HAZA HÍR-MIX Jutalmazták az év legjobb komáromi pedagógusait

Jutalmazták az év legjobb komáromi pedagógusait

423
hirdetés

A pedagógusnap alkalmából Komárom város vezetése március 30-án a Tiszti Pavilon dísztermében fogadta a helyi oktatási és nevelési intézmények idei legjobb pedagógusait. A hagyományokhoz híven újabb tizenkét pedagógus írhatta be nevét a város krónikájába.

A díjazottak és a városvezetés közös fotója

A jelenlevőket, köztük az oktatási-nevelési intézmények igazgatóit, a jutalmazottakat, a város és a média képviselőit Bajkai János, a Komáromi Városi Hivatal illetékes főosztályvezetője üdvözölte, majd Keszegh Béle polgármester ünnepi köszöntője hangzott el.

„A pedagógus olyan edző, aki a rendes és a paralimpiai válogatott tagjait együtt készíti fel, egyszerre több versenyszámban, néha edzőpálya és minden dopping nélkül, egy olyan klubban, amely veszteséges, és ahol nincsenek szurkolók!”

– foglalta össze a mai pedagógusszakma minden kihívását és kínját a polgármester.

Keszegh Béla polgármester az ünnepi beszéde közben

Hozzátette: „rövidlátó politika és percember döntéshozók csapdájában az oktatás szervezése, így komoly deficit mutatkozik a jövőt érintő befektetéseinkben. Szinte minden évre jut iskolaügyi reform és egy új miniszter. Az oktatáshoz is mindenki ért, így aztán a miniszterek terén is széles a kínálat…”.

Emléklapok és -plakettek, rózsacsokrok vártak a jutalmazottakra

Majd hangsúlyozta, hogy „ezekben az időkben még inkább szükség van példaképekre, kiváló pedagógusokra. Olyanokra, akik a hozzáállásukkal biztatják az elfáradt kollégákat is, optimizmusra serkentik a szülőket, és motiváljk a gyerekeket. Akik a kezdő pedagógusoknak megmutatják, miért olyan szép ez a szakma. Akik számára egy óra nem a fizetésről szól, hanem a gyerekeink jövőjéről, sorsokról…Köszönjük! Köszönjük mindazt, amit a gyerekekért, a családokért és Komáromért tesznek! Mert szépülhet a város, de a lelkét mindig az emberek adják. És az életünk közös”.

Moncz Miklós és Szabó András gitárjátéka színesítette az eseményt

Az ünnepségen közreműködött a Komáromi Művészeti Alapiskolát képviselő Moncz Miklós zenepedagógus és tanítványa, Szabó András. A város takarékossági intézkedései ez alkalommal is megnyilvánultak. Elmaradt az ünnepi hangulathoz az előző években hozzájáruló pezsgős köszöntő, a minden jelenlevő számára korábban felkínált svédasztalos fogadást pedig szerényebb ebéd váltotta fel.

Néhányan a jelenlevők közül

A magyar gyerekeket az anyanyelvükön oktató-nevelő pedagógusok közül most a következőket jutalmazták, mielőtt elhangzott az alábbi méltatásuk:

Hradil Erzsébet, a komáromi Eötvös Utcai MTNY Óvoda óvodapedagógusa pályája 1980-ban indult, miután befejezte tanulmányait a Lévai Pedagógiai Szakközépiskolában. Az első éveket Szentpéteren, majd Komáromban, a Hajós Utcai Óvodában kezdte.1984-től, az óvoda megalapításától kezdve, közel 39 éven át dolgozott  a komáromi Eötvös Utcai MTNY Óvodában. Az elmúlt 43 év alatt több száz gyermeket, generációt nevelt, tanított az aktuális elvárásoknak megfelelően, de az emberi értékeket szem előtt tartva. Lelkiismeretes munkájával felkészítette a kicsiket az iskolai életre, élményekben gazdag ismereteket nyújtva környezetükről. Az évek alatt mindig törekedett a szülőkkel való sikeres együttműködésre, a gyermekek érdekeit előtérbe helyező jó kapcsolat kialakítására és fenntartására.1984-től szakszervezeti bizalmiként tevékenykedett. Aktívan részt vett az óvodában zajló sportesemények szervezésében és lebonyolításában. Óvónői hivatását mindig következetesen, a legjobb tudása szerint végezte. 2023. március 4-én, a pedagógusi pályán eltöltött 43 év után vonult nyugdíjba.

Édes Enikő óvónő a jutalma átvétele közben

Édes Enikő 2011-óta dolgozik óvópedagógusként a komáromi Kacz Endre 33. sz. Óvoda magyar tanítási nyelvű, vegyes korcsoportú osztályában. Példamutató, igazi közösségi személyiségét a jóindulat és az önzetlenség vezérli. Aktívan és folyamatosan vesz részt szakmai továbbképzéseken, melyekről színvonalas beszámolókat, előadásokat tart az óvoda többi pedagógusának. Mind szakmai munkájával, mind emberi tulajdonságaival, együttműködő és segítőkész személyiségével aktívan építi az óvoda jó hírnevét. Minden évben több alkalommal  felkészíti az óvoda gyermekeit színvonalas előadások bemutatására nem csak a szülők, de a szélesebb nyilvánosság részére is. 13 éve felelős koordinátora az óvoda aktív résztvételében, a képzőművészeti részlegen belül. Az oktató-nevelési tevékenységében aktívan alkalmazza az innovatív tanítási módszereket, melyekkel szép eredményeket ér el a mindennapi szlovák nyelv tanításában is. A jó óvónőre való jellemzőkkel, melyekkel  Édes Enikő rendelkezik, biztosítja a legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, a nyugodt légkört, amely alapja a gyermek hatékony fejlődésének és a szülő elégedettségének.

Szabó Renátát, a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatóhelyettesét is jutalmazták

Szabó Renáta, a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatóhelyettese és óvodapedagógusa. Képesítését 1986-ban szerezte a Pedagógiai Szakközépiskolában, Ógyallán. Pedagógiai pályáját az Erdő Utcai Óvodában kezdte, Gútán, majd a komáromi kórház mellett működő óvodában dolgozott. 1994-től, az akkor alapított Marianum Egyházi Iskolaközpont pedagógusa lett. Kezdetben nevelőként dolgozott, majd 15 évig az intézmény 2001-ben megnyitott óvodáját vezette. 2022-től ismét igazgatóhelyettesként dolgozik, hatékonyan vezeti és irányítja az egyházi óvoda munkáját. Tevékenységét leginkább a gyermek, a gyermeki személyiség tisztelete, szeretete jellemzik. Nevelői habitusában, pedagógiai magatartásában a humor, a játékosság, a következetes nevelés mutatkozik meg. Hivatástudatát a magas színvonalú szaktudás, a munkája iránti szeretet, a pályához való kötődés határozza meg. Fontos számára, hogy az óvodában a gyermekek megtapasztalhassák a keresztény szellemiséget, az erkölcsi értékeket, és ebben a légkörben fejlődhessenek. Szívügye az élményeken alapuló, közvetlen és aktív megtapasztalás által véghez vitt tanítás és nevelés. Az általa felkészített gyerekek sikeresen szerepelnek különböző képzőművészeti versenyeken, kulturális rendezvényeken.

Néhányan a jelenlevők közül 2.

Óvodavezetőként a gyermekközpontú, családias légkör megteremtésén fáradozik – a szülőket is bevonva az óvodai tevékenységekbe. Számos intézményi szintű projekt megszervezésében és megvalósításában vett már részt. Vezetői munkáját az empátia, a bizalom, a becsületesség, a lelkiismeretesség jellemzik. Humánus, demokratikus vezetési stílusa, gazdag tapasztalata, munkamorálja hosszú évek óta szolgálja a felnőtt- és gyermekközösség fejlesztését, fejlődését, az óvodai nevelői munka pozitív megítélését. Munkája elismeréseként 2016-ban „Burián László díjat” kapott, 2017-ben pedig a Patrona nostra Kht. „Közösségünk szolgálatáért díjat” adományozott a részére. Magas szintű vezetői, oktatói tevékenységével, közösségi munkájával, a szülőkkel, kollégákkal és az óvópedagógus-közösséggel kialakított bizalomra épülő kapcsolatával évek óta hozzájárul a komáromi óvodák és a Marianum hírnevének erősítéséhez is.

Záhorská Renátát, a Komáromi Művészeti Alapiskola tanárát is jutalmazták
Néhányan a jelenlevők közül 3.

Záhorská Renáta 2004 óta a Komáromi Művészeti Alapiskola ének szakos tanára. Elismert pedagógus, kitűnő nevelési – oktatási eredményekkel. Diákjai különböző iskolai és városi kulturális rendezvényeken öregbítik a művészeti alapiskola hírnevét, valamint több szlovákiai énekversenyen is sikeresen megmérettettek. Ő a Komáromi Művészeti Alapiskolában működő SZMPSZ képviselet elnöknője, s művészileg aktív. Gyakori fellépője a város és az SZMPSZ által szervezett kiállítás-megnyitóknak, konferenciáknak és különböző rendezvényeknek. Diákjai körében rendkívül közkedvelt pedagógus.

Varga Nórát, a Komáromi Speciális Alapiskola tanárát is jutalmazták

Varga Nóra a Komáromi Speciális Alapiskola tanára. Már diákévei alatt érdeklődött a fogyatékkal élők világa iránt. Gyakorlatait  nyaranta amerikai vagy angol intézetekben végezte, ahol asszisztensként segített a rászoruló embereknek, közben tökéletesítette angol nyelvtudását. A komáromi speciális iskolában 2009 óta mint gyógypedagógus dolgozik. Egyik mozgatórugója a Speciális Iskolák Regionális Szavalóversenyének, amire minden évben sikeresen pályázik. Az iskolában a speciális nevelési igényű tanulók továbbtanulását is koordinálja.

A jutalmazottak neve bekerült Komárom krónikájába

Diákja, Broskovič Anna alkotása lett a 2020-as évben Zuzana Čaputová köztársasági elnök hivatalos karácsonyi üdvözlőlapja. Ezen kívül a tanítványai szinte minden olyan rajzversenyen előkelő helyezést érnek, amelyeket nem csak a speciális iskolák részére hirdetnek meg. Rendszeresen szervez tanítványainak régiónkat bemutató kirándulásokat, tematikai túrákat, melyben elmélyíti a lokálpatriotizmust és a szülőföldhöz való ragaszkodást.Tagja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, ahol szintén aktívan tevékenykedik.

Szabó Kinga alapiskolai pedagógust is jutalmazták

Szabó Kinga csaknem 15 éve a Munka Utcai Alapiskola történelem és angol nyelv szakos pedagógusa. Évek óta a történelem tantárgybizottság vezetője. Hatékony, színvonalas oktató-nevelő munkát végez: nagy hangsúlyt fektet gyökereink megismertetésére, az egészséges nemzeti öntudat kialakítására. Tanítási óráin kreatívan alkalmazza az újszerű oktatási módszereket, kihasználja a modern technika adta lehetőségeket, ezzel is motiválva tanulóit a fejlődésre. Hisz a gyermek egyediségében, és törekszik a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására. A tanítási órákon kívül foglalkozik a tehetséges tanulókkal, tanulmányi és művészeti versenyekre készíti fel őket történelemből és angol nyelvből egyaránt. Ezeken a versenyeken ők kimagasló eredményeket érnek el.

Bajkai János illetékes főosztályvezető nyitotta meg a rendezvényt

Aktív szervezője a különböző iskolai rendezvényeknek, mint például a március 15-i megemlékezés. Idén a Kreatív március a Petőfi-év jegyében című programot álmodta, majd szervezte meg 14 felsőtagozatos osztály számára. A rábízott tanulók fejlesztésén túl fontosnak tartja saját fejlődést is, így rendszeresen vesz részt pedagógiai továbbképzéseken, szakmai napokon. Osztályfőnökként lelkiismeretes, odafigyelő, következetes pedagógus. Pozitív hozzáállásával, minőségi munkájával kivívja a tanulók, a kollégák és a szülők elismerését.

Juhász Tímea alapiskolai pedagógust is jutalmazták

PaedDr. Juhász Timea a Jókai Mór Alapiskola egyik meghatározó, leginkább tenni akaró pedagógusa. Alapos, jól felkészült, vállalkozó kedvű pedagógus, aki fáradtságot nem ismerve végzi kimagasló és példamutató munkáját. Folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy az iskola életét színesebbé és színvonalasabbá tegye. Pedagógiai és szervezői munkáját, illetve a munka iránti szeretetét méltán állíthatjuk követendő példaként a jövő nemzedéke elé. Tehetséggondozó munkája a különféle idegen nyelvű egyéni és csapatversenyek tekintetében rendszeres és kiemelkedő, így az általa felkészített diákok számos kiváló helyezést értek el. A Nyelvvirág elnevezésű, rangos angol nyelvi versenyen országos első helyezést ért el diákjával, s az angol olimpiákon is folyamatosan eredményes helyeken végeznek kis nyelvészei. Nevéhez fűződik a SMART Kids elnevezésű angol nyelvi vetélkedő megteremtése és megszervezése, amelyen Komárom város iskoláinak tanulói mérettethetik meg magukat, bizonyítva idegen nyelvi tudásukat.

Előtérben a városvezetés és az illetékes bizottság elnöke

Nem csak tanulóival, de önmagával szemben is rendkívül igényes. Folyamatosan részt vesz különféle szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, ahol a pedagógiai munka fejlesztése mellett az iskolavezetési és szervezési képességeket is igyekszik elsajátítani, fejleszteni. Emellett folyamatosan képes megújulni, a jelenkor kihívásaihoz igazítani munkáját, innovatív módszereket alkalmazni annak érdekében, hogy a diákjai társadalom értékes tagjaivá váljanak. Empátiával, gondos odafigyeléssel és szilárd értékrenddel fordul diákjai felé.

Molnár Belány Szilvia alapiskolai pedagógust is jutalmazták

Molnár Belány Szilvia az Eötvös Utcai Alapiskola tanára, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsészkarán végzett magyar-filozófia szakon. A diploma megszerzése után került Komáromba, ahol immár 19 éve tanít. A magyar nyelv oktatása mellett a nyelvi tantárgybizottság vezetője. Kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diákjaival állandó résztvevői a Szép magyar beszédnek, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenynek, a Bendegúz NyelvÉsz-nek és a Katedra versenyeknek, amelyeken rendre szép eredményeket érnek el. A tehetséggondozás mellett nagy figyelmet szentel a nyelvhelyesség elsajátításának, az irodalom megszerettetésének és az olvasóvá való nevelésnek. Éppen ezért különböző vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, kvízeket szervez. A nemzeti értékek tudatosítása és a nemzeti hovatartozás megerősítése céljából irodalmi műsorokat készít. A versenyeredményeknél is fontosabbnak tartja a hétköznapokban a precizitást, a tanórákon a szaktárgyi tudást és a következetességet. Szabadidejét is aktívan, kreatívan tölti, alkotóműhelyeket, kézműves foglalkozásokat tart gyerekeknek és felnőtteknek. Elnökségi tagja a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetségnek. Nem csak tanítványaival, hanem magával szemben is rendkívül igényes, munkáját a felelősségteljes hozzáállás tükrözi.

Rajtuk kívül, a szlovák pedagógusok közül Katarína Nagyová, a Hajós Utcai Óvoda óvónője, valamint Júlia Bundová, a Határőr Utcai AI, Mária Potáschová, a Komenský Utcai AI és Jana Krajanová, a Rozmaring Utcai AI pedagógusa részesült kitüntetésben.
Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk
hirdetés
Previous articleA Komáromi Kórház vezető gyógyszerésze személyesen képviselte Szlovákiát a Kórházi Gyógyszerészek Európai Társulása lisszaboni kongresszusán
Next articleEduard Heger Ukrajnába utazott, találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel