HAZA RÉGIÓ Elfogadták a rövidtávú városfejlesztési tervet

Elfogadták a rövidtávú városfejlesztési tervet

742
hirdetés

Éles vitáktól sem volt mentes a gútai városi képviselő-testület 4. ülése

FFFFA gútai képviselőtestület március 2-án tartotta meg 4. ülését, amely ezúttal rendkívül hosszúra és viharosra sikeredett. A maratoni ülés főbb témái, mint az iskolaügyi anyagok (beiratkozás, iskolatanácsok), városi vállalatok (Gúta Service, VMK) költségvetése, szakbizottságok munkatöltete, a 2015-re tervezett kulturális rendezvények költség- és ütemterve, pályázati támogatások megítélése a városban működő civil szervezeteknek, 2015-re tervezett sportrendezvények költség,- és ütemterve, a városban működő sportegyesületek éves működési támogatásának megítélése, Gúta Város 2015-re vonatkozó rövidtávú beruházási terve, a város képviseletének átértékelése az alábbi kereskedelmi társaságokban – STKO N-14 Negyed, KolByt, Gúta TV, a legutóbbi népszavazás kiértékelése, vagyonjogi beadványok is összetettek voltak.

Az iskolaügyi témákból kiemelendő a Gútai Közös Tanügyi Hivatal vezetőjének, Takács Imrének a beszámolója, aki ismertette a következő iskolaévre vonatkozó beíratások eredményét, amelynek alapján a képviselő-testület tudomásul vette az egyes iskolai intézményekbe beíratott gyermekek számát. E szerint a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába 27 diákot írattak be, így 1 elsős osztály nyitható. A Corvin Mátyás alapiskola 59 diákkal 1 nulladik osztályt (5 diákkal), illetve 2 elsős osztály nyithat. A szlovák nyelvű alapiskolában 35 diák 2 elsős osztályban, míg a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban 12 diák 1 első osztályban kezdheti meg a következő tanévet. Madarász Róbert (MKP) itt jelezte, hogy 5 diákkal nem indulhat nulladik osztály, mivel a minimális létszám 8 diák. Az iskolatanácsok összetételében is történtek változások. A városi önkormányzatot a II. Rákóczi AI iskolatanácsában ezentúl Hájas Tamás (MKP) és Kárpáty Ernő (helloGúta), a Tündérkert Óvodáéban Samu István (MKP) és Forgács Attila (helloGúta), a szlovák nyelvű óvodáéban Viola Miklós (MKP), a Corvin Mátyás AI iskolatanácsában pedig Angyal Tamás (helloGúta) fogja képviselni. A Gúta Service és a VMK költségvetését a képviselőtestület változtatások nélkül elfogadta. Mayer János (MKP) dicséretben részesült a VMK élén végzett munkájáért. A kulturális bizottság által kidolgozott 2015-ös közszolgálati kulturális rendezvénynaptárt és annak költségtervezetét, ill. a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások tervezetét Samu István (MKP) a bizottság elnöke tárta a testület elé, amit a testület lényegi kifogások és viták nélkül el is fogadott. Ugyanígy, érdemleges viták nélkül elfogadták a sportbizottság elnöke által előterjesztett 2015-ös évi sportesemények ütemtervét, azok költségtervezetét, valamint a városban működő sportegyesületek számára nyújtandó támogatások összegeit. Ez utóbbinál volt egy kis változás, ugyanis Horváth Árpád polgármester felvetette, hogy a nagyszigeti fociklubnak szánt összeget emeljék meg 500 euróval, mivel az eredetileg meghatározott 800 euró a fennmaradáshoz sem elegendő. Kifejtette még, hogy a nagyszigeti lakosok számára mennyire fontos közösségmegtartó, közösségformáló és egyben szórakozást is biztosító szerepe van az említett egyesületnek. A képviselőtestület ezt a javaslatot majdnem egyhangúlag elfogadta. Kivételt Ferencz László (Függetlenek csoportja) képezett, aki nem szavazott, bár nagy focirajongónak ismeri őt a közösség. A város rövidtávú beruházási terve hosszabb párbeszédre adott okot, lehetőséget. Miután a polgármester bemutatta a tervezetet, a képviselők indokolt kiegészítéseikkel hozzájárultak annak tökéletesítéséhez. Ez esetben elsősorban a fontossági sorrend volt a mérvadó. A legégetőbb problémáknak az utak javítását, parkolók létrehozását, esővíz elvezetését tartották. Madarász Róbert (MKP) kifejtette az iskolákkal kapcsolatos sürgős javítások fontosságát: a művészeti alapiskola tetőszerkezetének, a Corvin Mátyás AI. étkezőjének, a II. Rákóczi Ferenc AI-hoz tartozó tornaterem talajának és ablakainak, a Corvin Mátyás AI-hoz tartozó tornaterem tetőszerkezetének javítását. Samu István (MKP) a városi könyvtár ablakcseréjének szükségességét, és a vmk akadálymentesítésének fontosságát emelte ki. Nagyon fontos témája volt az ülésnek a Prima Bank ajánlata. Gúta városa 100 Prima Bank részvény tulajdonosa. Ezeknek a részvényeknek a jelenlegi értéke 39 900 euró. A gazdasági válság kirobbanása óta a részvények nem jövedelmeztek, ugyanakkor a válság kitöréséig kamatostul visszahozták a befektetett tőkét. A Prima Bank korlátozott ideig szóló megvételi ajánlata a 100 részvényért cserébe 60 000 ezer volt. A képviselőtestület jóváhagyta a részvények eladását. Személyi kérdésekről is szó esett. Az STKO N-14 Negyed hulladékgazdálkodással foglalkozó társaságot 14 település alkotja. Gúta városa a legnagyobb részesedéssel (32%) rendelkező tulajdonosa a társaságnak. Ennek elnökségi tagságában megerősítették Koczkás Beáta (MKP) alpolgármestert. A felügyelőbizottságba eredetileg javasolt személyek vagy nem vállalták a jelölést, vagy összeférhetetlenség miatt nem dolgozhatnak ebben a bizottságban. Hosszú vita után a testület a város egykori főellenőrének, Nagy Jenő mérnöknek szavazott bizalmat. A városi KolByt Kft. lakásgazdálkodási cég 3-tagú felügyelőbizottságába Forró Tibort (helloGúta) választották. Ahogyan az előzetesen várható is volt, a Gúta TV Kft.-vel kapcsolatban alakult ki a legnagyobb vita. A hivatal előterjesztése heves indulatokat váltott ki egyes képviselőkben. A javaslat szerint a jelenlegi három ügyvezetős struktúrát egy ügyvezető igazgatóra kellene cserélni, akinek a munkáját egy 3-tagú felügyelőbizottság ellenőrizné. Az előterjesztés indoklása egybecsengett az MKP-s képviselői csoport indoklásával, amely lakossági visszajelzések és észrevételek alapján a Gúta TV-ben szemléletváltást és minőségi változást szorgalmaz. A független képviselői csoport szinte foggal-körömmel harcolt a jelenlegi három ügyvezetős struktúra fennmaradása mellett. Gőgh Mihály (MKP) szerint 3 ügyvezető sok ilyen kis vállalkozásra. Samu István megjegyezte, hogy a lakosság körében pozitív a megítélése az előterjesztett javaslatnak, majd hozzátette: „felesleges halmozni az ügyvezetőket”. A képviselőtestület végül megszavazta a javaslatot. Személyi ügyekkel (az egy ügyvezető személye) a következő ülésen foglalkoznak. Ezután következtek a vagyonjogi beadványok, majd 23 óra körül a polgármester bezárta a közel kilenc órája tartó ülést.

(MKP sajtó)

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleMárcius 15-én indul a Petőfi TV
Next articleÁbel Anita is ledobta a textilt