HAZA RÉGIÓ Fontos döntések előtt Nyitra megye! Önkormányzati aktualitásokról Andruskó Imrével és Orosz Örssel

Fontos döntések előtt Nyitra megye! Önkormányzati aktualitásokról Andruskó Imrével és Orosz Örssel

495
hirdetés

Szeptember 6-án tartotta hagyományos havi sajtótájékoztatóját Andruskó Imre és Orosz Örs, a Szövetség két városi, illetve Nyitra megyei képviselője. A komáromi önkormányzati és megyei aktualitásokon kívül a magyar párt megyei tanácsának e heti ülésén elhangzott határozatról is beszámoltak a média képviselőinek.

Andruskó Imre és Orosz Örs a közös sajtótájékoztatón

Orosz Örs a bevezetője után átadta a szót képviselőtársának, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Komárom honlapján már megtalálhatók az új városi parkolási koncepció alapelvei, amelyeket a helyi lakosok véleményezhetnek, s majd az érdemleges javaslataik alapján pontosítják a dokumentumot. Mivel jóval több az autó, mint a meglevő parkolóhely, ezért e témával kapcsolatban vélhetően komoly vita alakul ki a szeptember végi testületi ülésen.

Andruskó megígérte, hogy mivel az illegális migránsok miatt a polgárok tartanak az egyre romló közbiztonság következményeitől, ezért a következő városi testületi ülésen interpellációban javasolja majd, hogy foglalkozzanak e témával. Hangsúlyozta: mivel Komárom városi rendőreinek a bére alacsonyabb, mint a környező településeken szolgálatot teljesítőké, ezért előfordulhat, hogy nagy különbségek esetén a Komáromban kiképzett fiatalok majd máshová mennek dolgozni. Ezáltal veszélybe kerülhetne a komáromi őrjáratok folyamatos biztosítása is, ami megengedhetetlen! A képviselő úgy véli, hogy a menekültekkel kapcsolatos problémakörrel nem az önkormányzatokat kéne terhelni, hanem arra országos és/vagy uniós szinten kéne mielőbb hatékony megoldást találni.

Orosz Örs, a megyei kulturális és idegenforgalmi bizottság elnökeként először arról számolt be, hogy Csenger Tibor megyei alelnökkel és Dušan Káčerrel, a Nyitrai Megyei Hivatal újonnan kinevezett, illetékes főosztályának vezetőjével együtt az izsai Leányvár helyzetére igyekeznek mielőbbi megoldást találni.

„Ez Domin Istvánnal, Izsa polgármesterével kiegészülve, egy jó kis csapat!“- jegyezte meg.

Mint mondta, a legutóbbi megyei önkormányzati ülésen indítványozta, az önkormányzat pedig jóváhagyta, hogy Káčer urat bízzák meg az érintett telkek tisztázatlan tulajdonjogi viszonyainak a rendezésével, ami a további fejlesztés alapfeltétele. Emiatt a környezetvédelmi minisztériumtól azt kérik, hogy az UNESCO-s emlékhellyé nyilvánított Leányvár területének vízgazdálkodási vállalathoz tartozó kétharmadát delimitálja a megyének, miközben az egyharmada már megyei tulajdonban van, a Duna Menti Múzeum pedig a kezelője.

Arra is kitért, hogy céljuk az ún. védelmi zónában levő két parcella beépítése annak érdekében, hogy az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút, amelynek hiányzó szlovákiai szakaszát még építik, össze legyen kötve a Leányvár területével, ahová alapvető infrastruktúrával és őrzést nem igénylő, passzív kiállítással rendelkező látogatóközpontot is terveznek.

Jelenleg az adott parcellát a Szlovák Tudományos Akadémia és Nyitra megye is a magáénak vallja, tehát van mit tisztázni – rendezni. Az ottani udvarnak pedig hat tulajdonosa van, akikkel a birtokrendezés érdekében személyesen lépett kapcsolatba. Azok egyike Izsa község, egy másik tulajdonos pedig hajlandó ingyenes ajándékozásra, ami folyamatban van.

Azt is elárulta: Izsa község a Magyar Nemzeti Múzeum részvételével létrejött egy projekt-konzorcium, s a két fél közös interreges projekt megvalósításába kezdene, amely tervdokumentációjának kidolgozásához első körben 21 480 eurós megyei támogatást nyújtanának Izsának.

„Bizottsági elnökként is szívügyem a Leányvár sorsa…“ – hangsúlyozta Orosz.

Azután örömmel ismertette, hogy miután leverték a korábban helytelenül felvitt vakolatot az Izsa mellett található, pati Szent Vendel római katolikus templom faláról, kiderült, hogy az egy XII. század első feléből származó, római kori kövekre emelt templomot rejtett, ami a Komáromi járás legrégebbi épületének minősül. A műemlékvédelmi hivatal jóváhagyta, hogy azt az eredeti formájában lehet majd felújítani Juraj Puškár restaurátor vezetésével.

Egy további, szintén sokakat érdeklő témáról, a Duna Menti Múzeum szeptember 30-án nyugdíjba vonuló igazgatója, Csütörtöky József utódjának kiválasztásáról is szólt. Mint arról már olvasóinknak korábban beszámoltunk: a vonatkozó megyei pályázatra négyen jelentkeztek, akiknek a hivatalos meghallgatására a Becse Norbert vezette bizottság előtt tegnap került sor Nyitrán. Mint mondta: az aláírt titoktartási szerződés miatt annak eredményét nem konkretizálhatja, csupán annyit árult el, hogy arról az érintettek nyolc napon belül hivatalos értesítést kapnak. Ha első körben sikerült kiválasztani a direktor-jelöltet, akkor azt még a megyei önkormányzatnak is jóvá kell hagynia. Ha pedig ez tegnap nem sikerült, akkor később a meghallgatás második fordulójára kerül sor.

Majd megjegyezte: a frakciójuk úgy véli, hogy a teljes körű felújítás alatt álló múzeumépületből ki kell költöztetni a Kultsár István Múzeumi Könyvtár rendkívül értékes köteteit, nehogy azok megsérüljenek vagy elvesszenek…

Hozzáfűzte: az ógyallai Magnólia idősotthon igazgatója, szeptember végén, szintén saját kérésére nyugdíjba megy. A következő testületi ülésen ideiglenesen Máčiková Mónikát nevezik ki megbízott igazgatóvá, s kiírják a vonatkozó versenypályázatot, amely eredményhirdetéséig ő vezeti majd az intézményt… Továbbá azt is elárulta, hogy a komáromi Szinnyei József Könyvtár által kért támogatást majd a megyei alispán terjeszti elő a következő testületi ülésen.  

Miután Andruskó Imre visszakapta a szót, leszögezte: Farkas Iván, a Szövetség frakcióvezetője és Csenger Tibor megyei alelnök minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a magyar párt megyei képviselői minden ügyben egységesen szavazzanak. A 18 tagú megyei képviselőcsoportjuk jó hangulatban tartotta meg az „évadnyitóját“, akárcsak a párt legfelső politikai szervének számító megyei tanácsuk is. Ez utóbbi hétfőn egyhangú döntést hozott: megkérik a Kékek-Híd és a Magyar Fórum vezetőit, hogy tudatosítsák: a fogadóirodák véleménye, szorzói szerint egyáltalán nincs esélyük bejutni a parlamentbe, de a Szövetségé egyre nagyobb, ezért az előbbiek lépjenek vissza, a támogatóikat pedig irányítsák át a Szövetséghez.

Ismételten felhívta a települések figyelmét arra a lehetőségre, hogy az e célra elkülönített 1,7 millió eurónyi összegből még pár napig 5 ezer eurós támogatásokat igényelhetnek konkrét célokra, s a nyújtandó támogatást ez év végéig el kell költeniük.

Végül azt is megemlítette, hogy a szeptember 18-i megyei testületi ülésen majd kisebb projektekkel kapcsolatos, ám fontos pénzügyi döntéseket is hoznak. Például szavaznak majd az utak és a korábban elhanyagolt, kisebb (kanális)hidak, azok között a Keszegfalva és Gúta közti híd felújításának projekt-dokumentációjához nyújtandó támogatásokról, valamint akadt olyan komáromi alapiskola, amely a fűtési rendszere hibáinak kijavítására igényelt és kaphat pénzeszközöket.

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleSzabadság, szeretem! – nagy népszerűségnek örvendett a martosi nyárzáró programsorozat
Next articleIngyen kaphatnak gyümölcs- és díszfákat a komáromiak