Kezdőlap RÉGIÓ Másfél évtized az összetartozás jegyében

Másfél évtized az összetartozás jegyében

238
MEGOSZTÁS

Közös ülésen erősítették meg Izsa és Almásfüzitő együttműködését

Manapság egyre nehezebb a vidéki lakosság számára az elvárt életszínvonalat bebiztosítani, összehasonlítva a nemzetközi átlaggal, annak ellenére, hogy egyes kimutatások szerint a szlovák vidék potenciális fejlődést mutat. Izsa község igyekszik a megfelelő feltételeket megteremteni a fejlődéshez, bebiztosítani a társadalmi infrastruktúrát, és a fiatal generációt motiválni, hogy a megélhetéshez tartós bázist találjon. A határ menti területen lévő községek hosszútávú együttműködése bővíti a lehetőségeket a régióban. A települések stratégiailag megfelelnek a turizmus és az idegenforgalom fejlesztésére, ám az adottságok nincsenek kihasználva, legfőképpen koordinációs és a pénzügyi források hiánya miatt. Ennek ellenkezőjét mutatja Izsa és a Duna jobb partján fekvő testvérközsége, Almásfüzitő esete. A két település önkormányzatai közötti szerződés nyomán készült egy működési és szervezési rendelet is, amely előirányozta a lehetséges együttműködés irányvonalait az önkormányzat, művelődés, sport, kultúra, turizmus és gazdaság terén.

Szombaton délelőtt az izsai községházán három település képviselete találkozott az ünnepi ülésen, ahol a hazaiak és az almásfüzitőiek mellett megjelentek Murony község képviselői is, akik még csak most építik ki a kapcsolataikat az izsaiakkal. Az ünnepi ülésen részt vett Almásfüzitő község küldöttsége, Beró László polgármesterrel az élen, valamint a község jegyzője, dr. Szeidl Bernadett, Murony község küldöttsége, amelyet Ladányi Lászlóné alpolgármester vezetett. Szép gesztus volt, hogy az ülésre meghívták azokat a volt polgármestereket is, akik a baráti kapcsolat létrejötténél bábáskodtak: Karánsebesy Lukácsot, Almásfüzitő, valamint Tóth Kurucz Mária mérnököt, és Sámson Ferencet, Izsa község korábbi polgármestereit. A római katolikus egyház képviseletében Szabó Miklós plébános is ott volt az ünneplők között. A baráti kapcsolat kialakulásának története Izsa és Almásfüzitő önkormányzatai között még 2003. június 30-án kezdődött, amikor testvértelepülési kapcsolatot létesítettek. Mindennek voltak előzményei is, hiszen a kezdeményezés valójában az Almásfüzitői Baráti Kör érdeme, és a lehetőségeket kihasználva, a 2001-es május 1-jei lovas napon a két község szervezésének köszönhetően határátkelőt létesítettek a Duna-parton és az Almásfüzitői Sporthajó Egyesület jóvoltából vízi úton is meglátogatták egymást. Ekkor merült fel a partnerközösségi szerződés megkötésének ötlete, amelyet tett követett, és ma már rendszeressé vált a két önkormányzat együttműködése. Almásfüzitő és Izsa község önkormányzatai a 2003-as év folyamán elhatározták, hogy kialakuló kapcsolatukat testvértelepülési szerződéssel teszik nyomatékosabbá. Tudni kell, hogy abban az időben zajlott az európai uniós csatlakozásról szóló népszavazás, melynek eredménye lehetővé tette mindkét ország részére az együttműködés elmélyítését. Községeik a Duna
két partján légvonalban alig pár száz méterre, szinte látótávolságra fekszenek egymástól, ezért kézenfekvő volt a határon átnyúló kapcsolat kiszélesítése. Természetesen mindent lehetetlen felsorolni, de néhány kimagasló esemény mindenképpen említést érdemel, már csak azért is, mert rendszeressé váltak és meghatározó jellegűek. Ilyenek voltak az önkormányzatok évente ismétlődő, évértékelő, közös önkormányzati ülései, melyeket felváltva, hol Izsán, hol Almásfüzitőn tartottak, valamint az egymás falunapjain való kölcsönös részvétel. A sport terén a futballcsapatok között alakult ki széleskörű együttműködés. Főleg az öregfiúk jeleskedtek ebben, akik rendszeresen barátságos mérkőzéseken mérik össze ügyességüket. Az izsaiak is rendszeresen részt vesznek az Almásfüzitői Borversenyen, de egyéb kulturális rendezvényeiket, kiállításaikat is közösen látogatják. A nyugdíjasklubok, illetve az énekkarok is kölcsönösen szórakoztatják egymást. Az időközben megalakult Hídverő Társulásban is tovább bővülhettek az együttműködés lehetőségei, az éves rendszerességgel megtartott Hídverő Napokon az izsaiak a Dunapartról csodálhatták az Almásfüzítői Sporthajó-egyesület és kenusok csapatának tevékenysége révén a mécsesek Dunán történő leeresztését. Szintén a füzitői hajósoknak köszönhetik, hogy fáradhatatlanul biztosítják látogatóiknak a túlpartra való átkelést a május 1-jei lovas napokon. A legfontosabb terület talán, melynek komoly anyagi viszonylata is van, az európai uniós pályázatok sikeres lebonyolítása. Ennek az együttműködésnek a gyümölcse a két község sikeresen megvalósított projektje az Interreg III. program keretén belül, melynek révén Izsán római kori és néprajzi múzeum, Almásfüzitőn pedig az Azaum római kori tábor létesült. Az együttműködés további sikere, hogy az eredeti projekteknek megfelelően a már említett létesítményeket tovább bővítik. Reményeik szerint a 15 évvel ezelőtt megkötött partnerközösségi megállapodás továbbra is pozitív eredményeket hoz majd, és hozzájárul mindkét település sikeres fejlődéséhez. Az együttműködési szerződés alírása után Beró László almásfüzitői polgármester megköszönte a lehetőséget, majd elmondta, hogy a két község első szerződése papíron köttetett meg, úgy, hogy díszes falemezekre kerültek az aláírások. Reméli, hogy legközelebb már kőbe vésik a szétszakíthatatlan barátság bizonyítékát. Domin István átnyújtotta Beró Lászlónak Izsa jelképes címerét is. Kora délután átadták a község jelképes kapuját. – Ez a kapu lesz az, ami minden falunkból elszakadt izsainak mutatja, hogy hazavárjuk és a község, a szülőföldje mindig kitárja előtte kapuját. Tetején a galambdúc az innen elszármazott lelkek mindenkori otthonát szimbolizálja – magyarázta Domin István a székelykapu avatása előtt.

 

DUNATÁJ HETILAP 30/2018

hirdetés