HAZA vélemény Mi a valós helyzet a vizünkkel?

Mi a valós helyzet a vizünkkel?

895
hirdetés

A KOMVaK valóban fontos része az önkormányzati választási kampánynak, mert Cziria Attila az összefogás koalíció megalakulásakor kijelentette, hogy a víz nem eladó! Most azonban ez a programpont hiányzik a szórólapukról. Vajon miért?

Czíria nyilván rádöbbent, hogy a vízeladás hívei ott ülnek vele egy koalícióban és nem akar belefutni egy csapdába, hisz nyílt titok az is, hogy az összefogás polgármesterjelöltje nagyon jó kapcsolatot ápol a vízművek jelenlegi vezetésével. Keszegh Béla cikkének címét szabadon feldolgozva szeretnénk röviden és hitelesen bemutatni a vízművek valós helyzetét úgy, ahogy azt a vízművek felügyelőbizottsága látja. (Keszegh Béla nyilván más forrásból merítette adatait)

Elsősorban nem árt tudni, hogy kik is állnak e vállalat élén?

Az elnökség elnöke Olláry Viktor, aki az MKP tagja de a komáromi pénzügyi bizottságba már a HÍD jelöltjeként került be. Nyilván szakértelme elismeréseként a SMER is bejuttatta Nyitra megye közlekedésügyi szakbizottságába.

Az elnökség tagja Šagát István, aki szintén MKP tag, Sánta Béla (tag) pedig Bastrnák Tibor uralkodása alatt a városi hivatalban töltött be bizalmi állást.

A felügyelő bizottság két tagját Szabó Bélát (jelenleg alpolgármester és összefogás koalíció képviselőjelötje) illetve Győrffy Lászlót a testület jelölte. A harmadik tag Csudai Peter az alkalmazottak képviselője. Ők írták alá a jelentést a vállalat 2013 évi zárásához, ez év június 1-én tartott ülésükön, melyből néhány adat magáért beszél:

A vízművek forgalma 4.322 ezer euro volt, tehát nem 6 milló ahogy Keszegh Béla írja. Az adósságállomány volt 6 004 ezer euro volt.

A hitel állomány 1.440 ezer euro (tehát nem 4,2 millió ahogy azt Keszegh Béla írja.)

A készpénzállomány év végéhez – 373 ezer euro. (amiről Keszegh Béla semmit sem ír)

A társaság gazdasági eredménye 2.228 euro volt, melyet biztos növelt volna az a tény, ha például a vízművek nem vesz meg egy pati nyaralót 46.999 euroért.( hogy kitől, azt nem írták a jelentésben.) Nem valószínű, hogy ez az építmény szükséges lenne a cég sikeres működéséhez és maga a vásárlás ténye is erős etikai kétségeket vet (het) fel amennyiben az eladó személye kapcsolatba hozható a vállalattal.

Az, hogy valami nincs rendben a vállalat pénzügyei körül tanúskodik az az adat is, hogy a 2013 évben 31.471 euro késedelmi illetéket fizetett tehát nem volt képes időben helyt állni kötelezettségeinek. Szintén negatívan hatott a nyereségre az a 17.508 euro, amit mint vízszennyezési büntetést róttak ki a cégre.

A jelentésben szó szerint (egyebek mellett) ez áll:

„ A mi rendszerünkbe melyet a KOMVaK épít 2011 óta, 3 év alatt 372.022 euro volt fordítva … de a felhasználhatósága és a valós állapothoz való pontos illeszkedése még nagyon messze van. A betöltést külsős cég végzi és az elért eredmények vitathatóak.“

„ A hosszútávú beruházások továbbra is mértéken felül terhelik meg a vállalat működését. A hitelek adósságterhe és a leasingek törlesztése megnehezítik a napi működést, növelik a pénzügyi terheket. A vállalat késve fizeti a kötelezettségeit, ami újabb felesleges kiadásokat okoz és 2014 január 1.-től törvényellenes. A hitelek ki vannak merítve és az év folyamán felhasználtak egy pénzügyi segítséget is melynek kamata 5,74 %-. … Az év folyamán romlott a részvénytársaság pénzügyi helyzete az eszközölt beruházások következményeként…“.

A jelentés végén a felügyelő bizottság javasolja egyebek mellett:-„ hossszú távon kidolgozni és megvalósítani egy eljárást, mellyel a vízveszteség 20 % alá csökken“(jelenleg 31 %)

„ A KOMVak R.t. gazdasági stabilitásának biztosítására az FB kéri az elnökséget egy pénzügyi konszolidációs tervezet kidolgozására.“

Aláírták : Peter Csudai, Ing. Béla Szabó, Ing. László Győrfy.

A fentiekből kiderül, hogy a vállalat nincs olyan jó helyzetben, mint azt a vezetőség illetve Keszegh Béla állítja cikkében. Sőt, a felügyelőbizottság jelentése alapján bűntény elkövetésének esetleges gyanúja is felmerül.

A most folyó választási kampányban a KOMVaK helyzete korántsem kap olyan nyilvánosságot, mint azt jelentősége illetve jelenlegi helyzete indokolná. A jelenlegi testület sorra meghiúsította a városi hivatal azon kezdeményezéseit, melyek a város illetve a vállalat közti viszonyt a város javára változtatnák.

Ha tehát az összefogás koalíció megszerzi újra a többséget a testületben, esély van arra, hogy semmi sem változik majd (legalábbis jobbra nem). Bastrnák Tibor bizalmi emberei által továbbra is megtartja befolyását a vállalatban és ebben a jelenlegi és a most újra pályázó képviselők támogatják majd őt úgy, mint tették ezt ebben a választási időszakban is.

-szabados-

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleFolyamatosan keresik az öngyilkos lány holttestét!
Next articleInteraktív orgonakoncert