HAZA RÉGIÓ Megnyílt a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetem Komáromban

Megnyílt a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetem Komáromban

452
hirdetés

„Pénteken zárta be kapuit a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem Rimaszombatban, s adta át a stafétabotot a komáromi rendezvénynek, hogy pedagógusaink családias környezetben képezzék magukat, eszmét, véleményt cseréljenek, szőjenek barátságokat, merüljenek meg a város történelmében és kultúrájában…Teremtsük meg a belső egyensúlyunkat, a magunk világát, amelyben a tudás, a tenni akarás, a család és a gyermek áll a középpontban!” – Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke e gondolatsorral nyitotta meg a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetemet július 10-én a Tiszti Pavilon dísztermében.

Megtelt érdeklődőkkel a Tiszti Pavilon impozáns díszterme

A Selye János Egyetem (SJE) Cantus Iuventus kórusának (vezényelt: Orsovics Yvett karnagy, zongorán kísért Kalmár Zsuzsanna zenetanár) eseményhez méltó nyitánya, a Himnusz közös eléneklése és Bajcsi Boglárka diák (SJG) szavalata után Vörös Mária, az SZMPSZ országos alelnöke üdvözölte a jelenlevőket, köztük a vendégsorban helyet foglalt Késmárki Zsoltot, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját, Forró Krisztiánt, a Szövetség párt országos elnökét, Csenger Tibort, Nyitra megye alelnökét (Szövetség), Mézes Rudolfot – a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos elnökét, Keszegh Bélát, Komárom polgármesterét, a bel- és külföldi szakmai szervezetek, valamint társadalmi és oktatási intézmények képviselőit. Majd a nyári egyetem hivatalos megnyitására felkérte a házigazda SZMPSZ országos elnökét.

Vörös Mária, az SZMPSZ országos alelnöke üdvözölte a jelenlevőket

Fekete Irén hangsúlyozta:

„A gyermeknek a család után az óvoda, majd az iskola a legfontosabb közösségi színtere. Itt tapasztalja meg, hogy a közösség kreatív erő, teremtő energia, éltető elem, melyhez jó tartozni. Az iskolában tanulja meg, hogyan és miért kell kisebbségben helytállni, identitást, nyelvet, kultúrát, hagyományt, anyanyelvi oktatást megőrizni. Éppen ezért az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok szerepe a jövő szempontjából kulcsfontosságú”.
Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke nyitotta meg a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetemet
Rámutatott: ennek ellentmond az alacsony társadalmi megbecsülés, az emiatt fellépő aggasztó pedagógushiány, a pedagógustársadalom elöregedése, a fiataloknak a tanítói pálya iránti csekély érdeklődése, a pályaelhagyók magas száma, és ami nem új keletű, de mára már erősen szembetűnő: a pálya elnőiesedése.
Az eseményhez méltó volt az SJE Cantus Iuventus kórusának fellépése

„Aki arra gondol, hogy mindennek a hátterében az alacsony bérezés áll, az téved. Sokkal többet nyom a latban, hogy a pedagógus-lét sokkal nehezebb, mint valaha is volt. A hajdani „tudás birtokosa”, a „példakép”, a „tekintély” már nagyon régen nem a tanítóra vonatkozó jelzők. Az idők változásával mindig új szerepkör várt a tanítóra, hiszen minden kor kiérlelte a maga jellemző pedagógus profilját, aszerint, hogy az uralkodó tendenciák mit követeltek meg. Így vált a tanító a kor tükrévé.

„A 21. század a digitális technológia robbanásszerű fejlődése mellett megkérdőjelezi a valódi értékeket, mindazt, ami az életet széppé, de főként élhetővé teszi. A tudás tiszteletének, a humánumnak, a toleranciának, a békességre, megegyezésre való törekvésnek a hiánya mély nyomokat hagyhat az emberiség történelmében”

– fogalmazott az Fekete Irén

Pár meghívott vendég a Himnusz közös éneklése közben

Leszögezte: a pedagógusok közösségének nagy feladat jutott az értékek megmentése, újrateremtése, továbbadása érdekében.

„A hiteles pedagógus képes ellensúlyozni a negatív hatásokat, hiszen a személyiségével, személyes példaadásával nevel. Neki nem szakmája, hanem hivatása van… Érezze a gyermek, hogy fontos nekünk, és akkor mi is fontos leszünk neki! A mi hivatásunkat nem lehet alulértékelni, mert a mi kezeink között van a jövő!

Ez adjon nekünk erőt! Tanuljunk egymástól, beszélgessünk a szakmáról, oktatásról és nevelésről, a megoldásokról, ismerkedjünk meg új szemléletmóddal, másutt bevált jó gyakorlatokkal. Ez a mi nyári egyetemünk célja. Kívánjuk, hogy feltöltődhessünk lelkiekben és szellemiekben egy termékeny, alkotó közösségben!” – zárult beszéde, s derűs, élményekben, gondolatokban gazdag napokat kívánt mindenkinek.

Oktatási és nevelési intézmények igazgatói is jelen voltak

Azután Keszegh Béla polgármester köszöntötte a nyári ismeretgyarapítókat, azt kívánva nekik, hogy a gyorsan változó világunkban tudjanak kreatívak maradni, és kreatív teret biztosítsanak a diákjaiknak is. Kiemelte: egy-egy hivatástudattal felvértezett pedagógus, jó osztályfőnök akár két megfelelő mondattal is helyes irányba tudja elindítani a tanítványait.

Juhász György, az SJE rektora az égető gondokról is szólt

Utána Juhász György, az SJE rektora kapott szót. Örömmel nyugtázta, hogy az intézményükben e napokban 65 végzős hallgató veheti át a tanári vagy tanítói diplomáját, s közülük 57-en felvidéki magyar fiatalok, akik majd remélhetőleg – a magyarság megtartó erejét is növelve – a jelenlevő tudásszomjas pedagógusok sorait gyarapítják.

Az időszerű gondok közül megemlítette a szlovákiai egyetemeknek juttatott egyre kisebb állami támogatást és a hazai magyar oktatási stratégia hiányát, ami részletezné, hogy e téren hol járunk és pontosan merre akarunk tartani, hogyan tudnánk fejlődni stb. Hozzátette: ez ügyben az egyetem majd társadalmi vitát kezdeményez.
Szőköl István, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet komáromi részlegénekk igazgatója is szót kapott
Vörös Mária az elmondottakra így reflektált: az SZMPSZ rendelkezik saját oktatási stratégiával, és szívesen venné azt, ha további partnerek is mellé állnának, s „megszületne egy olyan közös stratégia, amit minden érintett fél majd a magáénak érezne…”.
Díszőrséget álltak a nyári egyetemek kis zászlóvivői
Szőköl István, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) komáromi részlege igazgatója a hazai oktatás nívóemelését szolgáló kurrikuláris reformról is beszélt. Annak megvalósulása 2026 szeptemberétől várható az összes szlovákiai iskolában. Előzőleg, a 2023/24-es tanévtől kísérleti jelleggel a kiválasztott 40 oktatási intézmény, azok között 3 magyar tannyelvű vesz részt a folyamat első szakaszában.
Az ünnepség nívóját mini koncertjével emelte a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának három oktatója
A megnyitó ünnepség nívóját mini koncertjével emelte a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának három oktatója: Révészné Pálfi Krisztina hegedűművész, Kuzsner Péter zongoraművész és Révész József gordonkaművész.
Az idei nyitóelőadást Varga László soproni dékán tartotta

A Mit is jelent intelligensnek lenni? (Hol a boldogság mostanában?) című idei nyitóelőadást e kar dékánja, Varga László tartotta. Hangsúlyozta:

„a vonatkozó definícók megfogalmazásától sokkal fontos, hogy az életünk természetes hullámzása idején megértsük és valóban megéljük a különféle érzelmeinket, így az örömöt, a bánatot és az esetleges kilátástalanságot is…”
Az ünnepségen a Himnusz és a Szózat is elhangzott
A Szózat elhangzása előtt sor került a nyári egyetem szakcsoportjainak, előadóinak és csoportvezetőinek a bemutatására is. E héten négy szakcsoport működik, melyek a következők: 1. Osztályfőnöki pozíciót betöltő pedagógusok specializációs képzése, 2. Holisztikus szemlélet a vizuális nevelésben, 3. Játékok, táncok, dalok és szokások a Vág-Garam közéből, 4. Az új tudásgeneráció – Kreatív és kritikai gondolkodás a modern oktatásban.
A műsorban Bajcsi Boglárka versmondó, az SJG diákja is közreműködött
Az SZMPSZ országos vezetése és Komáromi Területi Választmánya, Komáromi Regionális Pedagógiai Központja, valamint a NIVAM által szervezett ötnapos rendezvény megvalósulását a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, Magyarország Belügyminisztériuma, a Kisebbségi Kulturális Alap (Kultminor), Komárom Város Önkormányzata, a Pro Selye Univerzitas n.sz. és a Selye János Egyetem is támogatta.
Néhányan a közönség soraiból
Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk
hirdetés
Previous articleMár kampányolnak a Szövetség-listára a Komáromi járásból felkerült képviselő-jelöltek
Next articleElkezdődött a Gombaszögi Nyári Tábor