HAZA DUNATÁJ Hogyan lesznek hatékonyabbak az őstermelői piacok

Hogyan lesznek hatékonyabbak az őstermelői piacok

1053
hirdetés

Ötletek a fiatal gazdáktól

Obrázok2A Gazda Polgári Társulás július 9-én, a gútai Leonor szállóban a Gyarapodó Régióért sorozaton belül megtartotta következő konferenciáját, melynek fő témája „Az őstermelői piacok fellendítése” volt. A konferencia előadói témaválasztás szerint a következő témakörökkel foglalkozott: Varga Péter – elnök Gazda PT – Hungarikumok * Samu István – Őstermelői, háztáji piac Gútán * Pikáli Róbert – Magyarok kenyere * Koczkás Beáta – Gúta alpolgármestere – Őstermelői piac támogatását célzó általános piaci rendelet * Mészáros Győző – falugazdász Gazda PT – Támogatási rendszerek gazdálkodók részére * Duka Gábor – Karva polgármestere- Falusi turizmus, a Duna és Vág folyók adta lehetőségek.

Varga Péter felhívta a figyelmet, hogy sajnos gyorsan rohanó világunkban az elődeink alkotásait por lepi és lassan feledésbe merülnek. Kiemelte értékeink megőrzésének fontosságát, melyeknek rendszerezése és nyilvántartása céljából jött létre a Felvidéki Hungarikum mozgalom. Hungarikum kategóriába tartoznak mindazon értékek, melyek a magyarságra jellemző tulajdonsággal rendelkeznek, illetve amelyeket egyediségükkel, különlegességükkel, teljesítményükkel, mind külföldön, mind belföldön egyaránt a magyarsággal kapcsolatban tartanak számon. A bizottság, mely ténylegesen a felvidéki magyarság származékaként határozza meg az értékeket, független szakemberekből álló szervezet. A második előadó Samu István volt, aki az őstermelői piacok fontosságát hangsúlyozva, kitért Gúta őstermelői ágazatára. – Egy régió boldogulásának alapja a saját termékek támogatottsága a fogyasztók köréből, mely főként a késztermékek vásárlása területében csúcsosodik ki. A közvélemény egyre nagyobb hangsúlyt fektet az egészséges életmódra, minőségi termékekre. Mindaddig a pillanatig, amíg az egyének nem Obrázok3lehetnek biztosak abban, hogy a behozott termékek, pl. marokkói 18-szor kezelt gyümölcsök, nem elkerülhetők, amíg nem ismernek más alternatív megoldásokat, addig a hazai termékek kereslete nem emelkedhet – mondta. Rendkívül időszerű kérdés, hisz ez a helyi közösségek életében is egy összetartó kapocsként lépne elő, mely pozitív irányban módosíthatná a vásárlási preferenciákat, valamint egy teljesen új értékrendet állíthatna fel az étkezés kérdésében. Pikáli Róbert egy felhívást, a Magyarok Kenyere összefogáshoz való csatlakozást prezentálta, melynek címzettjei a hátáron túli gazdák. Az összefogás 2011-ben indult, melynek célja, hogy minden évben búzát gyűjtsenek a rászorulóknak. Határokon túlról az ott összegyűlt és összeöntött búzából egy zsáknyit jelképesen eljuttatnak Mohácsra, melyből kenyér készül és a Szent István-napi szentmisén az esztergomi érsek megáldja. A hátáron túli területen összegyűjtött búza mennyiségének megfelelő búzamennyiséggel támogatja Magyarország a rászorulókat. Idén a kárpátaljai rászorulók támogatása a cél. Szlovákiában a koordinálást a Gazda PT, ezen belül Pikáli Róbert kapta feladatul. Érdeklődés esetén kérjük felvenni a Gazda PT-vel a kapcsolatot. Következőként Koczkás Beáta tartott rövid beszámolót az őstermelői piac létrehozásának jogi hátteréről, a szükséges engedélyek begyűjtéséről, valamint Gúta pozitív irányú hozzáállásáról a kérdésben. Megjegyezte, hogy ennek megvalósítása előrelépés lenne a hazai őstermelők értékmegőrző munkája támogatásában. Mészáros Győző fontos információkkal látta el a gazdákat a megpályázható támogatásokról, melyek a következők: 4.1. – a gépek beszerzésével kapcsolatos támogatás. Június 12-én került meghirdetésre és október 30-ig pályázható 4.2. – a termékfeldolgozással kapcsolatos. Június 29-én került meghirdetésre és szeptember 29-ig pályázható 6.4. – a falusi turizmus támogatásával kapcsolatos. Utolsó előadóként,a résztvevők meghallgathatták Duka Gábort, Karva település polgármesterét. A polgármester úr bemutatta a településen fellendült turizmust, mely a kemény munkának és innovatív ötleteknek köszönhető. Négy fő vonzási tényezőt jelölt meg: * Duna korzó rendezvénysorozatai (május 1., Borban az igazság júniusban, Jazz és Swing júliusban és a Hídverő nap) * Sportesemények (kenutúra, futóverseny) * Látványosságok (Kápolna, Kilátó, Középkori templom, Duna korzó piac) * Karva – Lábatlan révátkelő * A tervezési fázisban található egy vízi zarándoktúra Wells – Budapest útvonalon. Az előadások összességéből kivehető, hogy egy jó ötlettel, kitartással, támogatottsággal nagy mértékben változtatható egy település elbírálása mind saját mind a külső szemlélők részére.

Obrázok4

DUNATÁJ HETILAP 30/2015

hirdetés
Previous articleFelejthetetlen élmények Strasbourgból
Next articleVisszaadja a kormány a gázbefizetések hat százalékát