Kezdőlap HÍR-MIX Keszegh Béla és csapata sikeresen debütált

Keszegh Béla és csapata sikeresen debütált

497
MEGOSZTÁS

Komáromnak van elfogadott költségvetése

Annak ellenére, hogy a magára valamit is adó média 100 napos türelmi időt biztosít a választások utáni új kormánynak vagy testületnek, mi most megtörjük ezt a szokást, mert el kell ismerni, hogy a múlt héten pozitív előremozdulás történt Komáromban. A megtartott önkormányzati ülésen a képviselők korábbi téblábolása, időhúzása, szószaporítása helyett Keszegh Béla polgármester az érdemi munkát hozta előtérbe. Betartatta a felszólalásokra korábban meghatározott időtartamot, s remélhetően ez az igyekezete később is érvényesülni fog.

Több tekintetben is gazdag program várta a képviselőket, akik az interpellációkkal is gazdagították azt. Ideje lenne végre a városi cégek vezetésében időszerűvé vált személycseréket elvégezni (Kiss Péntek József halálával megüresedett a COM-Médiában egy hely, Szabó Béla mérnök és Glič Konštantín mérnök már nem képviselők, ám a KOMVaK felügyelőtanácsának tagjai), ám Andruskó Imre levetette a programból a javaslat megtárgyalását.* Ismételten felvetődött a kérdés, miért kell a városi hivatalnak megaláznia saját polgárait végrehajtási túlkapásokkal. Jogilag megalapozott követelmény, hogy a polgárok a várossal szembeni adósságaikat rendezzék, de a dr. Marek Anton idejében megbízott iroda aránytalanul magas költségtérítéssel tetézi a nyugdíjasok, rokkantnyugíjasok, munkanélküliek számára amúgy is magas tartozásokat. A város mindennapi életét befolyásoló 2019-es évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása szinte zökkenőmentes volt, ami az új polgármester megfelelő támogatottságának köszönhető, melynek minőségét az idő dönti el, de elfogadása azért is szükséges volt, hogy a városi és sportintézmények is benyújthassák pályázataikat. Úgy tűnik, Keszegh Béla megpróbálkozik azzal, hogy végre pontot tegyen azoknak az évtizedes problémáknak a végére, amelyek régóta feszültséget okoznak a városirányítás és a régió legnagyobb energetikai üzeme, a COM-therm vállalat között. Mint ismeretes, a vállalkozók egy csoportja Bastrnák Tibor polgármestersége alatt megakadályozta, hogy egy nem komáromi illetőségű társaság kezébe jussanak a fűtőművek. A vásárlásnál azonban nem kerültek eladásra a kazánház környékén és az átemelő állomásoknál levő területek. A cég ennek ellenére elvégezte a környezet takarítását, füvesítését, kaszálását. Mivel ezek a területek biztonsági okok miatt nem beépíthetőek, a város más célokra nem tudja felhasználni. Keszegh polgármester kellő körültekintéssel és racionalitással felülvizsgáltatta és felbecsültette a területeket és azt a képviselői határozattal megerősítve megvételre kínálja a fűtőművek számára. Érdekes, de az egyetlen járható út ellen elsősorban azok ágáltak, akik korábban a KOMVaK ügyeinek eltussolásánál is segítettek. A határozat elfogadása mellett szavazott Bende Š., Bujna Z., Gajdáč O., Horváth A., Ipóth Sz., Keszegh M., Knirs I., Kovács D., Less K., Ruman P., Ryšavý B., Stubendek L., Szabó Cs., Szénássy T., Varga T., Vetter J.,
nemmel szavazott Korpás P., Feszty Zs., Marek A., tartózkodott Andruskó I., Batta Gy., Bauer I., Molnár M., Sebő Zs. Talán mindezt a polgármester is észlelhette, mert kijelentette, hogy ezután a fontos döntések nem borospincékben, hanem a városházán születnek majd…
A költségvetés részleteivel jövő heti számunkban foglalkozunk.

 

DUNATÁJ HETILAP 6/2019

 

*Személycserék a városi üzemek felügyelőtanácsában
Hétfőn, lapzárta után került sor a városi önkormányzat 4. ülésére, amelynek a legfontosabb pontja a városi cégek (KOMVaK, Calor, Com-Média) felügyelőbizottság tagjainak megválasztása volt. A KOMVaK elnökségébe Korpás Péter helyére Molnárová Helena került, a felügyelőtanácsból visszahívták Glič Konštantínt és Szabó Bélát, helyettük Bende István és Bujna Zoltán került. A Com-Média felügyelőbizottságából kiesett Korpás Péter, Glič Konštantín, illetve az elhunyt Kiss Péntek József helyére Szénássy Tímea, Bauer Ildikó és Sebő Zsolt került. A Calor cég felügyelőbizottságába dr. Marek Anton, Dubány Imre és Less Károly került. A témával lapunk jövő heti számában részletesen foglalkozunk.

hirdetés