HAZA HÍR-MIX Az újítás és megújulás szellemében

Az újítás és megújulás szellemében

727
hirdetés

A 2014-es gútai önkormányzati választások elemzése

Obrázok1Az eddigi, a bársonyos forradalmat követő önkormányzati választásokon egyértelműen előbb a magyar pártok, majd az MKP vette át a város irányítását. Az utóbbi két választási időszakban a képviselő-testület összetételében hátrányban voltak a függetlenek. Most változott a helyzet, az MKP színeiben bejutott képviselők száma hatra csökkent. Minderről Koczkás Beátával, az MKP gútal alapszervezetének elnökével beszélgettünk.

* Siker, vagy csalódás a novemberi választások eredménye?

– A Magyar Közösség Pártja a 2014-2018–as választási időszakban a csökkentett, 17-es létszámú képviselő-testületből legkevesebb 9 képviselői helyet célzott meg. Sajnos ezt nem sikerült elérni, hiszen az MKP színeiben bejutott képviselők száma hatra csökkent. Kisebbségben leszünk, azonban több választási időszakot megfigyelve elmondhatjuk, hogy hullámzó az MKP teljesítménye, hiszen 2006-ban a képviselőtestület székeinek kevesebb, mint felét foglalták el az MKP színeiben mandátumot szerzett képviselők. Visszatérve az idei önkormányzati választások eredményeire, azt mindenképp sikerként könyvelhetjük el, hogy Horváth Árpád, az MKP polgármesterjelöltje harmadszor is megkapta a választóktól a bizalmat.

*Gútán is aktivizálódtak a független jelöltek…

– Országosan érezhető jelenség a civil szféra erősödése, egyidejűleg a politikából való kiábrándultság. A civil szervezetek kiszélesítik tevékenységüket, és a különböző érdekképviseletekben kezdenek el tevékenykedni, mindeközben átveszik azokat a feladatokat is, amelyekre az egyes pártok lennének alapvetően hivatottak. Azt tapasztaljuk, hogy a politikából való kiábrándultság eredményeképpen fogalomzavarban és „cselekvészavarban” szenvedünk, hiszen a politikus önmaga általános elfogadtatása érdekében „civilkedni” próbál különböző társadalmi szervezetekben való aktív részvétellel, a civil pedig egyre jobban szeretne beleszólni a közügyekbe, vagyis „politizál”. A közéletben és politikában régóta tevékenykedő politikusunk joggal teszi fel a kérdést, miszerint új jelenség a függetlenek támogatottságának növekedése, vagy „Szlovákiában kialakult azon gazdag emberek rétege, akik jókedvükből törhetnek közhatalmi tisztségek elnyerésére, pártok ellenében.” Az önkormányzati választások eredményei Gútán is a civil szféra, a „független érdekképviselet” erőteljes megjelenését tükrözik. Tudomásul vesszük a választók ezen igényét, elszomorít viszont az a tény, hogy újra mandátumhoz jutott olyan független képviselő is, akinél az elmúlt időszakban bizony előfordult, hogy vagy felkészületlenül jött az önkormányzat ülésére és olyan kérdést-kérdéseket tett föl, amelyekre a kidolgozott, időben kézbesített anyagokban megtalálta volna a választ, vagy olyan felszólalásokkal, témákkal, véleménynyilvánításokkal húzta az időt, amely nem az adott témához, tárgyalási ponthoz kapcsolódott. Bízom abban, hogy a munkaerkölcs ezen a téren javulni fog, és az önkormányzati üléseket nem a képviselők (sokszor populista) szereplése, hanem az érdemi, hatékony munka fogja jellemezni. Az MKP frakciója ehhez minden bizonnyal hozzájárul majd, hiszen az elmúlt időszakban sem a hangos hozzászólások, hanem a csendes munka jellemezte.

*Tagadhatatlan, hogy nemcsak a szlovák, hanem a vegyes, vagy az egyedüli magyar párt is vesztett népszerűségéből ebben a régióban. Mi okozhatta ezt?

– Nem lehet messzemenő következtetéseket levonnunk, mégis úgy gondolom, hogy a közhangulat Gútán is olyan, és a választási eredmények is azt mutatják, hogy az emberek valóban kiábrándultak a politikai pártokból, változást és párhuzamosan fiatalítást akartak. Az elmúlt négy évben munkánkat igyekeztünk tisztán, átláthatóan, tisztességesen végezni, ám úgy látszik, ezt a gútai választó nem érzékelte eléggé. Tevékenységünket, erőfeszítéseinket nem tudtuk eléggé látványosan bemutatni, így nem tudtuk fölülírni a régi, pártokkal kapcsolatos negatív berögződéseket sem. Ezt tükrözi a képviselő-testületbe bejutott képviselőink számának csökkenése is. A jövőben ezért a kommunikációnkon mindenképpen változtatni szándékozunk. Elsősorban a lakossággal való kapcsolattartást szeretnénk szorosabbra fűzni, és elvégzett munkánkat a megfelelő kommunikációs csatornákon folyamatosan bemutatni. Saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy bizony igaz a mondás: „Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani!” Gúta magyar jellegéből adódóan az országos pártokból egy párt, ez pedig a Magyar Közösség Pártja az, amely túlnyomórészt jelen van városunkban. A pártok közül helyi szinten tehát ez az egy párt próbálta képviselni a lakosság érdekeit az önkormányzatban is. Néhányunk párton belüli véleménye, hogy november 15-én ezen az 1989 előtti nyomasztó korszakot idéző „egypártrendszeren” is változtatni kívántak a választók.

*Következtetések?

– Természetesen le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket, és megtenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy visszanyerjük a választók bizalmát, amely egyben a politikába vetett hit visszaállítását is jelenti. Valljuk be, nem könnyű feladat. Felelősségünket növeli az a tény is, hogy egy országos szinten is fontos szerepet játszó párt egyik erős alapszervezete vagyunk. A Magyar Közösség Pártjában választások után tisztújítást szoktunk végrehajtani, és alapszabályunk értelmében a helyi képviselőink számának bizonyos szintű csökkenése is ezt irányozza elő, így erre a jövő év elején mindenképpen sor kerül. Az MKP frakciójának, az új elnöknek és az újonnan felálló elnökségnek közös feladata lesz a megváltozott helyzethez alkalmazkodni és újraértelmezni magunkban és a lakosságban a politika fogalmát és szerepét. Helyi szinten alapvető célunk városunk regionális központtá válása és magyar jellegének megőrzése úgy, hogy mindeközben minden nemzetiség jól érezze magát Gútán. Ezeket az alapvető feladatokat képviseljük helyi szinten. Az értékrendi szemléletet követve mindenképpen folytatni szeretnénk a megújulás folyamatát, megerősíteni a párt támogatottságát városunkban, hogy megfelelő mértékben hozzá tudjunk járulni az MKP parlamentbe jutásához 2016-ban. Az MKP parlamenti részvételével ugyanis megerősödhet régiónk országos szintű érdekképviselete, amely mindenképpen infrastrukturális, kulturális és gazdasági fellendülést hozhat magával. Gúta fejlődésének és fellendülésének fontos tényezője lehet, hogy a város vezetése mögött olyan parlamenti párt áll majd, amelynek szakpolitikusai olyan regionális, országos és határon átívelő projektek kidolgozásában és megvalósításában vesznek részt, amelyek érintik régiónk gazdaságának minden területét. Ezért (is) dolgozunk, és várjuk azon tenni akaró gútaiak támogatását, illetve belépését alapszervezetünkbe, akik nemcsak a „pályán kívülről” kívánnak kritizálni és beleszólni a történésekbe, hanem az MKP régiónk felzárkóztatása iránti felelősségét szem előtt tartva belülről, tevékenyen akarnak és tudnak hozzájárulni a párt megtisztulásához, megújulásához.

* Alapvető változások várhatók a képviselőtestület munkájában?

– A gútai testület összetételéből következtetni lehet arra, hogy több frakció is alakul majd, amelyek közül egyik az MKP frakciója lesz. Egyik független képviselőtársam nemrégiben jövőbeni „háttéralkuk”-ról nyilatkozott… Nos, amennyiben a frakciók egyeztetéseit bizonyos önkormányzati kérdésekről háttéralkunak nevezzük, akkor minden bizonnyal lesznek ilyenek, ám ezek kizárólag értékek, és nem érdekek mentén történhetnek majd. Úgy látom, hogy szakmai szempontból újra hasznos alkotórésze leszünk az önkormányzatnak, hiszen van közöttünk orvos, pedagógus doktor, kultúr-antropológus, bölcsésztanár és műszaki mérnök, akik egyben a gútai sportélet ismert arcai, de van mezőgazdasági szakemberünk, jómagam pedig közgazdász mérnök vagyok. Munkánk során törekedni fogunk arra, hogy programunkból minél többet tudjunk megvalósítani, hiszen azt a gútai polgárokkal közösen fogalmaztuk meg és a választóink irántunk megnyilvánuló bizalma is erre kötelez bennünket.

* Mit tart az elkövetkező négy év legégetőbb feladatainak?

– Fontosnak tartjuk a város honlapjának megújítását, rendszerezését, valamint azt, hogy a kommunikációs eszközök kiszélesítésével új alapokra helyezzük a lakossággal való kapcsolattartást. A 21. században alapvető kérdés a képviselő-testület működésének rugalmasabbá tétele, hatékonyabb működése. Ezen a téren főleg az egyes megtárgyalandó anyagok időben való kidolgozását és a képviselőkhöz elektronikus úton történő eljuttatását fogjuk szorgalmazni. Elengedhetetlen a város láthatóvá tétele (reklámozása) azon vállalatok, befektetők számára, akik helyet keresnek a letelepedésre, de lényeges a város megfelelő megjelenítése az idegenforgalom szempontjából is. Folytatni szeretnénk azokat a hatékonyságnövelő és egyben takarékossági intézkedéseket, folyamatokat, amelyeket az előző ciklusban már elkezdtünk. A város hőgazdálkodásának racionalizálására tett kísérleteink első lépése már teljesült, hiszen az energetikai audit már a kezünkben van, és a város közvilágításának korszerűsítése is reményeink szerint ebben a választási ciklusban megvalósul. Az önkormányzaton belül mi, a Magyar Közösség Pártja frakciója – a nevünkben is benne van – a közösséget képviseljük, a képviselő-testületben is közösségben gondolkodunk, így természetesen folyamatosan egyeztetni fogunk és együtt fogunk működni az önkormányzat többi képviselőjével, frakciójával is. Az MKP országos ifjúsági társszervezetével együtt „hisszük, hogy az igazság megismerhető, és a közéleti cselekvés kiindulópontjává válhat”. Valljuk, hogy az elődök tisztelete és a polgártársaink iránti szeretet nélkül nincs jövő. Célunk városunk fejlődése, gyarapodása és élhetőbbé tétele, Gúta kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése, közösségünk összetartása, az itt élő családok boldogulásának elősegítése és az ezeknek a céloknak a megvalósítása.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleJanuártól kérvényezheti elveszített szlovák állampolgársága visszaállítását az érintettek egy része
Next articleA 25 éves Kor-Zár verséneklő együttes lemezbemutatóval ünnepel