HAZA KULTÚRA Szénássy Zoltán Tanár Úrra emlékeztünk

Szénássy Zoltán Tanár Úrra emlékeztünk

1161
hirdetés

,,Bíztam az Úrban, bizakodtam, és ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat”

Ősi komáromi családból származott, református szülők gyermekeként született és nevelkedett, a Komáromi Református Tanárképző Intézetben kezdte meg tanulmányait. Mindezek a tények is elégségesek voltak ahhoz, hogy Szénássy Zoltán olyan alappal induljon az életbe, a tanári pályára, hogy igaz hittel, ízig-vérig értelmiségi lokálpatriótaként tevékenykedjen haláláig. A tanítóképzőt végül Pápán fejezte be, ezt követően pedig a pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai Karán szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet. Kezei között a hosszú évtizedek alatt több jeles tanár, óvónő, lelkész, író, jogász, orvos, mérnök formálódott. Jelentős volt kultúraszervező, helytörténészi tevékenysége is. Tanár Úr 2000-ben kezdeményezte a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület újraalapítását, melynek elnöke, később tiszteletbeli elnöke volt. Komárom híres szülötteiről, nevezetességeiről, a város múltjáról tartott előadásokat, mindeközben 16 könyve jelent meg, melyek közül 14 Komárom városához kötődik. Több évtizedes munkája elismeréséül Pro Urbe-díjban, bátor helytállásért Pro Probitate –díjban részesült, 2010-ben Szülőföld-díjat, 2012-ben pedig posztumusz Külhoni Magyarságért–díjat kapott. Ennyi év után is fülünkben cseng legendássá vált mondata, miszerint: ,,Mindent le kell írni, mert ami nincs leírva, az nem is volt.” Az ő kezdeményezésére 6 emléktáblával, Szent István-szoborral és az aradi vértanúk emlékoszlopával gazdagodott városunk. Tanár Úr a nyugdíjaztatásáig volt a Komáromi Magyar Gimnázium tanára, de ezt követően-ahogy a felsoroltak is jelzik- fáradhatatlanul folytatta a munkát a magyar közösségért, a kitartás, tenni akarás élete végéig jellemző volt rá. Halála tíz évvel ezelőtt, 2011. november
28-án következett be. Életútjára, erős, megtartó hitére Pál apostol szavai örökérvényűek: ,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.,, /2 Tim.4,7/.

Tanár Úr!

Kegyelettel emlékezünk, nyugodj békében!

Dr. Farkas Adrianna, a Jókai Közművelő
dési és Múzeum Egyesület nevében, mint
az irodalmi szekció elnöke és szeretettel
emlékező tanítványa

 

DUNATÁJ HETILAP 48/2021

hirdetés