valamint a muzslai székhelyű Papp Katalin Művészeti Alapiskola növendékei. Mindnyájan, a muzslai társadalmi szerveztek vezetőivel együtt megkoszorúzták a kopjafát.

Szőgyénben, ahol Görgey Artúr mellszobra áll, tartják meg évről-évre a nemzeti megemlékezést.
Csongrády Lajos Alapiskola udvarán Görgey Artúr szobránál, melyet 26 évvel ezelőtt a Budapesti Széchenyi Társaság ajándékozott a községnek.
A szobrot az első Tavaszi Hadjárat idején ajándékozta a Széchenyi Társaság a községnek. Azóta itt emlékezik a helyi önkormányzat, a Csongrády Lajos Alapiskola, és a Szőgyén Öröksége Polgári Társulás.
Az ünnepség szónoka Fehér István, Bátorkesziről érkezett nyugalmazott tanár volt, aki Tormay Cecile üzenetére építette fel aktuális és megszívlelendő gondolatait.


„Gyűlölség és harag ne legyen közöttetek, mert kevesen vagyunk mi magyarok, és ha mi nem szeretjük egymást, akkor minket e világon bizony senki sem szeret” – szól a magyar nemzet sorsa iránt érzékeny írónő ránk hagyott üzenetében.
A hősökért imát mondott Farkas Zsolt iskolaesperes. Fűri Lóránt énekekkel, az iskola diákjai versekkel, a Szőgyéni Dalkör katonadalokkal emlékezett.
A koszorúzásnál a 32. sz. Szent Mihály cserkészcsapat tagjai szolgáltak, díszőrséget álltak a 9. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyományőrzői.
A régióban évről – évre egyre több megemlékezés zajlik kis községekben is, és egyre több helyen a helyi önkormányzat is a szervezők között van. Az emlékünnepek péntektől- vasárnapig zajlottak, s a z apróbb falvakban is gyertyával, imával, koszorúzással, mentek ki temetőbe, emlékkőhöz, kopjafákhoz, köztéri keresztekhez, hogy leróják tiszteletüket a hősök emléke előtt.

Dániel Erzsébet

hirdetés
Previous articleEgy hétig tart a járási trófeaszemle a komáromi Danubius Szállóban és Multifunkcionális Központban
Next articleA szabadságharccal a magyarok példát mutattak a világnak