Kezdőlap HÍR-MIX Sorsdöntő lehet a csütörtöki gútai MKP-s alapszervezeti ülés

Sorsdöntő lehet a csütörtöki gútai MKP-s alapszervezeti ülés

670
MEGOSZTÁS

A választás vesztesei bosszút állnak?

Az MKP gútai városi szervezete lapzárta után, január 24-én tartja meg soron következő taggyűlését. Állandó programpontként szerepel, a helyi szervezet elnökének tájékoztatója a tagsági viszonyok alakulásáról, valamint napirendi ponton belül vitatja meg az utolsó önkormányzati választások után a szervezetben előállt, „kedélyborzoló” állapotot.

Az elmúlt időszakban egyre többen beszélnek egy MKP tisztségviselő helyi frakcióból való kizárásáról, tagsági viszonya elvesztéséről és egyéb ezzel kapcsolatos körülményekről. A szóbeszédek valóságtartalma különböző, inkább a nyilatkozók szubjektív véleményét, helyzetelemzését tartalmazzák. De nézzük a tényeket: Gúta Város képviselő testületének érvényes tárgyalási rendje értelmében, a helyi testületben a megválasztott képviselők frakciókat hozhatnak létre. A gútai MKP a rendszerváltás óta a szabadon választott testületekben, mindig frakcióban dolgozott. A 2018-2022 választási időszakra újra frakcióalapítást jelentettek az MKP listáján mandátumhoz jutott képviselők. A megalakulásnál már tapasztalhatók voltak bizonyos eltérések a korábbi évekhez képest. A hat MKP-s képviselőből csak öten írták alá a frakcióba való belépési nyilatkozatot. Az alakuló testületi ülés előtt aztán a hatodik MKP-s képviselő is jelezte a frakcióhoz való csatlakozásának szándékát, így végül hat taggal alakult meg az MKP önkormányzati frakciója. Az alakuló ülés után az első frakcióülésen 2018. december 4-én a frakció tagjai a megbeszélés során röviden megpróbálták tisztázni a korábbi önkormányzati együttműködés és
kampány során felgyülemlett kifogásokat, nézeteltéréseket, végül a frakció azonnali hatállyal kizárta Samu Istvánt a csoportból. Az MKP legfelsőbb szerve, vagyis az Országos Kongresszus által jóváhagyott alapítódokumentum, az Alapszabály 5.§ 3. bek. h) pontja értelmében „a tag tagsági viszonya megszűnik, ha a tag kilép, vagy kizárják az MKP helyi, megyei, parlamenti, európai parlamenti frakciójából”. Ugyanezen Alapszabály 38.§ 1. és 2. pontja értelmében: „1. Az Alapszabály végrehajtását az Országos Tanács által elfogadott Szervezési és Működési Szabályzat tartalmazza, amely nem módosíthatja az Alapszabályba foglaltakat. 2. A Szervezési és Működési Szabályzat határozza meg a párt szavazási és választási szabályait”. Az említett Szervezési és Működési Szabályzat 34. pontja a végrehajtást illetően így rendelkezik:
„A tagsági viszony megszűnése az Alapszabály 5.§ 3. bekezdésének d), e), f) és h) pontja szerint akkor következik be, ha a tényállást határozatban megállapította a helyi szervezet taggyűlése.”

Vagyis, azon tényállást állapítja meg a helyi szervezet, hogy a tagsági viszony megszűnik annak következtében, hogy a tagot a frakcióból kizárták. Jó lenne előrelátni, hogy a tagság közül hányan szegülnek majd ellen a járási és országos elnökségben már jóváhagyott döntésnek? Véleményünk szerint újabb kizárások is várhatók.

 

DUNATÁJ HETILAP 4/2019

kép: pixabay

 

hirdetés