HAZA KULTÚRA Ősi rítusú mise Komáromban a Szent András-templomban

Ősi rítusú mise Komáromban a Szent András-templomban

833
hirdetés

A 23. Harmonia Sacra Danubiana keretében ősi rítusban bemutatott szentmisében adnak hálát az Úrnak, hogy a nagy tűzvész után 1860. október 28-án Szcitovszky János esztergomi hercegprímás újraszentelte a felújított komáromi Szent András-templomot.

Erre az évfordulóra, 154 év után most megújult a templom homlokzata.
A hálaadó misét vasárnap, október 26-én 17 órától tartják a Szent András-templomban (Nádor utca).
A misét Srankó László, a Bacsfa-szentantali kegyhely plébánosa celebrálja. Közreműködik: a kegyhely szkólája
A szentmisén részt vesz a Nemzetközi Szt György Lovagrend küldöttsége.

***

A komáromi Szent András-templom felszentelési okirata
1860. október 28.

melyben
Szcitovszky János biboros, hercegprimás
elrendeli az újraszentelés megünneplését
*
János,
a római szent egyháznak jeruzsálemi szent keresztről címzett bíbornoka, esztergomi érsek,
Magyarország hercegprímása stb.

Miután ezen, az 1848-i tűzvész által elpusztított,
most hamvaiból dicsőségesen kiemelt s díszesen helyreállított templomot az Isten dicsőségére örvendező lélekkel felszenteltük:
Misem fekszik inkább szívünkön, minthogy az minden jövendő nemzedékeknél méltó tiszteletben tartassék.
Minek elérésére Istentől nyert hatalmunknál fogva ezennel elrendeljük, miszerint ezen templomszentelésnek évfordulati napja évenkint
a minden szentek ünnepét megelőző vasárnapon, mint elsőrendű ünnep nyolcaddal ünnepeltessék meg.

Izrael Istene,
töltsd el méltóságoddal e templomot,
nyisd meg szemeidet házad fölött,
őrködjél fölötte nappalon és éjjelen át,
és engedd, hogy mindazok, kik itt imádásodra megjelennek, vígasztalásidnak javait elvehessék.

Kelt Komáromban magán a felszentelés, Szent Simon és Júda apostolok ünnepére eső napján,
Urunk 1860-dik,
püspöki hivatalunk 33-ik,
érseki hivatalunk 11-ik,
félszázados papságunk első évében.

Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleHalloween est a győri állatkertben
Next articleJobbágy József függetlenként indul a választásokon