Kezdőlap DUNATÁJ A komáromi képviselőtestület megcsúfolja a demokráciát?

A komáromi képviselőtestület megcsúfolja a demokráciát?

2690
MEGOSZTÁS

Ismétlés a tudás anyja, vagy csak a döntésképtelenség példája?

Az 1968-as forradalom után elkezdődött a tömeges szelekció a „megtévedtek” és „megtévesztettek” körében. Ennek alapján a városi és községi nemzeti bizottságok elnökeinek – szigorú utasítások alapján – a tömegszervezetek megfigyelésére kaptak utasítást, hiszen ezek lehettek volna az újabb forradalom melegágyai. Legalább is a kommunista párt központi bizottságának elképzelése szerint. Az egyik Komárom közelében levő nemzeti bizottság elnöke így azután a Vöröskereszttől az ebbarátok szervezetéig mindenhol elnökségi tag lett, Csupán a Csehszlovákiai Nőszövetségé nem. Ezen azután úgy segítettek, hogy a helyi szervezet tiszteletbeli tagjává választották az elnököt! Mindez azért jutott eszembe, mert Komáromban talán most, így több, mint fél évszázaddal később megismétlődik a múlt. A tét ezúttal minden valószínűség szerint az egyik legnagyobb komáromi szervezet, a KFC „felügyelete”. Az egyik önkormányzati javaslat is ezt sürgeti, vagyis azt, hogy a KFC vezetőségébe bekerüljön a városvezetés képviselője anélkül, hogy arról szavazott és döntött volna a Komáromi Futball Club tagsága. Ez pedig a demokrácia és a klub alapszabályzatának megsértése lenne.

Szeptember 17-én újfent a városi képviselők tárgyalóasztalára kerül a komáromi stadion ügye. Bár nem tudhatjuk, mi mindent lehet vagy kell még megvitatni ahhoz, hogy a város egyik legnagyobb volumenű és legjobban várt beruházása végre megkezdődhessen, azonban a tisztán látás kedvéért megpróbáljuk összegezni az elmúlt évben történteket, valamint azt, hogyan jutottunk el az építkezés jelenlegi stagnálásáig.
A KFC az év elején a bérleti szerződés kiegészítésével kereste fel a várost, amire információink szerint a város február 3-án adott nemleges választ adott. A város bár háláját fejezte ki, hogy további támogatás érkezhet a magyar kormány jóvoltából a stadion felújítására (azaz a városi vagyonba), azonban bármilyen szerződésmódosítás feltétele az lett volna, hogy a városnak képviselete legyen a futballklub vezetésében. Még az építkezési engedély sem volt kiadva, a stadion felépítéséig pedig a városnak egy centet sem kell a stadionba beleölnie, a város vezetése azonban azonnal a KFC vezetőségében szeretne bérelt helyet kapni. A városvezetést továbbá az is érdekelte, mi legyen a Panoráma szálló és a kemping sorsa, mi lesz a turistákkal és a turizmusból befolyó bevétellel, illetve a városi alkalmazottakkal? Ezek talán olvasóink számára is helyén való kérdéseknek tűnnek, azonban a további fejlemények tükrében valahogy ezen részletek egyre kevésbé érdekelték a városvezetést.
A város február 3-án – igen, ugyanazon a napon, mikor a város feje megfogalmazta kifogásait a KFC nehézkes információnyújtásáról – kiadta jóváhagyását a beruházási tevékenységhez a teljes érintett területhez (a kulcsfontosságú szociális szolgáltatásokat nyújtó fabarakkot is beleértve) az Akvadrát tervezőiroda azon tervei alapján, melyet a KFC az augusztusi testületi ülésen mutatott be, mivel állítólag a város semmilyen tervet nem látott a stadionról! Ugyanezen a februári ülésen a sportbizottsági javaslat alapján a város 30%-kal csökkentette a KFC éves támogatását (hogy milyen transzparens séma alapján, az máig rejtély), de az erről szóló szerződést a mai napig nem írták alá, mert a polgármester furcsa módon az éves városi sportdotációt – erősen törvénytelen módon – mindenáron a bérleti szerződés módosításával és a bontási engedéllyel szeretné összemosni (ezen két történéshez még a folytatásban kitérünk).
Értesüléseink szerint a KFC májusban értesítette a várost részletesen, mikor, milyen fejlemények mentek végbe a stadionprojekttel kapcsolatban (szakvéleményezések, engedélyezések, tervezés stb.). Valahogy a város erről is megfeledkezhetett, hiszen az augusztusi rendkívüli testületi ülésen megint annak lehettünk fültanúi, hogy a KFC semmiről sem értesítette a várost. A KFC és a város sportbizottsága májusban több ízben is ülésezett a polgármester jelenlétében, azonban előrelépésről semmilyen médiumból sem hallhattunk.
Júliusban megindult az építkezési engedély elbírálása, mely Izsa községhez került, hiszen a város nem adhat ki saját vagyonára építkezési engedélyt. Ekkor került a középpontba az ominózus fabarakk, mivel erre nem érkezett bontási kérvény annak ellenére, hogy a beruházási tevékenység tartalmazta, mi épülne a fabarakk helyén (megint csak kiemelnénk, hogy arról a beruházási tevékenységről van szó, melynek a város február óta birtokában volt). Jelenleg ezen bontási engedély hiányában nem kerülhet kiadásra az építkezési engedély. Csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba: mivel a város vagyonáról van szó, arról a bérlő (KFC) nem kérhet csak úgy bontási engedélyt, mivel az alapvetően a tulajdonos (vagyis a város) joga. Az augusztusi rendkívüli testületi ülésen, hangzatos felszólalások mellett, egyhangúan megszavazták a bontási engedély kiadását, mely után minden érdekelt abban bízhatott, hogy végre minden akadály elgördült.
Mi végigolvastuk az ezzel kapcsolatosan megjelent írásos határozatot, melyben az szerepel, hogy a város csak felhatalmazást adott a KFC-nek, hogy képviselje a várost a bontással kapcsolatos eljárásban! Ezek szerint a város is kérvényezhette volna a bontást az illetékes hivataltól? A mi olvasatunkban ez nem más, mint annak a jele, hogy a városvezetésnek tulajdonképpen nem is annyira érdeke a stadion felújítása. A városvezetés a KFC-re próbálja kenni azt, ami elsődlegesen a saját joga és dolga volna. Mi ez, ha nem szándékos hátráltatása az építkezési folyamatoknak?
A testületi „színjáték” alatt (tisztelet a városi képviselőknek és az ott megjelenteknek, de ahogy utólag kiderült, erre az ülésre sajnos ez volt a legmegfelelőbb szinonima) elfogadásra került a bérleti szerződés módosításáról szóló javaslat, melyet a polgármester indítványoztatott.
Itt térnénk vissza a februári esethez, mikor a város nem akarta megváltoztatni a bérleti szerződést a KFC kérésére. Vajon már rendelkezésére álltak a városvezetés számára a korábban hiányolt információk? Hiszen korábban arról szólt a fáma, hogy a KFC nem kommunikál a várossal és érdemi információkat csak éppen azon a testületi ülésen hallhattak, amelyen a bérleti szerződést már el is fogadták!
Nem mellesleg, a városi szerződésjavaslat egy olyan pontot is tartalmazott, melyben a város továbbra is fenntartotta kérését, hogy képviselve legyen a KFC vezetésében. Csakhogy míg az ígéretek arról szóltak, hogy a város képviselete szavazati jog nélkül lenne jelen a KFC-ben, s pusztán az építkezésbe és a városi támogatásba látna bele, a szerződésjavaslatban semmilyen mentességet nem véltünk felfedezni (ráadásul a megfogalmazás szerint akár maga a polgármester is jelen lehetne a KFC vezetőségében!).
Nem tudhatjuk, valójában mit csinálna a város embere egy független polgári társulás életében. Nem tudhatjuk azt sem, ismerve a városi vállalatok múltját, miért lát a város garanciát az átláthatóságra, ha egy sportklub vezetésében jelen lenne a város delegáltja. Azonban a polgármester szavahihetősége a stadionügyekben az ilyen „hiányosságok” láttán erősen megkérdőjeleződött bennünk.
Az eddigi üléseken a város legfőbb aggályai a stadion fenntartásáról szóltak, főleg a stadion fűtésének tisztázása lett a „legforróbb” téma. Mikor az augusztusi képviselőtestületi ülésen a stadion önfenntartó lehetőségeiről beszéltek a tervezők – szálloda, irodai és kereskedelmi helyiségek, VIP-részlegek, kultúrális események, elektromos autó töltőállomás stb. – senki sem élt a szó jogával, hogy szakmai vagy annak vélt kérdést fogalmazzon meg, ne adj’ Isten hozzáfűzést tegyen. Senkit sem érdekelt, hogy a komplexum mekkora bevételt hozhat a KFC és a város számára? Feltesszük a kérdést, hogy egy rendes polgármester nem tenne meg mindent azért, hogy egy ilyen beruházás mögé álljon, szponzorokat keressen, az összes lehető fórumon prezentálja a stadion ügyét, hogy esetleg öröksége összefonódhasson egy modern stadionnal? Vagy az a gond, hogy a stadionfelújítás nem a polgármester érdeme, vagy nem tartozik az irányítása alá?
Csak nehogy végül úgy alakuljon, hogy egy félszáz éves fabarakk hordozza tovább polgármesterünk nevét…

 

DUNATÁJ HETILAP 38/2020

hirdetés