HAZA HÍR-MIX Komáromi katolikus temetőmustra az új kezelővel

Komáromi katolikus temetőmustra az új kezelővel

1278
hirdetés

December végén tettük közzé a Komáromi Városi Hivatal tájékoztatását, hogy   miután a komáromi katolikus temető területének tulajdonosa, a római katolikus egyház és annak akkori kezelője, a Földes Sándor jogászhoz tartozó Cintoríny Komárno Kft. között húsz évre kötött szerződés a 2023-as év végén lejárt, annak 2024. január 3-tól új kezelője a Peter Kajan vezette SOMNIA centrum n.sz. lett. Január 12-én pedig a váltás utáni fejleményekről és tervekről beszélgettünk Kajan úrral.

„A hivatalos átadáson a római katolikus egyház, a Cintoríny Komárno Kft. és a SOMNIA centrum n.sz. képviselőin kívül a Komáromi Városi Hivatal, valamint az egyház és a szervezetünk pozsonyi jogásza, továbbá Mons. Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Katolikus Főegyházmegye általános helynöke kérésére az egyházhoz bazilikai orgonistaként is közelálló Stubendek László ex-polgármester szintén jelen volt. Miután a jogász Földes Sándor urat megkérte a vonatkozó dokumentumok, így a sírnyilvántartás átadására is, ő kijelentette: az új kezelőnek azt adja át, amire a vonatkozó jogszabály kötelezi őt, de mivel a sírhelyek adatbázisát a társaságuk huzamos ideig tartott, saját munkájával és pénzéből hozta létre, ezért azt nem áll szándékukban átadni. Hozzáteszem: e jogszabály nem teljesen egyértelmű, annak tartalmát még elemzik a jogászok” – magyarázta az új kezelő.

Korábban a városon kívül a komáromi katolikus egyházközség is nyilatkozatot tett közzé a temető-ügyről. Abban egyebek mellett ez olvasható: „A temető átvételének állapota (nem megfelelő az infrastruktúrája és a tárgyi felszereltsége) nem teszi lehetővé annak azonnali megfelelő működését. Ezért jelenleg minden lehetőséget mérlegelünk jogaink gyakorlására, amelyeket jogi úton is meg fogunk védeni”. Egyúttal az ügyfeleket arra kérte, hogy legyenek türelemmel az esetleges nehézségek miatt, amíg az előző üzemeltető által hátrahagyott összes probléma megoldódik: „Köszönjük megértésüket, és várakozással tekintünk arra, hogy temetőnk méltóságát és színvonalát helyreállíthassuk, amit ez a szent hely megérdemel”.

Tehát bőven akad tennivalója az új kezelőnek, aki a temetőtulajdonossal együtt áldatlan állapottal szembesült: az elhanyagolt állagú, kiürített gondnoki iroda egyelőre nem használható, a nem működő hűtőboxokkal rendelkező ravatalozóból eltűnt a feszület, és a szükséges adatbázis hiányában sokáig tart majd összeírni azt, hogy eddig ki mennyit fizetett a sírhelyek használatáért, mikor jár le azok bérlete, illetve melyek a szabad sírhelyek.

„A nyilvántartás hiányában nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy esetleg letakarítjuk a sokáig elhanyagolt, gazdátlannak tűnő sírhelyeket, melyeket új bérlőknek adunk ki, s később esetleg jelentkezik a régi bérlő, bizonyítva a még érvényes bérleti szerződését. Jelenleg megszólítjuk a temetőben időző polgárokat, akiket megkérünk az általuk bérelt sírhelyekkel kapcsolatos számlák behozatalára. Azokat az engedélyükkel lefénymásoljuk, felvesszük az aktuális adataikat, majd a sírokról fotódokumentációt készítünk. Ideiglenesen a református temető irodájában minden hétfőn, szerdán és pénteken 8-13 óra között fogadjuk az ügyfeleinket, de ha a temetőben máskor, egyéb teendőink közepette találkozunk, mindezt akkor is megtesszük, soha senkit nem küldünk el! – fejtette ki a továbbiakban.

Az egyéb hiányosságok kapcsán megjegyezte: „A kiürített gondnoki iroda falai másfél méteres magasságig nedvesek, penészesek. Olyan egészségre ártalmas körülmények között még az ellenségemet sem dolgoztatnám. Ahhoz a Komáromi Területi Közegészségügyi Hivataltól (RÚVZ) jelenleg biztos nem kapnánk meg a működési engedélyt. Örvendetes, hogy Ryšavý Boldizsár, a református temető kezelője számunkra irodát biztosított a református ravatalozó épületében. Az új temetőgondnokság munkaidőben a 0915/ 545 040-es telefonszámon fogadja a hívásokat”.

 Ami pedig a potyogó vakolatú ravatalozót illeti: nincs tisztában azzal, hogy az onnan immár hiányzó tárgyak, mint például a feszület, az egyház vagy az előző gondnok tulajdonát képezték-e. „A nagy fagyok elmúltával, amikor az egyes munkálatok elvégezhetők lesznek, azt is rendbehozatjuk, kifestetjük és berendezzük, mert abban most csak pár nagyon régi szék árválkodik. Mivel a katolikus ravatalozóhoz tartozó hűtőboxok működésképtelenek, az egyelőre nem használható. Ezért átmenetileg a katolikus halottak felravatalozása és búcsúztatására is a kölcsönkapott református ravatalozóban kerülhet sor” – tudatta.   

 Hozzáfűzte: a helyzetüket az is nehezíti, hogy az elődjük a velük való egyeztetés nélkül felmondta a villanyáram használatát, s miután azt lekötötték, ez ügyben is haladéktalanul intézkedniük kellett. A vízvezetékek állapotáról pedig csak enyhébb időjárásban szereznek majd tudomást, hiszen fagyok idejére elzárták a vízvezetéket. Az eltűnt hirdetőtáblát is pótolni fogják. Eközben a temetőlátogatók hiányolják a hulladéktárolókat, amelyekbe az elszáradt koszorúkat, virágcsokrokat, mécsesaljakat… dobhatnák.

 „Miután megjelöljük a különböző színű, 250 literes kukáinkat, azokat hármasával kihelyezzük a megszokott helyekre, s a zöldhulladéknak is külön helye lesz. Ekképp lehetővé válik a hulladék szétválogatása, ami ugyan a temetőkben még nem kötelező, de idővel azzá válhat, s addig is hozzájárulunk a környezet védelméhez. Az egyház az előző kezelőt pedig arra kötelezte, hogy január 31-ig hordassa el a temető hátulján felgyülemlett szemétkupacokat, s úgy tűnik, hogy az már folyamatban van” – tudtuk meg a temetőtisztítás kapcsán.  

 Szembetűnő volt, hogy a régi gondnok decemberben sok friss parcellát jelölt ki a temető előterében. Azokkal kapcsolatban Kajan úr csak ennyit mondott: „Az említett adatbázis hiányában még nem tudjuk azt, hogy a friss parcellálhoz megvannak-e a szükséges szerződések vagy nincsenek. Mivel nagyon sűrűn helyezkednek el, urnahelyeknek tűnnek. Majd a jogászok eldöntik, hogy december utolsó heteiben mindez jogszerűen történt-e vagy sem. Kivárjuk a döntésüket, s addig ott nem adunk bérbe sírhelyeket. A kanonok úr is meglepődött azon, hogy még a ravatalozó előtti mezőt is beparcellázták, hiszen ott mindig a temetések résztvevői szoktak gyülekezni…”.

 Az olvasóink megnyugtatásául Kajan úr leszögezte: másutt, így a temető közepén levő nagy mezőn elegendő szabad hely van az új sírhelyek létrehozásához. Az sem mellékes, hogy a kezelőváltás után tervezik-e a sírhelyek bérleti díjának emelését.

 „Áremelést nem vittünk véghez. E kérdésről egyeztetünk Ryšavý Boldizsár magánvállalkozóval, s az irodaépület falára már kitettük az új árjegyzékünket. Abból nyilvánvaló, hogy a sírhelyek tíz évre szóló bérleti díja megmaradt az eddigi szinten (pl.: egy sírhelyé 85, két sírhelyé 160 euró stb.), de több összeget csökkentettünk, például a ravatalozó bérlete majd az eddigi 180 helyett 120 euró lesz” — hangsúlyozta. (A teljes árjegyzék az egyik fotón látható.)

Végül a további terveikről is szólt: „Az említett égető gondok orvoslása után további fejlesztéseket is tervezünk. Már megvan a partnerünk, akivel közösen készítjük el a folyamatos felújításra vonatkozó projekt-dokumentációt. Kérjük a lakosok megértését és türelmét, mert mindez ripsz-ropsz nem valósítható meg. Senkivel sem kívánunk hadakozni és nekünk az is mindegy, hogy az elődünk által korábban saját anyagi forrásból javasolt épület- és járdafelújítás miért nem valósult meg. Folyamatosan tesszük a dolgunkat, hiszen e temető külleme és működése sokakhoz hasonlóan nekünk is a szívügyünk”.

Nagy-Miskó Ildikó, dunataj.sk

 

hirdetés
Previous articleSzijjártó Péter a szlovákiai Magyar Szövetség párt vezetőivel tárgyalt
Next articleSikeres évet zárt a gútaiTaiyo Karate Klub