HAZA RÉGIÓ Komárom visszacsatolásának 85. évfordulóján: „Hagyjuk nyitva a lelkünkben a változás lehetőségét…”

Komárom visszacsatolásának 85. évfordulóján: „Hagyjuk nyitva a lelkünkben a változás lehetőségét…”

460
hirdetés

Észak- és Dél-Komárom lakosai a város visszacsatolásának 85. évfordulójára emlékeztek november 6-án a túlparti Polgármesteri Hivatal dísztermében, majd az épülete főbejáratánál található Horthy-emléktáblánál, amit az ottani Endresz Csoport Egyesület és a Horthy Miklós Társaság a felvidéki Egy Jobb Komáromért Polgári Társulással együtt 2020-ban leplezett le. Végül pedig a két városrész összetartozását jelképező Turul-szoborhoz vonultak. Beszédet dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja mondott. 

Koszorúkat és égő mécseseket helyeztek a Horthy-emléktábla alá

Magyarország Kormányzója ugyanis 1938. november 6-án szemközt szállt lóra, majd ahogy az emléktáblán is olvasható: „a Magyar Honvédség csapatai élén bevonult a húszéves cseh rabság alól felszabadult Komáromba“.

Gyülekeznek a résztvevők a díszteremben

Az esemény elején ifj. Gál László, Latinovits-díjas előadóművész köszöntötte a jelenlevőket. Köztük foglalt helyet Molnárné dr. Taár Izabella, dél-komáromi járási hivatalvezető, dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, továbbá a felvidéki Szövetséget képviselő Zink Vass Nóra országos és járási titkár, illetve Becse Norbert járási elnök, valamint a Felvidéki Értékőrzők és a Kárpátia Sport PT „színeiben” Mihacs Szilvia, Pallag György és ifj. Szénássy Zoltán, s nem utolsósorban az észak-komáromi önkormányzatból Bujna Zoltán és Korpás Péter képviselő is.

Dr. Köő Artúr történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa tartott előadást

Azután dr. Köő Artúr történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa tartott előadást, amelyben a demográfiai adatok alakulása és a vonatkozó történelmi események közti összefüggéseket ecsetelte. Úgy véli, hogy Magyarország javára 1938-ban azért is valósulhatott meg határrevízió, mert e szándéknak megvolt a demográfiai vonatkozású hivatkozási alapja…

Szónoki beszéd díszőrséggel a Polgármesteri Hivatal előtt / Fotó: Rákos Ferenc Csaba

Majd a résztvevők a Szabadság téren elhelyezték koszorúikat a Horthy-emléktábla alatt és mécseseket gyújtottak.

Dél- és észak-komáromi emlékezők a Szabadság téren / Fotó: Rákos Ferenc Csaba

Oláh Kálmán pedagógus-helytörténész a Kormányzó 1938. november 5-én elhangzott hadparancsát idézte: „Honvédek! A Trianon bilincsei alól felszabadult és újjászületett honvédség húsz esztendei nehéz várakozás után átlépi a magyar határt, amelyet mindenkor ideiglenesnek tekintettünk. Egymillió testvér vár rátok odaát. Az ő számukra két évtizedes megpróbáltatás után ti jelentitek minden reményük és vágyuk beteljesedését…“.

Arlett Tamás, az Endresz Csoport Egyesület elnöke / Fotó: Rákos Ferenc Csaba

Mindezek után Arlett Tamás, az Endresz Csoport Egyesület elnöke felkérte dr. Somogyi Alfrédot ünnepi beszéde megtartására.

„Nem kívánom én senkinek megkérdőjelezni a területi egységét, szuverenitását, államiságát, csak annyit hagyok nyitva, hogy miként a nagyhatalmak adták, úgy hatalmak el is vehetik. Megéltünk mi már határmódosításokat Európában, sőt a néhai Csehszlovákia is kétszer pusztult el a 20. században… Nagyanyám, aki majdnem végigélte a 20. századot, gyerekkorát Léván, felnőtt korát Losoncon töltötte, nem nagyon volt máshol, mégis legalább 7 állam polgára volt, s ebből egyet érzett a hazájának. Hát várjuk türelemmel Isten kezének mozdulását, hogy egy nemzet tagjaiként, egyszer talán ugyanaz lesz a haza-érzetünk is. De nagy kegyelem volna! Addig pedig emlékezzünk és hagyjuk nyitva a lelkünkben a változás lehetőségét” – fogalmazott továbbgondolásra érdemes mondanivalója végén a felvidéki szónok.

Dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja / Fotó: Rákos Ferenc Csaba

Végül a jelenlevők a helyi „Kempelen-kadétok“ vezetésével, méltóságteljesen elsétáltak a két városrész összetartozását jelképező Turul-szoborig, ahol elhelyezték az emlékezés és hála virágait, majd közösen elénekelték a Himnuszt.

Elsétáltunk a két városrész összetartozását jelképező Turul-szoborig

A megemlékezést az Endresz Csoport Egyesület, a Magyar Hatodosok Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Tolma Baranta Egyesület közösen rendezte. Annak további részleteit a médiacsaládunkhoz tartozó Magyar 7 hetilap november 16-i számában olvashatják. Keressék a komáromi Jókai utcai Madách Könyvesboltban és az újságárusoknál!

Közös Himnusz-éneklés a Turul-szobor előtt

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous article88 bérlakás építését tervezi Komárom városa
Next articleA Magyarországgal való együttműködés fejlesztéséről tárgyalt Blanár és Szijjártó