HAZA RÉGIÓ Átadták a Dél-Komárom Város Kultúrájáért Díjakat

Átadták a Dél-Komárom Város Kultúrájáért Díjakat

319
hirdetés

A magyar kultúra napját ünnepeljük január 22-én. Ez alkalomból azok munkáját is méltatjuk, akik Komárom kulturális életének mozgatói, szereplői, illetve szervezői. Akik mindent megtesznek azért, hogy a kultúra szinte minden ágával helyben megismerkedhessenek a komáromiak. Az ő elismerésükre hozta létre Komárom Város Önkormányzata a Komárom Város Kultúrájáért Díjat. Városunk képviselő-testülete minden évben elismeri azoknak a munkáját, akik Komárom kulturális életének évek óta aktív résztvevői.

(Fotó: Vajda Bence alpolgármester, Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, Deák Anikó, Horváth Istvánné díjazottak és Dr. Molnár Attila polgármester, Hajnal Dóra, a Humán Bizottság elnöke a díjátadáskor)

Január 23-án kedden délután a Jókai Moziban rendezett ünnepi eseményen Deák Anikó könyvtáros és Horváth Istvánné zenetanár, kántor, karnagy vették át dr. Molnár Attila polgármestertől, Vajda Bence és Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestertől az elismeréseket.

Az ünnepi díjátadó műsor kezdetén a Komáromi Katolikus Kórus előadásában, Kodály Zoltán: A szép énekszó múzsájához című művet hallhatta a közönség. A Himnusz közös eléneklése után Hajnal Dóra önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, akik egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a helyi kultúra kiemelkedő példaképeire, a nemrégen elhunyt Bobest Évára, a Vivace Zenei Egyesület korábbi vezetőjére, aki 2015-ben vehette át a Komárom Kultúrájáért Díjat és Nyikus Anna népi iparművészre, a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület, valamint a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház korábbi vezetőjére, aki 2013-ban kapta meg az  elismerést.

Elsőként Dráfi Mátyás, Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész előadását hallhatta a közönség, majd következett a Komárom Város Kultúrájáért Díjak átadása. A díj olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki, illetve amely városunkban kiemelkedő tevékenységet folytatott vagy folyat a kultúra, a művészetek, a közművelődés, a közgyűjtemények és a magyar nyelv ápolása területén.

A díjazottak, Deák Anikó könyvtáros és Horváth Istvánné zenetanár, kántor, karnagy méltatása és a díjátadást követően a Komárom Fiatal Tehetsége elismerés átadásával folytatódott az ünnepi esemény.

2019. óta fiatal komáromi tehetségeket is jutalmaz a testület azzal a szándékkal, hogy tisztelegjen szorgalmuk, tudásuk, elkötelezettségük előtt, a kultúra területén tett kimagasló tevékenységüket pedig példamutatásként szerepeltesse a fiatal korosztály előtt. Az erkölcsi elismerésre 14 és 25 év közötti fiatalok voltak jelölhetőek, olyan kiválóságok, akik 2023-ban országos, illetve nemzetközi, vagy egyéb rangos, regionális versenyen kiváló eredményeket ért el a kultúra területén.

Idén két elismerés talált gazdára. Komárom Fiatal Tehetsége elismeréssel tüntették ki Csonka Barnabást, a Garabonciás Táncegyüttes táncosát és Pethő Marcellt, a zene kategóriában elért eredményei okán. A díjazottak az oklevél mellett, a komáromi képzőművész műteremtő, Nagy Judit által készített tűzzománc alkotást is átvehették.

A magyar kultúra ünnep zárásaként Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik zenekar énekese és Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar énekesének előadásában, a Tartsd magad nemzetem! című zenés összeállítást hallhatták a résztvevők.

További programok is várták a komáromiakat a magyar kultúra napja alkalmából. A gyerekek a Kisgömböc tanulságos történetét nézhették meg a Mesebolt Bábszínház előadásában a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A jeles alkalomból tartotta első vetítését a Jókai Mór Városi Könyvtár is, ahol egy Karinthy Frigyes szerelmi életéről szóló filmet tekinthettek meg az érdeklődők, a Generációk Házában pedig a Szőnyi Alkotóműhely munkáiból nyílt kiállítás.

Komárom Város Kultúrájáért Díj
A díjazottak méltatásai

Horváth Istvánné Vereb Rozália zenetanár, kántor, karnagy

Zeneszerető keresztény értelmiségi szülők negyedik gyermekeként születése pillanatától körülvette a zene. A miskolci Zeneművészeti Főiskolán hegedű – szolfézs – ének szakos diplomát szerzett, de az orgonajáték szeretete és művelése is korán megjelent életében. 12 évesen ült először az orgona mellé, 17 évesen szerzett kitűnő kántori képesítést. A miskolci tanulóévek alatt négy évig tanult a konzervatóriumban a hegedű mellett orgonát is. Miskolci tanulóévei alatt végig kántorként szolgált a Miskolc-Újdiósgyőri templomban, így keresve meg saját tanulmányainak költségeit. Diploma után elvégezte Párkai István felsőfokú karvezetői tanfolyamát, a tanítás mellett 4 éves képzéssel szerzett „A” kategóriás karvezetői végzettséget. A komáromi zeneiskolában két ízben is hosszabb ideig helyettesítette a szülési szabadságra menő hegedűtanárokat. Házasságkötése után 1978-tól véglegesen is komáromi lakossá vált. Az első pillanattól kezdve nagy örömmel vállalta el a tatai tanítás mellett a kántori teendőket a komáromi Jézus Szíve templomban majd a katolikus énekkart is vezette 1992-ig. 2003-ban felkérték az Almásfüzitői Timföldgyár – Komáromi Kőolajipari Vállalat közös Vegyész-Karának vezetésére is, amelyet összesen 18 éven át vezetett. 1994-től az ácsi Szűz Mária templom kántori teendőit látta el 2018-ig. Ácsi szolgálatáért Pápai Lajos győri püspök 2007-ben főpásztori dicséretben részesítette. 2017-ben Bros Gergely plébános atya újra szervezte a Komáromi Katolikus Énekkart, melynek vezetésére újólag Horváthné Rozikát kérte meg. Az újjáalakult énekkarral a rendszeres templomi szolgálat mellett egyre több városi rendezvény ünnepélyesebbé tételéhez is hozzájárul, de részt vesznek az egyházmegyei kórustalálkozókon, bekapcsolódnak az Ars Sacra rendezvénysorozatba, és részt vettek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust záró ünnepi szentmisén éneklő 2000 fős énekkarban is.

Horváth Istvánnénak munkája elismeréséül a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Szövetsége 2022-ben a Magyar Kultúra Napján KÓTA díjat adományozott.
Az Országos Magyar Cecília Egyesület (a magyar katolikus egyházzenészek egyesülete) igazgatója ebből az alkalomból így jellemezte Horváth Istvánné, Rozika tevékenységét: „Nemzedékeket oktatott és nevelt magas szakmai színvonalon az énekre, zenére és kóruskultúrára, valamint kármelita lelkiségének köszönhetően a becsületes, önzetlen és másokért élő keresztény életre.”

Deák Anikó könyvtáros

Elhivatottsága már korán megmutatkozott pályaválasztásában. Az Árpád Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában, Tatabányán, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán Sopronban lett óvodapedagógus. Tanulmányai után, az óvodai munkája mellett népi játék-és bőrtárgy készítő oktatóként rengeteg táborban vett részt, s a mai napig munkája szerves részét képezi a kézművesség, néphagyományaink ápolása, tanítása.
20 éve dolgozik könyvtárosként a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Érdeklődése és publikációs tevékenysége pályakezdése óta többirányú, de egymást gazdagító kreatív szálként érvényesül. Az első komáromi antológiában 2010-ben jelentek meg versei, majd a komáromi irodalmi folyóirat (Indulási Oldal) szerkesztő tagjaként tevékenykedett. Több kiállításon is szerepelt műveivel. 2022-ben jelent meg bibliai boldog mondásokon inspirálódott, önálló verses-kötete saját festményeivel. Japán versformában íródott haikui a természet ábrázolásán keresztül mély filozófiai és lélektani tartalmat sugallnak. Rendszeresen gyűjtötte, elektronikus adatbázisba vitte Komárom helyismereti vonatkozású cikkeit. Olvasószolgálati munkája a legkisebb korosztálytól a szépkorúakig terjed. A könyvtár által kínált babaolvasó csomag és havi rendszerességgel szervezett Zsubatta Baba-mama klub nem csupán a babákra, hanem az édesanyák igényeire is koncentrál. Olvasást népszerűsítő „Minden napra egy mese’’ című programja 2005-ben, egy globális várost megmozgató, minden óvodára, iskolára kiterjedő több éven át hagyományt teremtő kezdeményezés volt. Mesélői, Komárom város közéleti, prominens személyei, politikusok, művészek, különböző foglalkozású, vagy mesterségű emberek voltak. Az olvasás, mese szeretete, mint kollektív értékrend jellemezte közösségteremtő célját.
A Jókai Ligetben egy évszázados japán mesélési hagyományt keltett életre. A családokra fókuszált a Jókai Mór Városi Könyvtár Strandkönyvtára, melynek a Brigetio Gyógyfürdő adott barátságos, árnyas faházat.  A diákok szakmai irányításával, ötleteivel, arra törekedett, hogy a turistáknak, komáromiaknak lehetőséget adjanak a fürdőzés és pihenés mellett egy élménygazdag, tartalmas kikapcsolódásra. A fiatalabb korosztály olvasásnépszerűsítő, irodalom népszerűsítő programjaiban is aktív munkatárs. Felnőttek számára is sokféle programot szervezett a 20 év alatt. Az idén indult népszerű, havi rendszerességű, „Utazz Velem’’ klub ötletadója mozgatója. Széleskörű érdeklődése és tájékozottsága a közösségi életet erősítő tényezők. Deák Anikó így vall magáról: „A könyvtárosoknak ahhoz a típusához tartozom, aki kicsit pszichológus, pedagógus, grafikus, dalnok, gyerek, felnőtt, vidám, lelkes, motiváló, kommunikátor, rendezvényszervező, foglalkozásvezető, hópelyheket ablakra ragasztó, daloló, mondókázó, mesélő, szavaló, tornázó, táboroztató, varrogató, lélekhez szóló mosolygó csengettyű.”

Komárom Fiatal Tehetsége díj
A díjazottak méltatásai 

Csonka Barnabás

Csonka Barnabás gyerekkora óta tagja a Garabonciás Néptáncegyüttesnek, a néhai Csikó csapat táncosa, ma a kamara csoportot erősíti. Példamutató szorgalmával jelentős fejlődést tudhat magáénak, amivel minta lehet fiatalabb táncosaink számára. Több, mint egy évtizedes táncos múltja alatt már számtalan rendezvényen, fesztiválon és több szóló
táncversenyen is eredményesen szerepelt. Bár a Covid időszak alatt kevesebb rendezvényt, versenyt szerveztek, ebben az időszakban sem hanyagolta a néptáncot, egyike volt annak a négy táncosnak, akik ekkor megalkották a Forgatás Bonchidán című tematikus koreográfiát, amit már városunkban és megyei megmérettetéseken is bemutattak, s amivel most a Veszprém-Bakony Kamarafesztiválra készülnek. Korábbi versenyeredményei sorát 2023-ban a XX. Fergeteges Szólótáncversenyen bővítette, ahol a Komárom Város Ifjú Tehetsége díjat 2023-ban elnyert Bertalanits Enikővel táncoltak bajnai és vajdaszentiványi táncokat. Előadásukkal Barnabás a versenyen elérhető legrangosabb elismerésben, cifrabojtár díjban részesült, és a zsűri is rengeteg dicsérő szóval illette. Barnabás jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatja tanulmányait, de Komáromból elkerülve sem szakította meg kapcsolatát az együttessel, annak közösségi életének egyik oszlopos tagja. Amellett, hogy hűen visszajár péntek esténként próbálni, rengeteg program szervezésében segítség és mozgatórugó. 2022-ben új szerepkörben is megcsillogtatta tudását – a Garabonciás Táncegyüttes hagyományos nyári táborában a 12-15 éves korosztálynak Bertalanits Enikővel együtt tanítottak egy héten keresztül gömöri táncokat.
Barnabást megbízhatósága, kitartása, igényessége, és nem utolsó sorban a táncban is meg-megcsillanó humorérzéke teszi közösségünk értékes tagjává, s reméljük, ez még sokáig így marad. Állhatatos munkájával és pontos értékítéletével nem csak táncegyüttesünk, de tágabb környezete is igazán büszke lehet rá.

Pethő Marcell 

Pethő Marcell a komáromi zeneiskolában 2009-ben kezdte meg tanulmányait, ahol csellót Karacs Judit és Karsai-Trinbach Sára, szolfézst pedig Hozák Adrienn tanította számára. A komáromi zeneiskolából új, fontos életállomása volt a Győri Konzervatórium, ahol cselló és zeneszerzés szakon érettségizett 2020-ban. Ebben az esztendőben kezdte egyetemi éveit a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának gordonka előadóművész szakán Déri György osztályában, aki – külföldi oktatói tevékenysége miatt – Mahdy Kousay-ra, a Budapesti Fesztivál Zenekar csellistájára bízta győri tanítványait. Az egyetemi Tudományos és Művészeti Konferencia megmérettetésén először kamarazene szekcióban zongoratrió formációban ért el különdíjat két kamaratársával, a következő évben második helyezést, idén pedig a vonós hangszerek szekcióban szólistaként részesülhetett különdíjban. Egy rövid egy hónapos Erasmus program jóvoltából tavaly ősszel lehetőséget kapott tovább csiszolni tudását Olaszországban a Teramoi konzervatórium szervezése által, ahol a környező városok színházaiban Donizetti Szerelmi bájital operáját adták elő. Tehetsége mutatkozott a dal és zeneszerzésben is. A mintegy kétórás Rabmadár című magyar némafilmhez Marcell zongoratrióját választotta a zsűri, mely szerzeményét a 2020-as Kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál Némafilmhez filmzenét nevű pályázatán adtak elő két kamara-partnerével. Az említett filmzenével 1. helyezésben részesült. Idén a Csiba Júlia népdalénekessel muzsikáló Rácz Csellókvartett kérte fel egy 60 perces népdalfeldolgozás sorozat megírására, melyet aztán a felvidéken egy miniturnén hat városban adott elő a formáció. Nyáron a Veszprémi Kórustársaság zeneszerző pályázatán 2. helyezést ért el Petőfi Sándor – Te a tavaszt szereted c. verséből vegyeskarra írt művével. Több hazai és nemzetközi pályázaton kíván indulni idén is a zeneszerzés különböző területein, emellett könnyűzenei formációkban is hallhatjuk muzsikálni, énekesként és billentyűsként jazz vagy klasszikus rock műfajában. Pethő Marcell a komáromi kulturális rendezvények fellépőjeként is több alkalommal feltűnt, köszönjük neki, hogy személyével, színvonalas műsoraival és muzsikájával gazdagítja a város kulturális életét.

komarom.hu

hirdetés