HAZA DUNATÁJ Főhajtás a komáromi szekeresgazdák előtt

Főhajtás a komáromi szekeresgazdák előtt

1841
hirdetés

A három, várbeli bemutatóterem, amelyet a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület 2017-ben önkormányzati jóváhagyással 25 évre kapott kölcsön a várostól, nemrégiben új funkciót kapott. Emlékkiállítást alakítottak ki benne, a komáromi szekeresgazdák emlékére.

A szekeresgazdák egykor Komárom lakosságának legősibb, tekintélyt parancsoló rétegét képezték, amelyet az ország távoli részeiben is tiszteltek. Szervezetük, mely részben a hajóvontatásból fejlődött ki, valóságos katonai szervezet volt. Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos fekete-magyarban vonultak fel; oldalukról nem hiányzott a fringia, csizmájukról a sarkantyú, prémes kucsmájuk mellől a sas- vagy kócsagtoll. Ma is büszkén vallják magukat a városukat alapító, honfoglaló magyarok egyenes leszármazottjainak. A nagy terv megvalósításáért éveken át fáradozó Farkas Gáspár egyesületi elnök váratlan megbetegedése miatt Kelemen István alelnök köszöntötte a jelenlevőket. A szekeresgazda-hagyomány felélesztése kapcsán elmondta, Megtudtuk, hogy Kecskés Ági, Laci bácsi lánya javaslatára elkészíttették az első bandériumi díszruha hiteles másolatát, amit ez alkalommal ő viselt, de az egyesületük szinte minden férfi tagja már felöltötte magára. 2008-ra három teljes öltözetük volt, melyekből egyet a déli városrész képviselő-testületének támogatásával varrattak. 2011. november 18-án, Számadó Emese, a túlparti Klapka György Múzeum igazgatója A komáromi mesterségek elnevezésű sorozat keretében, egy nagyon szép kiállítást rendezett a szekeresgazdákról. Az előkészületek során felhívást tett közzé mindkét városban. A leszármazottak szívesen adták kölcsön a féltve őrzött családi fényképeiket, gombjaikat, menteláncaikat, a Duna Menti Múzeum és a református egyház pedig a sa
ját értékes ereklyéit. Nagy fordulatot jelentett, hogy az egyesület 2017-ben az Észak-Komárom képviselő-testülete jóváhagyásával, a várostól három helyiséget, összesen 237 négyzetméternyi területet 25 évre kölcsön kapott az Újvárban, azzal a feltétellel, hogy azokat az Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala szigorú előírásai szerint a saját költségén felújíttatja. A tagok először önkéntesen vágtak bele a termek rendbehozatalába. 2020-ban a magyar kormány A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű regionális pályázatán 2 995 000 forintot, az Agrárminisztérium pályázatán 4 millió forintot nyertek, 2021 májusában pedig Nyitra megye 3 000 eurós pályázati támogatásában részesültek. Elhangzott, hogy az eddig elvégzett munkálatok 26 000 euróba kerültek, s a 22 500 eurós támogatás után tagsági adományokból, tagdíjakból fizették ki a hiányzó részt.

DUNATÁJ HETILAP 46/2021

hirdetés
Previous articleHagyományőrző Gasztro út nyílt a Monostori erődben
Next articleEgyre jobban bővül a strand