HAZA DUNATÁJ Lelkeknek dicsőségére

Lelkeknek dicsőségére

2165
hirdetés

re9Száz éve vették birtokukba a bagotai és ógyallai reformátusok az új templomukat

Zsúfolásig megtelt az ógyalla-bagotai református templom, ahol Dobai Sándor egyházmegyei esperes re11olvasta fel az Igét és mondott imádságot, majd Fazekas László püspök prédikációt tartott a vasárnap délutáni megemlékezésen. Az emlékünnepélyen dr. Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök leplezte le a templom felépítésétől a századvégig szolgálatot teljesítő ógyallai lelkészek emléktábláját, majd Erdélyi Flegel Tímea lelkész mondott köszönetet.

Már a múlt század első éveiben jelezte nagytiszteletű Mórocz Mihály tiszteletes, hogy az akkoriban mintegy kilencvenéves templom nagyon rossz állapotban van, de az újjáépítésre 1910-ig várni kellett. Addigra összejött a pénz, elkészültek a tervek és 1913-ban, a klasszicista stílusú újjáépítést követően felszentelték azt a templomot, amely a mai napig szolgálja a református hívek hitéletét.

A református templomban azóta négy generáció cserélődött ki, hiszen a templomépítő Mórocz Mihály (ő re61934-ig volt ógyallai lelkész) után Nagy Sándor esperes végezte szolgálatát, majd Erdélyi Pál esperes vállalta a lelkészi feladatot a kisvárosban. Az ő lánya Erdélyi Flegel Tímea, aki előbb (12 éves korától) a templom orgonistája volt, most pedig a gyülekezet szeretett lelkésze.

re10A vasárnapi ünnepi istentisztelet mentes volt pátoszoktól, felesleges emócióktól, de mind az esperes, mind a püspök szavai a jelenlevőket arra figyelmeztették, hogy elődeink példamutató kitartása utat mutat napjainkban is a bátorságra, a hit megtartására, templomaink megóvására.

Az emléktáblát leleplező dr. Erdélyi Géza személyes kötődését is megemlítette Ógyallával kapcsolatosan, hiszen Nagy Sándor esperes tanítványa volt.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleA szamóca növényvédelme
Next articleMegvonnák a „magasabb jövedelműektől” a családi pótlékot Szlovákiában