HAZA RÉGIÓ Kik azok, akik döntéseikkel hozzájárultak a komáromi vízművek ámokfutásához?

Kik azok, akik döntéseikkel hozzájárultak a komáromi vízművek ámokfutásához?

1757
hirdetés

Az önkormányzati jegyzőkönyvek nem hazudnak

Ismét sokan lesznek, akik hirtelenjében elfelejtik, hogy korábbi döntéseikkel éppen ők voltak azok, akik megakadályozták, hogy a KOMVaK korábbi, elhíresült vezetése fejezze be a felügyelet nélküli pénzszórást, tegye átláthatóvá a cég gazdálkodását. Mint ismeretes, még Bastrnák Tibor polgármestersége alatt a korábbi városvezetés úgy dolgoztatta ki a vízművek alapszabályzatát, hogy annak alapján sem az önkormányzatnak, sem a város gazdasági vezetésének nem volt joga legalább bepillantani a gazdálkodásba. Mindez látható volt a 2014. július 3-i önkormányzati ülésen is, ahol Basternák holdudvara megakadályozta az alapszabály módosítását.

Ezen az ülésen, a 7. programpontban foglalkoztak a képviselők a módosítással, amelynek elfogadását támogatta:
dr. Benyó Zoltán, dr. Novák Béla, dr. Tóth Péter, valamint Mgr. Zábojník Štefan. Nem kis meglepetésre, tartózkodott a szavazástól: Mgr. Andruskó Imre, Mgr. Batta György, dr. Bende Štefan, dr. Bende Štefan, Cúth Csaba, Dékány Gabriel, Dubány Imrich mérnök, Mgr. Gajdáč Ondrej, Győrfy László mérnök, Jágerská Alžbeta mérnök, Mgr. Keszegh Béla, Mácza Mihály, Szabó Béla mérnök és dr. Varga Tamás. Nem szavazott dr. Kanthová Mária.
A határozat ellen csak egyetlen képviselő, Glič Konštantín mérnök szavazott.
Ami még érdekesebb, ezen az önkormányzati tárgyaláson (9.3 programpontként) került sor a KOMVaK gazdálkodásának jelentéséről egy szavazásra, ahol megfordultak az arányok!
Az akkor már tetemes hiányt eltitkoló cégvezetés jelentését szemrebbenés nélkül jóváhagyta:
Mgr. Andruskó Imre, Mgr. Batta György, Dr. Bende Štefan, Dr. Bende Štefan, Cúth Csaba, Ing. Dékány Gabriel, Ing. Glič Konštantín, Győrfy László mérnök, Ing. Alžbeta Jágerská, Mgr. Keszegh Béla és Dr. Varga Tamás. Akik mertek tartózkodni: Dr. Benyó Zoltán, Ing. Dubány Imrich, Mgr. Gajdáč Ondrej, dr. Kanthová Mária, Mácza Mihály, dr. Novák Béla, Ing. Szabó Béla, dr. Tóth Péter és Mgr. Zábojník Štefan.
Nem árt tudni azt sem, hogy az elmúlt négy esztendőből három éven át kik tevékenykedtek az egyes szakbizottságokban. Kérdéses, hogy a jelölteknek vajon megvolt-e az ehhez szükséges szakmai felkészültségük, vagy a Híd párt eleve saját baráti köréből toborozott lelkes „bólogatókat”?
Az önkormányzat 2015. január 21-i ülésén választotta a pénzügyi bizottság tagjait:
dr. Hortai Éva, dr. Benyó Zoltán, Vetter Ján mérnök (a képviselő testület tagjai közül), szakemberként Jágerská Alžbeta mérnök, Obonya Sándor, Palacka Tomáš mérnök, Olláry Viktor mérnök, Mgr.
Kopják Angelika, Csicsó Péter mérnök,
A városfejlesztési bizottság tagja lett: Rajko František mérnök, dr. Keszegh Margit, Korpás Peter mérnök (a képviselő testület tagjai közül), szakemberként: Csémy Olivér mérnök, Gabriel Marcsa, Mgr. Tárnok Magdaléna, Sánta Béla mérnök, dr. Padlovicsová Agnesa, Takács Peter mérnök.
A bizottságok ilyen összeállítása mellett szavazott: Mgr. Andruskó Imre, dr. Bastrnák Tibor, Mgr. Batta György, dr. Bende Štefan, Bujna Zoltán mérnök, Feszty Zsolt, Mgr. Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín mérnök, dr. Hortai Éva, dr. Horváth Attila, Dr. Ipóth Szilárd, dr. Kiss Péntek József, Ing. Peter Korpás, Kovács Dávid, dr. Marek Anton, Szabó Béla mérnök, Mgr. Szénássy Tímea, dr. Varga Tamás, Vetter Ján mérnök.
A bizottságok ilyen összeállítása ellen szavazott: dr. Benyó Zoltán, dr. Knirs Imrich, Mgr. Less Károly, Rajko František mérnök. Nem szavazott: dr. Keszegh Margit.
Ezeknek a programpontoknak a megszavazása során még egy érdekességre bukkantunk. Az első három szavazásnál – érdekes módon – 25-25 képviselő voksolt, az utolsónál már csak 24 képviselő, ugyanis Keszegh Béla nem merte nevét adni hozzá és valószínűleg kihúzta a szavazóberendezésből a kártyáját…

DUNATÁJ HETILAP 43/2018

hirdetés
Previous articleA Komáromi járásban is járnak a csalók
Next articleCsökkent a város hitelterhelése