HAZA DUNATÁJ Komárom – a hidak városa

Komárom – a hidak városa

1347
hirdetés

Városi létének több mint hét és fél évszázada alatt ugyancsak sokféle jelzővel illették a kortársak, majd a történészek a Duna és a Vág-Duna ölelkezésében épült Komáromot. Nevezték például többek között a vizek, az erődök, Jókai és Lehár városának, de olykor csúfondárosabb jelzőkkel is illették, amelyekre itt és most hadd ne idézzek példát. Egy vizek szabdalta város életképességének ma is nélkülözhetetlen „kelléke” a híd, amely évszakra, napszakra és vízállásra való tekintet nélkül lehetővé teszi a két part közötti közlekedést és szállítást.

A Szent Péter palánkra (a mai Csillag
erőd helyén állt) vezető fahíd egy tizenhatodik
századbeli metszeten

Ma, amikor szinte naponta közlekedünk hídjainkon, ritkán jut eszünkbe, hogy néhány emberöltővel ezelőtt mindez még sok gondot okozott a komáromi polgárok számára is. Ha tekintetbe vesszük a városban fellelhető hidak számát, akkor bizton mondhatjuk Komáromra, hogy a hidak városa. Amikor a komáromi hidak történetén merengek, felsejlik előttem nagyszüleim emléke, akik hátulgombolós koromban fiatalságuknak azon éveiről meséltek, amikor még fahíd, illetve hajóhíd kötötte össze a partokat. Azóta bizony e tekintetben is történt egy és más, új hidak épültek, majd a második világháború idején a levegőbe repültek, és részben megújultak, részben újak épültek helyettük. Mielőtt azonban még mélyebbre pillantanánk a történelem feneketlen kútjába, ejtsünk néhány szót úgy általában a dunai hidakról. Szinte hihetetlen, de való, hogy a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig összesen 295 híd íveli át a Dunát, ám ebből a számból a hajózható Duna-ágakon csak 47 közúti, illetve vasúti híd van. A hidak számát illetően mindenképpen Bécs viszi el a pálmát, ahol a Duna-csatornán 33 híd található. Budapest 12 közúti és két vasúti híddal dicsekedhet, míg a pozsonyi hidak száma öt. E tekintetben természetesen Komáromnak sem kell szégyenkeznie, hiszen az előbbieknél nagyságrendekkel kisebb város területén ma szintén öt híd található, s ha igaz, hamarosan megépül a hatodik is. Azt csak zárójelben jegyezem meg, hogy tulajdonképpen akár ma is hat híddal büszkélkedhetnénk, ha évtizedekkel ezelőtt nem bontották volna le a ma már nem létező Kis-Vágot átívelő vashidat, amely a Vág-Duna-híd előtt állt.

(Folytatása következik)

NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

DUNATÁJ HETILAP 29/2017

hirdetés
Previous articleFico: Szlovákia kvótán kívül átvesz hatvan migránst Olaszországtól és Görögországtól
Next articleA komáromi szülészet szlovákiai bronzérmes