HAZA DUNATÁJ Jóváhagyták a KOMVaK nyertes pályázatához a város önrészét

Jóváhagyták a KOMVaK nyertes pályázatához a város önrészét

1022
hirdetés

Ismét két részletben tárgyalt a komáromi képviselőtestület

Május 22-én tartotta 38. ülését a komáromi képviselőtestület. A programon 21 pont és 6 bizottsági beszámoló szerepelt. A tanácskozást dr. Anton Marek polgármester vezette. A megtárgyalt és jóváhagyott anyagok közül megemlíteném a határozatok teljesítéséről szóló jelentést, két főellenőri beszámolót az elvégzett ellenőrzésekről és a főellenőr álláspontját a 2013-as zárszámadással kapcsolatban, a város 2013-as zárszámadását és a városi cégek 2013-as gazdasági eredményeiről szóló beszámolót. Ezekkel kapcsolatban sok felvetés hangzott el a képviselők részéről.

Az alábbiakban a legfontosabb jóváhagyott határozatokkal foglalkozom részletesebben. A főellenőr jelentésében az Eötvös utcai 39-es szám alatti iskola ellenőrzésével és a város pénzügyi mechanizmusának további ellenőrzésével foglalkozott. Itt a vitában elhangzott, hogy a városi hivatal és a főellenőr javaslatainak teljesítésénél szorosabb együttműködésre volna szükség. A 2013-as zárszámadással kapcsolatban a főellenőr nehezményezte, hogy kevés pályázati pénzt használ fel a város. A város 2013-as költségvetésének a bevételi oldalán 17 866 512 euró, a kiadási oldalon 16 744 612 euró szerepel. 1 002 933 euró elosztását tételesen jóváhagyta a testület. Itt elhangzottak a képviselők részéről dicséretek is, például a régi adósságok eredményes behajtása kapcsán. Megállapítást nyert, hogy a város költségvetésének terheltsége a kölcsönök felvétele terén csak 3 ½ százalékos, a törlesztés pedig rendszeres. A zárszámadást 17 igen szavazattal fogadta el a testület. A Calor Kft. és a Com-Média 2013-as zárszámadása is jóváhagyásra került. A ComVargas Kft. a felszólítás ellenére nem terjesztette be a 2013-as zárszámadását, így az épület eladásából sem számolták még el a város részesedését. Ezt most már bíróságra adta a város. A 2014-es programozott költségvetésbe bekerült egy 32 000 eurós traktor lízingre történő vásárlása a kommunális szakosztály számára. A kérvények és javaslatok pénzügyekben témában 8 javaslat szerepelt. A beruházási tételekre 829 323 eurót tervezett a város, ezek 1. negyedévi teljesítése 0,43 % volt, a munkák zöme a nyári és őszi hónapok folyamán valósul meg. Tudomásul vette a testület a város kikötői részvényeinek az eladását 307 529 euró értékben. Megállapodás született a város és a KOMVaK között a vízügyi vagyon kezeléséről, melynek értéke a leírások után meghaladja a 18 millió eurót. Megtörtént az elszámolás a város és a KOMVaK között. A cég a 2014. április 15-ig 637 917 euró bérleti díjjal tartozik a városnak. Tartozását kölcsönös megegyezéssel fokozatosan törleszti. A testület részletesen foglalkozott a KOMVaK által megnyert pályázattal, amely több mint 5 millió euró értékben a tisztítóállomás bővítését szolgálja. A testületben egyértelmű volt, hogy támogatni kell a pályázatot, melyre egy hónapon belül jelentkezni kell a város 25 6000 eurós önrészével. A részletes vita után a testület jóváhagyta a város önrészét a kikötői részvények eladásából. A testület tudomásul vette a Comorra Servis jelentését, amely a cég vállalkozási tevékenységével foglalkozik, a Panoráma szálló és vendéglő, az autocamping és a szolgáltatási központ munkájának területére vonatkozóan, ahol teljesítették a kitűzött feladatokat. Bara Zoltánnak, a Karva és Gúta felé vezető két kerékpárút gesztorának részvételével a testület jóváhagyta a város 5 %-os önrészét. Karva felé szeptember elejére már el is készülhet a kerékpárút. Ugyanúgy jól haladnak az előkészítő munkálatok a Gúta felé haladó kerékpárútnál is. A testület a késő esti órákban megszakította tanácskozását és úgy döntött, hogy a 38. ülés folytatására 2014. június 3-án kerül sor.

Dr. Bende István

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleFeljutott az élvonalba a csak magyar hölgyekből álló kézicsapat Angliában
Next articleNégymilliárdot ér a Fradi-stadion neve