HAZA HÍR-MIX Palotai Károlyt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából

Palotai Károlyt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából

918
hirdetés

Jubilánsok találkozója a komáromi nyugdíjasklubban

paloKomárom vezetése és önkormányzata mindenkor megtisztelő feladatának tekinti a város jubiláló polgárainak a köszöntését. Ez városunkban kiemelkedően fontos feladat, hiszen az 50-évesektől egészen a legidősebbekig minden polgár a figyelem központjában áll. A város szép képzőművészeti motívumokkal díszített üdvözlőkártyái rendszeresen eljutnak városunk jubilánsai címére. Azon polgárokat, akik valamilyen területen, így a sport, kultúra, művelődés, egészségügy vagy más területen hozzájárultak a város fejlődéséhez, a városházán köszöntik.

Évente egyszer, április folyamán a város önkormányzata és a polgármester a Pro Urbe és a Polgármester Díjával jutalmazza az arra érdemes polgárokat. Nagyon színvonalas a jubilánsok köszöntése, melyre havonta a városi nyugdíjasklub nagytermében kerül sor a város vezetőinek, képviselőinek és a klubtagoknak a jelenlétében. Ilyenkor mindig szép, családias hangulat uralkodik, mert a terem a szereplőkön kívül a jubilánsok családtagjaival is megtelik. Az utóbbi, 2013. február 20-i jubilánstalálkozó itt, a nyugdíjasklubban több szempontból is jelentős volt. Elsősorban azért, mert az ünnepségen részt vettek Nyitra megye nyugdíjas szervezeteinek képviselői, Kmeťová Eva és Ľubomír Zámocký, továbbá azért, mert a jubilánsok között köszöntötték a város kultúráját szerető és ápoló 90-éves Palotai Károlyt, aki egykor a Zdroj vállalat igazgatója volt. Másrészt azért, mert a nyugdíjasklub tagjai Kravec Magda klubvezető irányításával szép kultúrműsorral lepték meg a jubilánsokat. A klubvezető üdvözlő szavai után JUDr. Novák Tamás alpolgármester köszöntötte a jubilánsokat. Beszédében többek között hangsúlyozta, hogy a fiataloknak tisztelniük illik a magas kort megért polgárokat, törődniük kell velük és gazdag élettapasztalataikat kamatoztatniuk kell a város mindennapi életében. A továbbiakban a jubilánsokat köszöntötte Eva Kmeľová, Nyitra megye nyugdíjasszövetségének képviselője, aki elismerését fejezte ki a szervezőknek a tartalmas és színvonalas jubilánstalál-kozó megrendezéséért s egyben bejelentette, hogy a komáromi nyugdíjas énekkarok, s főleg a megye itt működő egyetlen férfi énekkarának elismerése jeleként augusztus folyamán Komáromban rendezik meg a nyugdíjas énekkarok megyei találkozóját. A bejelentést örömmel fogadták a város képviselői és a nyugdíjasklub tagjai. Ezt követően hosszasan pergett a kultúrműsor, melyben szavalatok hangzottak el és énekesek fellépései váltották egymást. Kravec Magda külön szavalattal köszöntötte a 90-éves Palotai Károlyt. A Ňakanka női és a Klapka György férfikar kétnyelvű ünnepi műsorával köszöntötte az életjubileumukat ünneplőket. Különösen bensőséges hangulata volt Palotai Károly köszöntőjének. A jubiláns tolmácsolta az ünnepeltek köszönetét a szép rendezvényért és örömét fejezte ki, hogy megérhette a 90. születésnapját, holott nem volt egyszerű az élete. Közben mosollyal az arcán körülnézett a teremben, mondván, lám milyen jó, hogy itt mindenki fiatalabb nála. Végezetül arra kért mindenkit, ne feledjék, dalolva szép az élet. Kezében a mikrofonnal Rigó Pál prímás kíséretében elénekelte legkedvesebb dalát, a „Dunán túlon nyílnak már az orgonák“-at. Természetesen együtt énekelt vele mindenki a teremben. A gratulációs kártyák és ajándékok átadása után kellemes hangulatú társalgás vette kezdetét a teremben. E felemelő rendezvényről megelégedve távoztam, hiszen láttam az elégedett jubilánsokat és családtagjaikat, akik örömmel fogadták, hogy életjubileumuk alkalmából nem feledkezett meg róluk a város.

 

Dr. Bende István képviselő

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleSzakmájuk mesterei
Next articleA Tompika V. kategóriájának elődöntője a Selye Egyetemen