HAZA GAZDASÁG Újabb útszakaszok újulnak meg Nyitra megye déli járásaiban

Újabb útszakaszok újulnak meg Nyitra megye déli járásaiban

1192
hirdetés

56034A Nyitra Megyei Önkormányzat képviselő-testülete megtartotta 17. tanácskozását. Az előző tanácskozáson a képviselőtársakkal elfogadtattunk egy fontos módosítást a megye területrendezési terve általános érvényű rendeletében: az R3-as észak-déli gyorsforgalmi út nyomvonala ne Zólyom-Korpona-Ipolyság között húzódjon, hanem a Garam mentén vezessen Garamszentbenedek-Léva-Zselíz-Párkány nyomvonalon. Emiatt a megye elnöke az általános érvényű rendeletet megvétózta, mert elfogadott változatában nem volt összhangban a felsőbb szintű, országos területrendezési tervvel. A tegnapi tanácskozáson azonban a szlovák koalíció képviselői kellő számban nem voltak jelen, nem korrigálhatták a területrendezési tervről szóló általános érvényű rendeletet. Egyelőre tehát marad a régióink és megyénk számára sokkal inkább megfelelő változat.

A megyei önkormányzat elfogadta az egykori komáromi járási egészségügyi igazgatóság épületének eladását az államigazgatás részére, 1 euró áron (mivel a közigazgatás résztvevői közötti tranzakcióról van szó), amelyben hamarosan megnyílhat a járási hivatal ügyfélkapuja. Közérdeket, a komáromi járás lakosságának érdekeit szolgáló lépésről volt tehát szó.

A megyei képviselő-testület elfogadta a megyei középiskolák fejlesztésének stratégiáját a 2015-2020 közötti időszakra. A jóváhagyott stratégia figyelembe veszi a megye déli járásaiban élők érdekeit, különös tekintettel a változó demográfiai jellemzőkre. Számba veszi a magyar tanítási nyelvű középiskolák fejlesztési lehetőségeit mind a gimnáziumok, mind a szakközépiskolák tekintetében. A képviselő-testület egyúttal elfogadta a közoktatás cselekvési tervét a 2016/2017. tanulmányi évre vonatkozóan. E tervek tartalma a közeljövőben megváltozhat, tekintettel a beharangozott brit beruházásra, amely Nyitrán valósulhat meg és amely alaposan megváltoztathatja a megye közoktatási stratégiáját. A megyei önkormányzat elfogadta a 2016/2017. tanulmányi évre szóló keretszámokat, amelyek a megye területén működő középiskolák első osztályainak számát illetik. Az MKP frakciója nevében Szigeti László nyújtotta be azt a módosító indítványt, mely szerint a Lévai Református Gimnázium a következő tanulmányi évben nyithasson egy elsős osztályt. A módosítást más képviselőcsoportok nem támogatták meg, az indítvány sajnos sikertelen volt. A további keretszámok méltányosak a megye déli járásaiban működő középiskolákhoz, a megnyitható első osztályok számát általában az elvárható szinten jelenítik meg.

Mi, az MKP megyei képviselői nem támogattuk meg a megye személyiségeinek odaítélt megyei díjakról szóló határozati javaslatot, mivel egyetlen magyar ajkú személyiség sem lesz az idén kitüntetve, noha megfelelő javaslatokat juttattak el a bíráló bizottság tagjainak. Sajnos felülkerekedett a bíráló bizottság tagjainak szűkkeblűsége, az ésszerűség és a nagyvonalúság helyett. Szerettük volna elérni, hogy a díjazottak között Korpás András, országos hírű szőlőnemesítő, szőlész-borász személyében legalább egy magyar nemzetiségű egyén is legyen. Végül azonban csak szlovák ajkú személyiségek kerültek be a megyei díjazottak közé. Mivel az utóbbi években talán csak egy esetben akadt magyar díjazott, szeretnénk elérni azt, hogy a következő években a magyar ajkú lakosság 26 százalékos számarányához mérten évente legalább egy-egy Nyitra megyében tevékenykedő magyar személyiséget is kitüntessenek.

A Pontibus Európai Területi Társulás (EGTC) felügyelő bizottságába beválasztottuk Csenger Tibort, aki a megyei önkormányzatban a Lévai járást képviseli, mivel Nyitra megye és Pest megye közös határszakaszának leghosszabb része a Lévai járást érinti.

Az Európai Unió forrásainak felhasználásával megvalósult a Tany és Füss, Udvard és Kisbaromlak valamint a Pozba-Barsbaracska-Dedinka közötti megyei utak burkolatfelújítása. Reményeink szerint az év végéig a Lévai járásban megvalósulhat a Szete-Ipolyszakállas-Ipolypásztó közötti útszakasz teljes burkolatfelújítása.

A korábbi határozat értelmében a megyei hivatal igazgatója egyelőre nem nyújtotta be jóváhagyásra az Ipoly-híd megépítéséről szóló határozati javaslatát (ennek nem politikai, hanem technikai okai vannak), ám hamarosan, még az idén ősszel a megyei közutak számos szakaszának burkolatfelújítása valósul meg összesen több, mint 2 millió euró összegben. Örvendetes, hogy az összeg több,mint fele a megye déli járásaiban lesz befektetve. A Komáromi járásban Csallóközaranyost átszelő megyei út, Bátorkeszit átszelő út egy része, a Lakszakállas és Ekecs közötti útszakasz valamint Komárom és Zöldállás közötti út egyes szakaszainak burkolatfelújítása valósul meg. Az Érsekújvári járásban az ebedi bekötő út és a sárkányi bekötő út burkolata újul meg, Muzsla főútja épül újjá és a Besenyő valamint Nagylót közötti útszakasz egy része kap új burkolatot. Léván megépül egy körforgalom valamint új burkolattal látják el a Léváról kivezető utat Zselíz irányában. A Vágsellyei járásban új burkolatot kap egy-egy útszakasz Pereden és Vághosszúfalun. Később megújul a Vágfarkasdról Vágsellye irányában haladó közút jelentős részének útburkolata is.

A megyei képviselő-testület következő tanácskozása október 26-án kerül sor.

Farkas Iván, Felvidék.ma
A szerző Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

hirdetés
Previous articleOktatásügyi demonstráció lesz Komáromban
Next articleSzabó István „COCÓ” megnyerte a Szlovák SMF 2015-ös bajnokságát!