HAZA Egyéb Kétnyelvű formanyomtatványok CD-n

Kétnyelvű formanyomtatványok CD-n

1099
hirdetés

A Pro Civis Polgári Társulás az elmúlt két évben csaknem negyven törvényt fordított le magyar nyelvre, döntően azokat, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik a helyi és regionális önkormányzatokat.

Olyan törvényekről van szó, amelyek szabályozzák az önkormányzatok és helyi államigazgatási szervek, illetve a polgárok ügyintézését a közigazgatás helyi szintjén.
A szlovákiai kisebbségi nyelvhasználati törvény – mint tudjuk – abban az esetben teszi kötelezővé a kisebbségi nyelvek használatát a helyi önkormányzatoknak és államigazgatási szerveknek, amennyiben az ügyintézést anyanyelvén kezdeményezi a polgár. A Pro Civis jogi szakértői és fordítói kettős célt követtek tehát akkor, amikor a törvényekhez kapcsolódó ügyiratok és formanyomtatványok fordításáról, illetve kétnyelvűsítéséről döntöttek. Egyfelől a polgárokat akarták arra biztatni, hogy kérvényük, igényük beadásakor bátran használják anyanyelvüket, másfelől az önkormányzatoknak és a helyi államigazgatási szerveknek kívántak segítséget nyújtani az eljárás lebonyolításában és lezárásában – hiszen a polgár kezdeményezése alapján anyanyelvi eljárást kötelesek lefolytatni és anyanyelven kell közölniük a polgárral a végeredményt is. Mintegy százhúsz formanyomtatvány készült hát el a Pro Civis „műhelyében”, amelyek egyébként megtalálhatók – ahogy a már említett törvények is – a www.onkormanyzas.sk honlapunkon.
Tapasztalatunk azonban az, hogy több önkormányzat – főként kisebb települési – hozzáférése az internethez még mindig nehézkes vagy egyáltalán nincs ilyen lehetőségük a községi hivataloknak, mások pedig nem vagy csak felületesen ismerik honlapunkat, ezért nem tudnak élni az ott nyújtott segítség lehetőségével. A Pro Civis Polgári Társulás ezért döntött úgy, hogy az elkészült kétnyelvű – szlovák és magyar – ügyiratokat és formanyomtatványokat CD-n is megjelenteti és eljuttatja minden olyan önkormányzathoz, amely a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatálya alá esik, vagyis a magyar kisebbség aránya a településen meghaladja a 20 százalékot. Ennek megfelelően 511 településre juttattuk el a napokban ingyen az említett dokumentumokat tartalmazó CD-ket, amelyek felhasználása ugyancsak térítésmentes.
Reméljük, kezdeményezésünk pozitív visszhangra talál és egyre több polgár, illetve önkormányzat és helyi államigazgatási szerv használja majd ügyintézése során anyanyelven az ügyiratokat és formanyomtatványokat.

Őry Péter, Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleKánikula
Next articleKépviselő urak, ébresztő! Mi ez, ha nem kettős mérce ?