HAZA RÉGIÓ Andruskó Imre és Orosz Örs továbbra is marad a Szövetségben

Andruskó Imre és Orosz Örs továbbra is marad a Szövetségben

438
hirdetés

Andruskó Imre és Orosz Örs, a Szövetség Nyitra megyei és városi képviselői május 17-én másodízben tartottak közös sajtótájékoztatót, melyen a megyei plénum hétfői döntéseiről, valamint időszerű városi és országos ügyekről tájékoztatták a média képviselőit.

A két „szövetséges” megyei és városi képviselő

Andruskó Imre először arról számolt be, hogy azok a megyei fennhatóságú oktatási, kulturális és szociális intézmények, amelyek már a nyitrai ENERGO-SK Rt-hez tartoznak, az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, az energiafogyasztásukért „csak” hozzávetőleg a korábbi összegek dupláját fizették. Eközben a hőszolgáltatókkal önállóan szerződött intézmények ezen költségei a 4-5-szörösükre emelkedtek. Az idei árszint megtartása miatt Nyitra megye részéről a több mint 100 különféle intézmény esetében a jövőben tömeges villanyáram- és földgázvásárlásra kerül sor, vagyis az egyéniről teljes mértékben áttérnek a közös megyei közbeszerzésre.

Majd megemlítette, hogy a megyei önkormányzat elfogadta a SMART (okos) megye koncepcióját, ami az előkészületeket követően, a gyakorlatban egy-két éven belül kezdhet el működni.

Attól azt remélik, hogy az okostelefonon történő ügyintézés felgyorsítja és áttekinthetőbbé teszi a vonatkozó folyamatokat… A megyei területrendezési terv aktuális kidolgozása kapcsán pedig elárulta: mintegy 500 észrevétel érkezett a megyei hivatalba, illetve az önkormányzathoz, amelyek értékelése folyamatban van. A magyarlakta térséget is érintő javaslatok közül megemlítette a komáromi elkerülőút létesítését, valamint a Komárom és Pozsony közti vasúti szakaszon dupla nyomtáv kialakítását és a teljes vonal elektromosítását.

A hétfői tanácskozás kapcsán azt is megtudtuk, képviselői indítványra a megyei hivatal elkészítette a körzeti orvosi rendelőkben dolgozó általános, gyermek- és fogorvosok, valamint nővérek számáról és korfájáról szóló elemzését, a megye egyes járásaira lebontva. Kiderült, az összkép egyre lehangolóbb, elöregedtek az orvosok, és az elhalálozottak, illetve nyugdíjba vonulók helyett sok esetben hiányzik a fiatal utánpótlás.

Andruskó Imre hangsúlyozta, továbbra is több tízezer eurós támogatás kérvényezhető új orvosi rendelők létesítésére…

Megyei szinten jól és sikeresen működik a 18 tagú Szövetség-frakciónk…

Azután Orosz Örs arról beszélt, hogy az „elaprózott megyei támogatási rendszer megérett a reformra”. Komoly vitát váltott ki a testületben az a javaslat, hogy 2024-re alaposan meg kellene változtatni – centralizálni kéne e rendszert. A számos általános érvényű rendelet helyett – amelyek 8 különböző megyei támogatási sémát szabályoznak – egy általános érvényű rendelet készül, amely külön fejezetekben határozná meg az egyes, alaposan megváltoztatott támogatási sémák tartalmát és pénzügyi keretét. Eldöntötték az eseti bizottság összetételét, amely felügyeli majd a megye elnöke és a megyei hivatal által készített új rendelet sarokköveit és tartalmát. Az ad hoc bizottságban a Szövetség frakcióját Vitkó Andrea és Köpöncei Péter képviseli. A rendelet javaslatát nyár végéig el kell készíteni, majd a képviselő-testületben elfogadni, hogy szeptembertől már az új szabályzat alapján pályázhassák meg a 2024-es megyei támogatást az egyes kulturális, sport-  és társadalmi szervezetek, valamint oktatási intézmények és önkormányzatok.

Tőle azt is megtudtuk, a megyei testület hétfőn megválasztotta Nyitra megye képviselőit a nemzetközi szervezetek, az államközi Interreg HUSK Program szerveibe, valamint azon szervezetekbe, amelyek társalapítója vagy tagja Nyitra megye.

Az Interreg HUSK Monitorozó Bizottságába tagnak Gyarmati Tihamért és póttagnak Csenger Tibort, a Rába-Duna-Vág ETT Szakmai Bizottságába Csenger Tibort, a Rába-Duna-Vág ETT Felügyelőbizottságába Farkas Attilát, míg a Pontibus ETT Felügyelőbizottságába Jobbágy Józsefet. Orosz szerint is nagyon fontos, hogy Nyitra megyének legyen „megfelelő hangja ott, ahol több millió eurót osztanak szét, értékes kezdeményezéseket segítve”.

Örömmel számolt be egy magyar megyei sikerükről: miután azt kérték, hogy a megyei hivatal oktatási főosztályának vezetőjét a Szövetség-frakciójuk javasolhassa, a kérésüknek eleget téve, Balla István ipolysági pedagógus, korábbi dékán-helyettes foglalhatja majd el ezt a posztot.

„A fejünk felett zajlottak a felelőtlen lépések…”

A sajtótájékoztató második felében megyei fennhatóságú, ám Komáromban működő intézményekről is szó esett. Orosz ismertette: Csütörtöky József, a Duna Menti Múzeum igazgatója beadta a nyugdíjazási kérelmét, ezért hamarosan meg kell találni a megfelelő utódját. Egyúttal megköszönte az eddigi munkásságát. Mint mondta: a „volt hajógyári szakközépiskolában” pedig múlt héten ülésezett az iskolatanács, s a közeljövőben kiderül, hogy ki lesz az eddigi igazgató, Pál Elemér utódja. A jelenlegi direktornak szintén köszönetet mondott a tevékenységéért. Hozzátette: az utódja egyik fontos feladata lesz a korszerű műhelyek kialakítása.

A városi aktualitások közül Andruskó a helyi parkolási gondok orvoslását is kiemelte, mivel Keszegh Béla polgármester tegnap Komáromban folytatott megbeszélést a Szlováki Parkolási Társaság képviselőivel. E témáról a polgármester korábban külön sajtótájékoztatót tartott, mert az egyre növekvő autószám miatt a jelenlegi helyzet hosszútávon fenntarthatatlan. Még mindig mérlegelik, hogy a több kocsival rendelkező családok esetében miként változik majd az otthonokhoz közeli rendszeres parkolásra vonatkozó szokásjog…

A továbbiakban újságírói kérdésekre is válaszolt a két képviselő. Kikerülhetetlen volt az országos szintű aktualitás: hogyan viszonyulnak a Híd-platform Szövetségből történő kilépéséhez, maradnak-e megyei képviselők e párt színeiben, s miként vélekednek Gyimesi György felvételéről a Szövetség parlamenti képviselőjelölt-listájára.

Andruskó Imre és Orosz Örs

Andruskó (Híd-platform), aki önmagát nemzeti-liberális érzelműnek nevezte, leszögezte: nem tartaná korrekt, tisztességes lépésnek azt, hogy miután hozzávetőleg fél évvel ezelőtt a Szövetség színeiben jutott be a testületbe, most abból kilépjen.

Hangsúlyozta: megyei szinten jól és sikeresen működik a 18 tagú Szövetség-frakciójuk, az nem eshet szét, s ezentúl is, a választási ciklus végéig abban szeretne dolgozni. Úgy véli, hogy a hazai magyar egységnek  minden szinten további esélyt kell adni azért is, hogy a magyar párt a parlamenti választásokon is hasonlóképpen jól szerepelhessen, mint ahogy a megyei választásokon már bizonyított. Hozzátette: járási és helyi szinten is jól működik a Szövetség.

„A Szövetség egy olyan bonyolult konstrukció, mintha Magyarországon Orbán Viktortól Gyurcsány Ferencig mindenkit beraknának egy pártba. Nagyfokú kompromisszumra van szükség”

– vallja Andruskó, aki Gyimesi sok politikai lépésével, megnyilvánulásával nem ért egyet, s nem is hívta volna őt a Szövetség-listára, de elfogadta a többség döntését, hogy arra mégis felkerüljön. „Gyimesi indulása a Szövetség listáján a 22-es csapdája.”

Orosz (Összefogás-platform) is az egységes magyar párt léte, létjogosultsága mellett tett hitet.

Kiemelte: az Összefogás rengeteg munkát fektetett abba, hogy létrejöjjön az egységes magyar párt. Felelőtlenségnek nevezte a bomlasztók magatartását, akikkel szemben nem kíván nyilvánosan szitkozódni. „A fejünk felett zajlottak a felelőtlen lépések” – jelentette ki az általa sajnálatosnak nevezett pártszakadás kapcsán. Azt tapasztalta, hogy az elmúlt 12 évben ásott árkokat az utóbbi években sem sikerült megnyugtatóan betemetni.

„Tegnap nem a Szövetség, hanem a Híd szakadt ketté. Óriási veszteség, nagyon sajnálom.   Nem szabad a pártban maradt kétharmadot ellehetetleníteni. Az biztos, hogy a Szövetséget elárulni, otthagyni nem fogom. A politikusok felelősségérzettel tartoznak a felvidéki magyar közösségünk iránt, annak megtartásáért és gyarapításáért” – jelentette ki Orosz, aki szerint „Gyimesi se nem a patás ördög, de nem is a Messiás, de van tehetsége egyfajta kommunikációhoz, s hozhat szavazatokat a Szövetségnek”. Az Összefogás-platform listaállításáról elmondta: annak részleteit a sajnálatos események miatt még nem hozták nyilvánosságra, illetve a végleges álláspontjuk kialakítására a következő ülésükön kerül sor.

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleKomárom egy lépésre a bajnoki címtől !
Next articleVálasztás23: Most-Híd 2023-ra változtatta a nevét az MKDSZ