HAZA RÉGIÓ Az Észak- és Dél-Komáromi Erődrendszer látogatható kazamatáinak kibővítése

Az Észak- és Dél-Komáromi Erődrendszer látogatható kazamatáinak kibővítése

1203
hirdetés

Obrázok1

(rövidített cím: Komáromi kazamata-túrák, regisztrációs szám HUSK/1101/1.3./0188)

 

Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013

keretében megvalósuló pályázatról

 

Vezető partner:                                            Észak – Komárom Város

Külföldi partner:                                  Monostori Erőd Nonprofit Kft.

A projekt kezdete:                               2012. október 1.

A projekt befejezésének határideje:      2014. szeptember 30.

 

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

ÉSZAK – KOMÁROM, 2014. 09. 26.

 

 

A határon átnyúló Komáromi Erődrendszer megújításáért felelős szervezetek több mint tíz éves együttműködése során számos közös tevékenységet valósítottak meg. Észak – Komárom városa és a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 2009 óta tervezte, hogy közösen keres forrást, pályázik támogatásra az Észak-komáromi Öregvár és a komáromi Monostori Erőd kazamatáinak látogathatóvá tételéhez, a kulturált látogatófogadás feltételeinek megteremtéséhez, javításához. Közös munkájuk 2010-ben a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz benyújtott pályázattá fejlődött. Az együttműködés első sikere a közös projekt 570.351,51 € költségvetéséhez elnyert EU-s támogatás, melynek támogatási szerződését 2012. novemberében írták alá.

A pályázati támogatásnak köszönhetően a szükséges lőszermentesítés után az Öregvár kazamatáiban kibontották a másodlagos falazatokat, elszállítottak mintegy 940 t- ánnyi hulladékot és építkezési törmeléket, áthelyeztek 256 t földet, a várfalakon pedig elvégezték a bozótirtást, megteremtve így a látogatók előtti megnyitás az alapfeltételeit. Ennek eredményeképp körbejárhatóvá vált az Öregvár egész folyosórendszere. Megközelíthetővé váltak a jelenlegi erőd 1. építési szakaszában, a 16. század során kialakított helységek és folyosók is.

A kibontott korabeli téglák nagy része a kis udvar impozáns lépcsőjének felújításakor került beépítésre. A pótlásra kerülő lépcsőfokok és szegélyek a tardosi kőbányából származnak, ugyanúgy, mint az erőd minden, vörös mészkőből készült épületeleme.

A felújított lépcső alatt nyílik az ún. Vaklabirintus bejárata, amely egy olyan „látványosság”, mely révén a látók betekinthetnek a látássérültek életének egy mozzanatába, kipróbálhatják, hogy nem látó társaink hogyan érzékelik a környezetet, ismerik meg a tárgyakat. A labirintus egy részét teljes sötétségben járja be a látogató, miközben főleg a tapintás és egyensúlyérzék képességére támaszkodhat csupán.

A labirintus ugyanakkor a nem látók számára is sok információt nyújt, mivel ezen a kiállításon nem tilos hozzáérni a kiállított tárgyakhoz, hanem kifejezetten kívánatos!

Az erőd jobb propagálása és a vendégek könnyebb tájékozódása érdekében a tavalyi év során helyezték ki a kulturális és turisztikai célokat jelölő közlekedési táblákat (ún. barna táblák) úgy a város, mint a járás területén is.

A projekt keretében beszereztünk egy mobil színpadot is, lehetőséget teremtve ezzel az Öregvár és az Újvár rendezvényeinek színesítésére.

Reményeink szerint a projekt eredményeképp létrejött új attrakcióknak köszönhetően növekszik a térségbe érkező turisták száma, ami hozzájárulhat az itt eltöltött vendégéjszakák számának növeléséhez is, ezáltal közvetve hozzájárul a térség gazdasági teljesítményének növeléséhez.

Ma, szeptember 26-án az Újvár lőszerraktárában zajlott le a két Komárom idegenforgalmának jelenét és jövőjét vizsgáló szakmai konferencia, melynek fókuszában a jövőbeni idegenforgalmi fejlesztések, lehetőségek álltak.

A projekt teljes költségvetéséből 302.831,51 € az Észak – Komáromi Önkormányzatára eső rész, melyhez 85%-os támogatást biztosít az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja, 10% támogatást nyújt Szlovákia Kormánya, így a tulajdonos 5% önrésszel valósította meg a tevékenységeket.

Projekt partner Maximum ERFA hozzájárulás


EUR

ERFA társ

finanszírozási arány
%

Maximális

nemzeti állami hozzájárulás összege
EUR

 

Nemzeti

állami hozzájárulási arány
%

Önrész

EUR

Támogatható összköltségvetés
(önrésszel együtt)
EUR

Észak – Komárom Város 257,406.78 85.00 30,283.15 10.00 15,141.58 302,831.51
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 216,022.40 85.00 38,121.60 15.00 13,376.00 267,520.00
összesen 473,429.18   68,404.75   28,517.58 570,351.51

 

A projekt másik résztvevője, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. A Monostori Erőd kazamatáit érintő fejlesztései több ponton is hasonlóak a partner szervezetéhez. A Erőd kazamatái ugyan nem voltak annyira törmelékkel, szeméttel tele, de itt is szükség volt előbb a lőszermentesítésre, majd a takarításra. A várárokban elburjánzott gyomok, kisebb nagyobb gyomfák kiirtására itt is sor került, majd több helyen megerősítették a kazamata egyes részeit. A több mint 2 km hosszú lőfolyosó tisztítási, állagmegóvási munkái után lehetővé vált „A láthatatlan erőd” című új, állandó kiállítás létrehozására. A hagyományos és interaktív elemekből összeállított tárlat egyik termében az Erőd tüzérségi rendszeréről kap információt a látogató, a 101 m hosszú folyosószakaszon pedig egy monarchia-kori katona hétköznapjaiba élheti bele magát az itt kialakított kalandjáték során. A „Kalandfolyosón” 5 állomáson korszerű eszközökkel kialakított ügyességi játékok készülnek.

Néhol a külső kazamatában is feltűnik egy-egy az erődöt védő katonák, vagy épp az ellenség jelenlétének érzetét keltő elem, az egyébként is különleges fényhatások élményének fokozására.

A kitakarított várárok a biztonságos közlekedést, az egyéni megismerés élményét biztosítja.

A projekt költségvetésének Monostori Erődöt érintő része 267.520 €, mintegy 80 millió forint, melynek 85%-át az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja, 10%-át a Magyar Kormányzati Társfinanszírozás, az 5%-os önrészt és a pályázat előfinanszírozását lehetővé tevő tulajdonosi kölcsönt pedig a társaság többségi tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. biztosította.

 

hirdetés
Previous articleSzínvonalas műsorok a Virtfeszten
Next articleA Selye János Gimnáziumba látogatott Peter Pellegrini