HAZA RÉGIÓ Történelmi pillanat a Selye János Egyetemen: sokrétű együttműködés követi a memorandum mai...

Történelmi pillanat a Selye János Egyetemen: sokrétű együttműködés követi a memorandum mai aláírását

498
hirdetés

A Nemzeti Emlékezet Intézete és a Selye János Egyetem közös memorandumának aláírására került sor június 2-án az SJE Rektori Hivatalának üléstermében. A jelentős eseményen egyúttal bejelentették az SJE RTK XX. századi Egyháztörténeti Kutatóintézetének megalapítását.

Juhász György, az SJG rektora Jerguš Sivoš-sal, az ÚPN elnökével

Somogyi Alfréd, a Református Teológiai Kar dékánja üdvözölte a Nemzeti Emlékezet Intézete – ÚPN elnökét, Jerguš Sivošt, valamint munkatársait, Adela Martinkovičovát és Peter Jašeket, továbbá Bukovszky László kormánybiztost s az SJG képviseletében Juhász György rektort és helyettesét, Bukor Józsefet. Miután történelmi pillanatnak nevezte a memorandum aláírását, köszönetet mondott a kezdeményezőjének, Bukovszky kormánybiztosnak.

Somogyi Alfréd, a Református Teológiai Kar dékánja üdvözölte a vendégeket

Juhász György rektor a beszéde elején ugyancsak megköszönte a kormánybiztos mindennemű segítségét, s reményét fejezte ki, hogy ő majd történészként is közreműködik a közös munkában. Hangsúlyozta a kölcsönös együttműködési megállapodás aláírásának jelentőségét. Mint mondta: az a közös tudományos együttműködésről, kutatásról és szakmaiságról szól. A kétoldalú együttműködés tartalmáról elárulta: az a közelmúlt tudományos szintű tanulmányozása, alaposabb megismerése és a 20. század eseményeinek értékelése lesz.

Az SJE rektora megköszönte a kormánybiztos mindennemű segítségét

„Az efféle tudományos tevékenység sem a politikai ideológiát, sem pedig a nemzetiséget nem ismeri, csak minőséginek kell lennie. Az intézményeink feladatai azon törvénybe vannak foglalva, amelyek a tevékenységünk iránymutatói, s azok teljesítése során majd a ma aláírt megállapodás alapján működünk együtt” – fogalmazott.

Házigazdák és jeles vendégeik a pénteki eseményen

Ahogy elhangzott: a 2002-ben alapított Nemzeti Emlékezet Intézete – ÚPN Szlovákia egyik legifjabb, ám nagyon fontos intézménye, míg az SJE alapításáról szóló jogszabályt 2003-ban szavazta meg a parlament, majd 2004-ben beindult annak működése. Mintegy két évtized elteltével végre egymásra talált a két intézmény. A magyar egyetem Református Teológiai Kara Történettudományi Tanszékének és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszékének szakemberei azonban eddig is aktívan foglalkoztak a közel- és régmúlt történelmének hazai vonatkozásaival is.

A házigazda rektor vendégeivel

„Fokozott figyelmet fordítanak a szlovákiai keresztény egyháztörténet kutatására és a hazai magyarság történelmére. Ez az értékes munka a felsőfokú oktatás és a tudományos kutatás terén is megnyilvánul. Az említett tanszékeken dolgozó kollégáink e területeken már sok értékes tudományos és szakmai eredményeiket, cikkeiket publikálták, valamint olyan monográfiákat jelentettek meg, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a közös múltunk megismeréséhez. Annak ismerete nélkül nem lehet megalapozni a stabil a progresszív jövőnket” – magyarázta az SJE rektora, aki kifejezte az amiatt érzett örömét, hogy az együttműködésük ma hivatalos jogi keretet kapott.

Jerguš Sivoš, az ÚPN elnöke magyarul köszöntötte a jelenlevőket

„A ma általunk aláírandó memorandumnak köszönhetően az egyetemünk tudományos dolgozói előtt is megnyílnak az UPN archívumának kapui, és kiszélesedik a közös munkánk. Közös tudományos konferenciákat, ismeretterjesztő rendezvényeket, valamint szakmai konzultációkat fogunk tartani a szemináriumi, bakalár, diploma és doktori munkák kapcsán, valamint közös publikációkat adunk ki és közös projekteket valósítunk meg, a hallgatóink pedig szakmai gyakorlatokon vehetnek majd részt az ÚPN munkahelyein” – részletezte a tervezett munkájuk tartalmát.

Az SJG rektora Bukovszky László kormánybiztossal

Mindezt azért is nagyon fontosnak tartja, mert az SJG küldetése a tudás, műveltség átadása, illetve a tudásalapú társadalom, az erkölcsi értékek és a harmonikus, alkotó személyiség fejlesztése, valamint hozzájárulás a szabad gondolkodás és a szabad tudományos kutatás műveléséhez. Mindez összecseng az SJG hosszútávú fejlesztésére vonatkozó szándékkal is.

Aláírásra kész a memorandum két példánya

Az együttműködésük első gyümölcse már a memorandum aláírása előtt beérett: az említett történettudományi tanszéken megszületett a gondolat, hogy létrejöjjön a 20. század egyháztörténetével foglalkozó kutatócsoport, ami több olyan keresztény egyház és vallási gyülekezet kutatását végezné, amelyek a közelmúltban kötődtek a hazai magyarsághoz. E csoport majd az itteni magyar papok, lelkészek, gyülekezete történetét is feldolgozná.

A memorandum aláírása közben

„E munkafolyamat kapcsán az illetékes karon megalakul az SJE RTK XX. századi Egyháztörténeti Kutatóintézete. Bízom abban, hogy e témakörrel kapcsolatban pár év alatt megbízható információkra teszünk szert s azokat fel is dolgozzuk…” – jelentette be a rektor, hozzátéve: teszik majd mindezt a felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Azért is, mert e területet korábban még nem térképezték fel oly´ mértékben, mint a felvidéki magyarság történelmének további szegmenseit. Reméli, hogy a nagyszabású terveiket az ÚPN-nel együtt sikeresen megvalósítják, s komoly közös eredményeket érnek majd el.

Jelképes kézfogással pecsételték meg az együttműködést

Utána Jerguš Sivoš, az ÚPN elnöke magyarul köszöntötte a jelenlevőket, s röviden bemutatta az intézetük célkitűzéseit. „Mivel az érdemi munkát csak 2003 májusában kezdtük el, annak éppen húsz esztendeje, tehát ez egy jubileumi pillanat is” – szögezte le, hangsúlyozva, hogy a sokrétű együttműködésükkel a magyarok és szlovákok megbékélését és egymás alaposabb megismerését is szolgálni akarják.

Bukovszky kormánybiztos is örömét fejezte ki a memorandum mai aláírása miatt. Kiemelte, hogy a kisebbségi jogok és nyelvhasználat biztosítása mellett nagyon fontos a közös szakmai tevékenység is. A valós tények feltárásával és közzétételével ugyanis remélhetőleg megelőzhető a sorsfordító, régi nagy hibák elkövetése. Végül sikeres munkát kívánt a két intézménynek.

Az esemény záróakkordjaként Juhász György rektor Jerguš Sivošsall aláírta a memorandumot, s jelképes kézfogással pecsételte meg az együttműködést.

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleFeltalálóról a Selye gimiben
Next articleNagyon örülök a pályafutásnak, amit kaptam – interjú a visszavonuló Priskin Tamással