HAZA HÍR-MIX Ahol csak az anyagiak döntenek, ott általában leépül a gyógyítás

Ahol csak az anyagiak döntenek, ott általában leépül a gyógyítás

994
hirdetés
korhaz
Illusztráció

Ne gondolja senki, hogy Komárom gazdasági lejtmenetét csak a közüzemi és állami cégek városból való kivonulása jelzi. Járási székhely jellege lassan megszűnik, alig van olyan intézmény, amelynek igazgatósága itt lenne. Amikor a Bugár Béla által vezetett Magyar Koalíció Pártja többségbe került a megyei képviselőtestületben, hatalmukat nem a régió fellendítésére, hanem saját gazdagodásukra használták. Gondoljunk csak Fehér Miklós ténykedésére, amit a mai napig nem bocsátanak meg a felvidéki magyaroknak a Nyitra megyei szlovákok. Meg kell említenünk Bastrnák Tibor intézkedéseit is, aki saját magát és családtagjait anyagi előnyhöz juttatta, viszont egy sor olyan döntést erőltetett rá a képviselőkre, amelyek a Komáromi járás egészségügyi ellátását majdnem padlóra küldték. Ennek már jó néhány éve, ám a komáromi kórháznak az akkor elszenvedett kálváriája még most sem fejeződött be. Sőt…

Sok olyan döntés született, amelyek együttesen a 110 éves kórház leépüléséhez vezettek. Az egyik ilyen lépés volt, hogy a komáromi kórház energiaellátását az az Energo nevű megyei cég vette át, amely jóval drágábban biztosítja a szolgáltatást, mint amennyibe az eddig került. Tette és teszi mindezt napjainkban is, miközben lényegi beruházást nem hajtott végre.

A kórházat jelentős bevételtől fosztja meg, hogy a hatásköréből kivonták a gyorsmentőszolgálatot, amely addig a komoly állami támogatásnak köszönhetően az intézmény anyagi helyzetét javította. Ennek a szolgáltatásnak az üzemeltetését a pártbeli tisztségeit és befolyását kihasználó Bastrnák család szerezte meg. A kórház számára legnagyobb megpróbáltatást Kráľ Katalin igazgatói kinevezése jelentette. Az egészségügyhöz nem értő, technokrata új vezetés első döntése volt, hogy a kórház akkori elismert és tisztelt főorvosait megalázó módon elbocsátotta. Tette ezt Bastrnák Tibor jóváhagyásával, aki saját nagybátyját, a nemzetközi hírű sebészt, Baštrnák Ferencet is feláldozta céljai érdekében. Ezek után sorozatban zártak be az osztályokat, vagy „szűkítették” a meglevők ágyszámát. A kórház „átgondolt” leépítése a megye alelnökének, Fehér Miklósnak a védőszárnyai alatt folytatódhatott. Így megvehettek egy elavult számítógépes rendszerrel működő, felújított ultrahangos vizsgálókészüléket, borsos áron megvásároltak egy szinte folyamatosan működőképtelen CT-t. Elajándékoztak értékes szemészeti berendezéseket, röntgenképek előhívására alkalmas száraz-előhívót. Amikor Bugárék számára is kellemetlenné vált a komáromi kórház ügye, jött a megváltó gondolat: Létre kell hozni egy olyan szervezetet, amely a komáromi és a vágsellyei kórházat közösen irányítaná. És lőn, a FORLIFE szervezet vezetésében exminiszterek neve szerepelt, s mit tesz Isten, Komárom akkori polgármestere, Bastrnák Tibor is tagja lett a felügyelő bizottságnak! A komáromi kórház által „kitermelt”, azaz a biztosítóktól kapott pénz egy részéből több éven át a vágsellyei kórházat tartották életben. Ennek az időszaknak akkor lett vége, amikor az Alkotmánybíróságnak döntenie kellett Bastrnák Tibor választási csalásáról. Az Alkotmánybíróság ülése előtti napon az Agel megszerezte a kórház irányítását, másnap pedig az Alkotmánybíróság határozatképesség hiányában nem hozott döntést. Így tarthatta meg Bastrnák Tibor a polgármesteri székét, bár a csalás miatt több szavazatszámlálót is elmarasztaltak. Jelenleg az Agel komáromi megbízott igazgatója Dudás Viktor. Személyében egy menedzserszemléletű, orvosai tanácsára hallgató igazgató került a kórház élére, akinek több intézkedése pozitívan hatott a komáromi kórház ellátásának színvonalára. Létrejött az egynapos sebészet, felújították az operációs termeket, nemrégiben új szakrendelőt kaptak a gasztroenterológusok, a rehabilitáció. A múlt hét folyamán viszont ismét nyugtalanító hírekről értesültünk, miszerint az Agel újabb költségcsökkentő intézkedésekre készül. Bár a megyei önkormányzat jóváhagyta a belgyógyászat pavilonjának felújítását, az Agel vezetése leépítéseket tervez. A kórházban jelenleg két emeleten működő belgyógyászatot egy emeletre akarják bezsúfolni, bár jelenleg is szűkösen férnek el. Állítólag létszámcsökkentést terveznek a sebészeten is. A helyi orvosok helyett sajnos ukránokat alkalmaznak, akik nehezen értenek szót a betegekkel. Hogy mi a teendő? Reméljük, hogy az összes magyar és nem magyar politikus, akinek fontos a komáromi kórház jelene és jövője, latba veti befolyását, s mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az újabb leépítést megakadályozza és anyagi forrásokhoz juttassa a kórházat. Reméljük, hogy az Agel vezetősége megérti, hogy az egészségügy helyzete, a betegek elégedettsége nem lehet kevésbé fontos, mint a költségek csökkentése. Itt kell megemlítenünk, hogy a Dôvera Egészségbiztosító által az elmúlt napokban nyilvánosságra hozott felmérés szerint a 38 kórházból a 7. lett a losonci, 17. a dunaszerdahelyi és 34. a komáromi.
Lehet még rosszabb is?

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleÖt román állampolgár halt meg a hajnali győrteleki balesetben
Next articleMost-Híd: Válaszúton a szlovák politika