HAZA Egyéb Százéves a felvidéki magyar papság nesztora

Százéves a felvidéki magyar papság nesztora

1011
hirdetés

Dombi Ferenc köszöntése

DOMBISzületésnapja alkalmából Ferenc pápa is apostoli áldását küldte Dombi Ferenc atyának, emellett a magyar állam Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el munkásságát, melyet január 4-én Ipolynyéken személyesen Soltész Miklós államtitkár adott át.

Dombi Ferenc 1915. január 4-én született Csépán. Tanulmányait az esztergomi bencés gimnáziumban kezdte, majd ugyanitt a papnevelő intézet növendéke lett A kis híján egy évszázada e földi élet rögös útjait koptató kanonok urat 1939. február 26-án az esztergomi bazilikában szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán püspök. Papi jelmondata ,,Meggondoltam az életsorsomat, rendelésed felé vettem az utamat”, végigkísérte egész életén. Dombi Ferenc atyát felszentelése után Komáromba helyezték háromévi kápláni szolgálatra. 1942-ben Budapestre került, 1943-ban Őrsújfalu plébániájának első lelkipásztora lett, ahol 20 évig működött és ott élte meg a háborút. Az őrsújfalusi hívek a mai napig emlegetik áldásos tevékenységét. 1949. március 6-án letartóztatták és azon elhurcolt és bebörtönzött papok sorsában osztozott, akik a Mindszentyper külső gyanúsítottjai voltak. Közel egy hónapot töltött törvényszéki fogházban Pozsonyban, de végül is elengedték. Abban az épületben raboskodott, ahol Esterházy Jánost, a Felvidék mártír politikusát is fogva tartották. 1963-ban került Ipolynyékre, ahol esperesi kinevezést kapott, majd szentszéki tanácsosi címet. A kanonok úr Ipolynyék község díszpolgára. Nyugdíjazása után 2001 és 2006 között kisegítő lelkészként működött az egyházközségben. 2009-ben az azóta megboldogult Rudolf Baláž megyéspüspök kanonoki rangra emelte. Szentelő püspökének 2009-ben történő boldoggá avatásán Dombi Ferenc személyesen is részt vett. Magas korával és papi hivatásának hosszú idejével is a Felvidék legidősebb papjának tekinthető.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleA Dunatáj hetilap első kiadásait sikerült digitalizálni
Next articleAkik önzetlenségükkel életeket mentettek