HAZA DUNATÁJ A tisztánlátás érdekében

A tisztánlátás érdekében

876
hirdetés

HIVATALVEZETOA gútai önkormányzati választások végső névjegyzéke még eléggé foghíjas, ám a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a jelenlegi polgármesterrel szemben, az eddigi hivatalvezető, Németh Ivett jogász, mérnökközgazdász is szeretné megmérettetni magát. Az alábbiakban vele készített beszélgetésünket közöljük.

* A meglepetést ön okozta, a támadásokat ön kapja… – Ez valóban így van, az utóbbi időben nyíltan és a hátam mögött is sok támadás ért azért, hogy volt MKP-tagként, független polgármesterjelöltként szeretném megmérettetni magam. Ezért is tartom szükségesnek a helyzet tisztázását és döntésem okának nyilvánosságra hozását. Én becsületes emberként szeretnék tisztességes, nem támadó jellegű választási kampányt folytatni. Nem akarom a jelenlegi polgármester hibáit elemezni, hiszen senki sem hibátlan, csupán másképp látom a dolgokat, a város irányításának és fejlesztésének lehetőségeit. Több mint húszéves tapasztalatom van a közigazgatásban, megfelelő képzettségem van, ám elsősorban a tenni akarásom késztetett arra, hogy induljak a választásokon.

* Nem vett részt az MKP városi jelöltgyűlésén, ahol esetleg nyíltan is elmondhatta volna a véleményét… – Nem is vehettem részt ezen gyűlésen,
mivel egybeesett jogi diplomám ünnepélyes átvételével. Az viszont jólesett volna, ha az elnökség a jelöltek személyéről szélesebb körben gondolkodott volna, hiszen személyemben egy olyan jelöltet tudott volna állíttani, aki komolyan tenni akar, már több mint két éve egy teljesen új szemléletet szeretne megvalósítani (sajnos jelenlegi helyzetemben nem sok sikerrel).

* Ez mit jelent a gyakorlatban? – Ez elsősorban a város tevékenységének vállalkozásszintű bővítése a vállalkozókkal együttműködve, új munkahelyeket teremtve. Napjainkban sokan és sokat foglalkoznak a város vállalkozási lehetőségével. Erre a lehetőségre több mint két éve folyamatosan felhívtam a figyelmet, sajnos a jelenlegi városvezetésnél nem találtam támogatásra. Amit eddig sikerült elérnem, az az erdőgazdálkodás, ahol az erdős területeket a város jelenleg már nem adja bérbe, így maga gazdálkodhat. Nagyon komoly pályázati lehetőségek rejlenek ebben a területben, amit ki kell használni. A város vállalkozási lehetőségével foglalkoztam a jogi diplomámon belül is, meglátva azt a tényt, amellyel a város költségvetését új bevételi forrásokkal lehet megerősíteni. Nagyon jó gondolat a város vállalkozási lehetősége, viszont nem elég programként hirdetni, hanem kivitelezni is tudni kell. Mivel egy speciális területről van szó – amely sok pozitívumot, de nagyon sok veszélyt is rejt magában –, csak megfelelő tudással és komoly hozzáállással lehet kezelni. Az MKP személyemben egy olyan polgármesterjelöltet állíthatott volna, akinek minden feltétele adott arra, hogy egy ilyen jellegű újfajta irányítást kezdjen.

* Megkereste önt valaki, hogy kikérje a véleményét? – Nem keresett meg senki, nem kérte ki senki a véleményemet, nem jutott senkinek sem az eszébe esetleges jelölésem. A pártnak kb. 12 évig voltam tagja. Mindvégig sorkatonaként, funkciót nem betöltő tagként tevékenykedtem és erősítettem a párt eszméit. Ez alatt az idő alatt egyszer sem voltam elnökségbe jelölve, de nem voltam még egyszerű járási konferenciaküldött sem. Nem elégedetlenkedtem, tettem a dolgom és támogattam a pártot mind munkámmal, mind a rendezvényeken való közreműködésemmel és jelenlétemmel. Húsz éve dolgozom a város kötelékében, ebből több, mint tíz éve mint hivatalvezető. Nem a jelenlegi polgármester választott erre a tisztségre, pályázaton nyertem 2004-ben, amikor az MKP helyi szervezete még csak nem is támogatott. Ugyanígy volt ez a főellenőri funkciónál is, akkor sem kaptam támogatást, de tudásomnak köszönve, a kilenc indulóból én nyertem meg a pályázatot.

* Milyen az együttműködése Horváth Árpád polgármesterrel? – A jelenlegi polgármesterrel nyolc éve dolgozom mint hivatalvezető és bátran elmondhatom, hogy nagyon sokat segítettem neki, kezdve az első napoktól, amikor minden tapasztalat nélkül, korábbi beosztottamként került ebbe a pozícióba, egészen a mai napig, amikor még mindig nagyon komoly, jogilag már a szélsőségek határát súroló esetekben segítettem ki őt és a várost. Az viszont cáfolhatatlan tény, hogy a városi hivatalt tíz éve úgy vezetem, hogy minden komoly felmérésnél ez a hivatal mindig a száz legnagyobb szlovák város között az első húsz helyen végzett, megelőzve olyan városokat mint Pozsony, Galánta, Érsekújvár, Komárom, Dunaszerdahely, Zsolna stb., ahol a hivatal apparátusát nagyságában nem lehet Gútáéval összehasonlítani. Az elmúlt tíz év alatt nagyon sok olyan eredményt is elértem, ami nem is tartozott a hatáskörömbe. A város címerét – amelyet olyan sokan, nagy szeretettel használnak –, nekem sikerült megvédeni és beregisztráltatni. Előtte sok éven keresztül engedély és törvényes bejegyzés nélkül használták a címert. Nem kis utánjárással a cégbíróságon, sikeresen befejeztem a Komunális Üzem felszámolását, ami akkor már hosszú ideig húzódott és több likvidátor cserélődött. Nagyon sok pénzt hoztam a városnak pályázatokkal és spóroltam meg különböző intézkedésekkel. Ilyen pályázatok voltak például a hulladékválogató telepen a présgép és hozzá tartozó nagykapacitású hulladéktárolók támogatásból történt megvásárlása, a nyugdíjas napköziotthon megalakítása, amelyhez a pályázatot szintén én dolgoztam ki. Én szerveztem az átépítési munkákat, biztosítottam a berendezést és az alkalmazottakat. Az ilyen jellegű intézmény akkor még szlovákiai viszonylatban egyedülállónak minősült, tudtam viszont, hogy ez lesz a jövő irányzata. A tájház teljes felújítása, pályázati pénzek megszerzése és a város mellett működő építőcsoport segítségének biztosítása is nekem köszönhető. Én dolgoztam ki a nyugdíjasklub felújítását biztosító pályázatot, amit a Szlovák Kormányhivatalon keresztül sikerült megvalósítani. Tavaly, de idén is én intéztem a város légi szúnyogirtását, amit tavaly, úgy mertem meglépni, elsőnek a környékünkön, hogy többen ügyészségi feljelentéssel fenyegettek. Tudtam, hogy törvényesen járok el és jót teszek a városnak. Ez bebizonyosodott, amikor az állam megtérítette a szúnyogirtás teljes költségét. A Gúta TV megalakításánál az összes adminisztrációs folyamatot, a cégbírósági bejegyzéstől a licensz megszerzéséig, én intéztem. A DP Globál vállalatunk felszámolásának folyamatát, a munkások és eszközök átcsoportosítását és a Gúta Service vállalat megalapítását szintén én dolgoztam ki és koordináltam. A legutóbbi folyamatok közül a legfontosabbnak a város erdőgazdálkodásának elindítását tartom, amelynek lehetőséget szintén én hoztam fel és folyamatát én dolgoztam ki. Elsőként hívtam fel a figyelmet a negyedi STKO részvénytársaság körüli problémákra a vízügyi és környezetvédelmi bizottságban, pedig az elnökségben és a közgyűlésben az alpolgármester képviseli városunkat és a részvénytársaság gazdálkodásával neki kellene legjobban tisztában lennie. A tárgyalások eredményeképpen jelenleg már nem szállítja a város erre a telepre a hulladékot és így komoly összeget takarít meg. A tárgyalások viszont leálltak, nem készül anyag a közgyűléseken és az elnökségben senki sem veszi komolyan a helyzetet, pedig az nagyon komoly. Ezen felül még rengeteg dolgot említhetnék, amit hivatalvezetői feladatkörömön kívül végeztem. Nem vártam dicséretet, elismerést, mindezekkel nem dicsekedtem, mert elsődleges feladatomnak azt tartottam, hogy amit tudok, azt a városomért tegyem meg. Azt viszont látom, hogy a város gazdálkodása nem fejlődik, egy helyben topogunk. Ezen kellene komolyan változtatni.

* Ez motiválja, amikor polgármesterjelöltként kíván indulni? – Igen, ezért hoztam meg döntésemet. Én Gúta szülöttjeként, városom érdekében szeretném több mint húsz éves közigazgatási tapasztalatomat kamatoztatni. Ezeket a tényeket közölve az MKP elnökségi tagjaival, szeptember 10-én megszüntettem párttagságomat. Független polgármesterjelöltként indulok, ahogyan azt a médiákban már közöltem. Minden politikai párttal, polgári társulással, kulturális, sport, vagy egyéb szervezettel, a gútai üzemekkel, vállalkozókkal, a mezőgazdasági szövetkezettel és gazdálkodókkal a képviselőtestülettel, a városi intézmények, iskolák, óvodák igazgatóival és a lakosokkal együtt akarok dolgozni, közös célokat megvalósítani és komoly problémákat megoldani.

* Sok sikert kívánunk.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleÚj pasija munkába kísérte Liptait
Next articlePolgármesteri köszöntő a századik születésnapra