HAZA HÍR-MIX Célegyenesben a Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének felújítása

Célegyenesben a Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének felújítása

1014
hirdetés

2020. decemberében Magyarország Kormánya, Nemzetpolitikai Államtitkársága 780 millió forinttal támogatta a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének teljes körű felújítását. A költségekhez, főleg a kápolna felépítéséhez és berendezéséhez, a Római Katolikus Egyház, Nagyszombati Főegyházmegye is hozzájárult 320 ezer euró körüli összeggel. A járványhelyzet, ill. az építőanyagok tavalyi nagymértékű áremelkedése ellenére a befejezéséhez közeledik a körülbelül 460 m2 alapterületű, 5 szintes (alagsor, földszint, 2 emelet, padlásszint) épület teljes felújítása. A pályázat közvetlen kedvezményezettje, az épület tulajdonosa, s egyúttal a kivitelezés lebonyolítója a komáromi római katolikus plébániahivatal (a Római Katolikus Egyház Komáromi Egyházközsége). A munkálatoknak nem volt „fő kivitelezője”, (a szakszerűség teljes körű biztosítása és a költséghatékonyság biztosítása miatt) mintegy 15 alvállalkozó végezte a felújítási munkálatok zömét. Bár az épület nem műemlék, s a város műemlékzónájába sem tartozik, mégis fontos szempontként szerepelt az épület történelmi jellegzetességeinek megtartása, mely a kinézetben és az anyaghasználatban is megnyilvánult. Mindezek mellett a Marianum 21. századi funkcionalitást is kapott. Új tetőhéjazatot, külső- és belső szigetelést, talajokat, falburkolatokat, álmennyezetet kapott az épület. Kicserélődtek a közmű hálózatok, új légcserélő- és klímarendszer épült, a modern kornak megfelelő világítás és elektromos hálózat, hangosítás, kamera- és biztonsági rendszer, nagy sebességű, mindenhol elérhető internet. Az eredetit utánzó külső- és belső ajtók, ablakok készültek, teljesen megújultak a mosdók, mellékhelyiségek és raktárak is. Az osztályok mindegyike légcserélő rendszerrel, gyors internettel, interaktív kerámiatáblákkal rendelkezik, s a modern kor követelményeinek mindenben megfelelő nyelvi osztótermek, számítástechnikai- és természettudományi (kémiai, biológiai, fizikai) szaktanterem is megújult. Nagy örömünkre szolgál, hogy az iskolaközpont ebédlője is új köntösbe öltözött, s lett egy jól felszerelt konyhánk is. Teljesen új, 94 négyzetméter alapterületű (keleti tájolású) kápolna is épült a Marianumban, a földszintes épületrész tetőbeépítésével. Ennek ólomüveg körablakát Soós Csilla ólomüveg művész készítette, (Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázolja), történelmi oltárát éppen restaurálják. Kb. 50 személy befogadására lesz alkalmas. Az épület átadása február 25-én lesz. A program ünnepi szentmisével kezdődik 10.00-kor a komáromi Szent András-bazilikában. A szentmise főcelebránsaMons. Orosh János nagyszombati megyéspüspök lesz, Magyarország Kormányát Szilágyi Péter, miniszteri biztos képviseli. A szentmisét követően kerül sor a szalagátvágásra, majd a felújított épület megszentelésére.

A MARIANUM Király püspök utcai főépülete

1947-ben államosították, ezt követően népiskolának, kollégiumnak, pionírháznak, általános iskolának használták. Ebben az időszakban (a jelek szerint) nagyobb javítás nem történt benne. Jelentőségét mutatja, hogy a szocializmus alatt is a nevén nevezték, s a tetején lévő kereszt eltávolításán kívül nem bántották – bár a körülötte lévő kertes házakat lebontották, s lakótelep is épült körülötte…

Teljesen leélt állapotban kapta vissza az egyház, s néhány hetes gyorsfelújítást követően 1994-ben nyitotta meg a kapuit, s azóta is egyházi iskolaként működik.

Ebben az épületben kapott helyet a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont alapiskolájának felső tagozata, gimnáziuma, valamint néhány közösen használt szaktanterem, s a kápolnácska is. Itt található az iskolaközpont igazgatósága, a titkársága, valamint az alagsorban található ételkiosztó konyha, az étterem és a technikai helyiségek is.

Az épület teljes felújításra szorult, a tető lyukas volt, a vakolat mállott, a falak nedvesedtek, az ablakok kiesésveszélyesek voltak. Az épület tűzfalát védő pléh részek néhány évvel ezelőtt leszakadtak, pótlásukra eddig nem volt mód. Az épületgépészeti elemek (víz-, villany-, fűtés- és csatornarendszer) teljes cseréje is szükséges volt. Az épület mélyföldszintje kívül árokrendszerrel lett kialakítva, melynek rossz vízelvezetése esők esetén a falakra vezette a csapadékot. Időnként, heves esőzések alkalmával a 7. lakótelep alulméretezett csatornájából visszafolyó szennyvíz is „árvizet” okozott. A folyamatosan végzett kisebb javítások, karbantartások már nem voltak elegendőek, a több mint 90 éves épület burkolata, nyílászárói és hálózatai sajnos elavultak.

…s az álmaink közt szerepelt egy nagyobb méretű kápolna is!

A MARIANUM történelme és jelene

A komáromi magyar kisszeminárium és internátus 1928. november 6-i alapkőletétele után, 1929. szeptember 12-én nyitotta meg kapuitazzal a céllal, hogy „a (felvidéki) katolikus magyarságnak a véréből való papot, tanítót és értelmiséget neveljen”.

A Marianum alapítói környékbeli papegyéniségek voltak (Majer Imre, Palkovich Viktor, Gregorovics Lipót), akik országos gyűjtést szerveztek, mozgalmat hoztak létre az Esztergomi Főegyházmegye csehszlovákiai részében élő magyar papi utánpótlás és keresztény értelmiség biztosítására. Esterházy János gróf közvetítésével Magyarország is a támogatta ezt a kezdeményezést. Egy ideig az akkoriban Komáromban szolgálatot teljesítő (s azóta boldoggá avatott)Salkaházy Sára is tevékenykedett e falak közt. Az intézmény népszerűségét mutatja, hogy a kapacitásának bővítése érdekében 1935-ben még egy emeletet húztak rá. Olyan emberek nevelkedtek itt, akik a későbbi nehéz történelmi időkben a közösségünk támaszai lettek…

1947-es államosítását és megszüntetését követően 1994-ben indult ismét egyházi oktatás a falai között, ekkor egyházi alapiskola jött létre, amely 2000-ben az ország első négyéves egyházi gimnáziumával bővült, 2001-ben pedig óvodával. Ezek egyesülésével jött létre 2005-ben a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont, mely 2009-ben a (szintén közadakozásból épült) Szent Imre Kollégiummal bővült. A kollégium a szórványból érkező diákoknak készült, s azóta is eredményesen működik.

Az iskolaközpontban az óvodás kortól a gimnáziumi érettségiig (négy utcában, 6 épületben) mintegy 450 diák tanul (a létszám folyamatosan emelkedő tendenciát mutat). Az intézmény nevelőtestülete 58 tagú, s rajtuk kívül 10 technikai alkalmazott is segíti az oktató-nevelő munkát. Az iskola saját iskolalelkészekkel is rendelkezik. A tanítási nyelv: magyar.

Az iskola fenntartója a Római-katolikus Egyház Nagyszombati Érseksége, de szorosan együttműködünk (református vallású diákjaink miatt) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal is.

 

PaedDr. Madarász Róbert

 

hirdetés
Previous articleZ. Németh István Talamon-díjat kapott
Next articleA szerelmeseket várják a belvárosban