HAZA BELFÖLD Beiktatták hivatalába Orosch János új nagyszombati érseket

Beiktatták hivatalába Orosch János új nagyszombati érseket

948
hirdetés

Ünnepi szentmise keretében beiktatták hivatalába pénteken Orosch János új nagyszombati érseket. Az ünnepségre a Keresztelő Szent János Székesegyházban került sor.

    A beiktatás dátumát maga Orosch választotta, mert augusztus 30-a egyben a székesegyház felszentelésének az évfordulója. A neves szlovákiai és külföldi egyházi vendégek és nagyszámú hívő – köztük számos felvidéki magyar – részvételével lezajlott ünnepségen a szentmisét Orosch János celebrálta. A nagyszombati egyházmegye hívőinek jelentős részét magyarok alkotják. Az ünnepségen a magyarországi katolikus egyház is képviseltette magát.
    A mise kezdetén bemutatták, majd latinul és szlovákul felolvasták Ferenc pápa bulláját, levelét, amelyben Orosch Jánost megbízta a nagyszombati főegyházmegye vezetésével.
    Az új nagyszombati érsek prédikációját szlovákul és magyarul is elmondta. Szlovák nyelvű prédikációjában felszólította a hívőket, hogy kövessék az egyházat. „Sok probléma halmozódott fel köztünk és bennünk. Ha az egyház válságáról beszélünk, a társadalom válságáról is beszélni kell” – mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy érsekként fontos célja az egyházmegye híveit szorosabb közösséggé formálni. Magyar nyelvű, a szlováknál rövidebb prédikációjában Orosch a hitükben való kitartásra buzdította a hívőket.
    A szentlecke szövege magyarul hangzott el, és a szentmise más részeiben is voltak magyar nyelvű betétek. A hívők magyar válaszai azt mutatták, hogy a katedrálisban sok magyar volt.
    A mise végén elhangzott ünnepi jókívánságok között Salka László vágsellyei dékán a szlovák nyelvű beszéde mellett a „magyar lelkiatyák és hívők” nevében magyarul is köszöntötte az új nagyszombati érseket. Örömét fejezte ki afelett, hogy Orosch személyében az egyházmegyének olyan vezetője van, aki „jól ismeri a magyar hívők problémáit, gondjait is”.
    Orosch János érsek a tavaly júliusban hivatalából elmozdított Róbert Bezák helyét vette át. Az idén júliusban kinevezett érsek Bezák leváltása óta a pápa megbízásából „sede vacante” apostoli adminisztrátorként látta el a nagyszombati főegyházmegye vezetését.
    Az új nagyszombati érsek korábban mindkét elődje, Ján Sokol és Róbert Bezák érsekek mellett is segédpüspökként tevékenykedett. Nyilatkozata szerint célja, hogy a Bezák távozása után megosztott érsekséget ismét egyesítse. Orosch korábban már kijelentette, hogy az érsekség ajtaja nyitva áll Bezák előtt, amit elmondása szerint vele is közölt.
    Orosch Jánost 2004-ben szentelték püspökké, ezután segédpüspökként tevékenykedett a pozsony-nagyszombati főegyházmegyében. 2009-től a magyar hívek általános helynökévé vált, erre a posztra éppen az a Róbert Bezák nevezte ki, akinek most a helyére lépett.
    Bezákot tavaly júliusban XVI. Benedek váltotta le hivatalából. A pápai döntést a leváltás előtt néhány hónappal tartott apostoli vizitáció eredményével indokolták. Az eset nagy megütközést és visszhangot váltott ki, s a leváltást egész sornyi tiltakozás követte a Bezákot támogató hívők részéről.

MTI

hirdetés