HAZA RÉGIÓ Tízéves a Selye János Egyetem – ünnepi tanévnyitóval emlékeztek az évfordulóra

Tízéves a Selye János Egyetem – ünnepi tanévnyitóval emlékeztek az évfordulóra

909
hirdetés

48732_305_210Ünnepi tanévnyitóval emlékeztek meg a Selye  János Egyetem fennállásának tizedik évfordulójára szeptember 19-én, Komáromban. A jubileumi ünnepségen az egyetem vezetése emlékérmet adományozott azoknak a személyeknek és intézményeknek, melyek szerepet vállaltak az intézmény létrehozásában és az elmúlt tíz évben elért eredmények elérésében.

Az ünnepi rendezvényen számos szlovákiai és magyarországi felsőoktatási intézmény vezetője és tisztségviselője, valamint a diplomáciai, a politikai-közéleti, tudományos és kulturális élet jeles hazai és külföldi személyisége is megjelent.
Juhász György, a Selye János Egyetem rektorhelyettese az ünnepi megnyitón rámutatott, tíz évvel ezelőtt az első önálló magyar egyetem Szlovákiában azzal a szándékkal jött létre, hogy tevékenységével elősegítse a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok számának és a szlovákiai magyarság iskolázottsági szintjének növelését, hozzájárulva ezzel egy felvidéki magyar értelmiség réteg kialakulásához, amely a szlovákiai magyarság tartópillérévé válhat. Emlékeztetett: az intézmény életében 2003. október 23. mérföldkőnek számít, hiszen a szlovák parlament ezen a napon hagyta jóvá a Selye János Egyetem létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet.
Tóth János rektor az egyébként két nyelven zajló ünnepségen magyarul szólt a jelenlévőkhöz, beszédét a szlovák vendégek kivetítőn követhették. A Selye János Egyetem rektora beszédében úgy fogalmazott, az intézmény megvalósításával a szlovákiai magyarság több évtizedes álma vált valóvá: magyarul tanulni az óvodától egészen az egyetemig.
Utalva az egyetem nélkülözhetetlen és szükségszerű szerepére kijelentette: a Selye János Egyetem csaknem félmillió magyar ember intézménye Szlovákiában. Hozzátette: az elmúlt tíz év alatt az egyetem bizonyította, helye van a szlovákiai és európai felsőoktatás térképén.
A rektor megemlítette, a következő év elején fontos megmérettetés vár rájuk, az Akkreditációs Bizottság megszigorított feltételrendszerét kell teljesíteniük. Véleménye szerint az értékelés kritériumai nem az olyan kis intézményekhez vannak igazítva, mint amilyen a Selye János Egyetem, hiszen – mint mondta – megközelítőleg azonos számú tudományos munkát kell produkálni ott is, ahol tudományterületenként tizenegy munkatársa van az intézménynek (ez érvényes a komáromi egyetemre) és ott is, ahol ez a szám ötven. „Ez egy olyan mérkőzéshez hasonlít, ahol az egyik csapatnak tizenegy, a másiknak ötven játékosa van. Ennek ellenére kijelenthetjük, hogy a tudományos kritériumokat teljesíteni fogja a Selye János Egyetem” – jegyezte meg.
Tóth János örömmel jelentette be azt is, hogy a szlovák kormány a hét folyamán fogadta el oktatási minisztérium által felterjesztett, a felsőoktatás tudományosságát értékelő 2013-as évre vonatkozó jelentését, amely szerint a Selye Egyetem az egy oktatóra jutó publikációk számában az összes szlovákiai felsőoktatási intézmény között az előkelő harmadik helyet foglalja el, egy másik kategóriában, az egy oktatóra jutó monográfiák számában pedig az első helyen végzett.
A Szlovák Köztársaság elnöke, Andrej Kiska levélben köszöntötte az intézményt. Mint írta, örömmel tölti el, hogy Szlovákiában működik olyan felsőoktatási intézmény, ahol a szlovákiai magyarok anyanyelvükön tanulhatnak.  Ez – fogalmazott – nemcsak a magyar közösség, hanem az egész ország érdeke is.
A Selye János Egyetem életében a  következő akadémiai év kulcsfontosságú lesz – utalt Peter Pellegrini oktatásügyi miniszter a a komáromi egyetem előtt álló átfogó akkreditációs folyamatra. „Nagy örömömre fog szolgálni, ha intézményük megfelel a bizottság kritériumainak és megvédi egyetemi rangját – fogalmazott a miniszter.
Az ünnepségen Tóth János rektor az oktatás és kutatás terén kifejtetett eredményes együttműködésért és kapcsolatfenntartásért emlékérmet adományozott többek között a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a rózsahegyi Katolikus Egyetem, a nagyszombati Cirillés Metód Egyetem, a pécsi Tudományegyetem, a budapesti Óbudai Egyetem, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorainak, valamint a Szlovákia Református Keresztyén Egyháznak, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és Komárom városának.
A Selye János Egyetem (SJE) díszérmének aranyfokozatában részesült Albert Sándor professzor, a SJE alapító rektora, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Kormányzat Miniszterelnöksége, valamint a Szlovák Köztársaság oktatásügyi minisztériuma.
Az egyetem alapítása érdekében kifejtette tevékenységéért az egyetem rektora a SJE díszérmének ezüstfokozatában részesítette: Martin Fronc korábbi oktatásügyi minisztert, Dolník Erzsébetet, Bárdos Gyulát, Farkas Ivánt, Gál Gábort, Hamerlik Richárdot, Hanák Istvánt, Ladányi Lajost, A. Nagy Lászlót, Pásztor Istvánt, Sárközy Klárát, Szigeti János, Szigeti Lászlót, valamint a SJE igazgatótanácsának tagjait: Hortai Évát, Bastrnák Tibort, Andruskó Imrét, Meszlényi Istvánt, Őszi Józsefet és Szabó Árpádot. A SJE díszérmének bronzfokozatával tüntették ki: Erdélyi Géza nyugalmazott református püspököt, a SJE RTK korábbi tanszékvezető tanárát, Berek Lajos mérnököt, a Selye-szobor készítőjét és Szabó Zoltánt, a SJ Egyetemért Alapítvány volt igazgatóját.

(A képek kattintással nagyíthatók!)

48732a48732b48732c48732d48732e48732f48732g48732h

lm, Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleLemondott a skót miniszterelnök a népszavazás után
Next articleSzimpózium a Duna Menti Múzeumban