HAZA HÍR-MIX A Selye János Egyetem tanévnyitó ünnepségén jártunk

A Selye János Egyetem tanévnyitó ünnepségén jártunk

872
hirdetés

Jeles vendégek részvételével, szeptember 8-án a Selye János Egyetem Konferencia-központjában tartották meg a 2023/24-es akadémiai év nyitóünnepségét.

Miután a terembe bevonult az egyetlen hazai magyar egyetem vezetése, a szlovák himnuszon kívül nemzeti imánk is elhangzott, amit a házigazdák Magyarország pozsonyi nagykövetsége képviselőjének részvételével indokoltak. Majd Bukor József tudományért és kutatásért felelős rektor-helyettes név szerint üdvözölte a sok meghívott vendéget, köztük Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost, Magyarország pozsonyi nagykövetsége képviseletében Szebelédi Kata első beosztottat, Forró Krisztiánt – a Szövetség párt országos elnökét, Bárdos Gyulát – a Csemadok országos elnökét, Csenger Tibort – Nyitra megye alelnökét, Kiss Róbertet – a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynökét,  Viola Miklós megyei képviselőt, továbbá az SJE munkatársain és Andruskó Imrén, az igazgatótanácsuk elnökén kívül a hazai, magyarországi és erdélyi egyetemek, illetve más oktatási és kulturális intézmények, szervezetek vezetőit, a jelen levő polgármestereket és minden résztvevőt.

Azután felkérte Juhász Györgyöt, az SJE rektorát köszöntője elmondására és az új akadémiai év ünnepélyes megnyitására, ami az előző akadémiai évre való rövid visszatekintéssel kezdődött. Majd tájékoztatást nyújtott az egyetem minőségbiztosítási rendszeréről, amely „az intézményben hosszú hónapok és sok-sok ember összehangolt munkájának köszönhetően került kialakításra. Annak köszönhetően transzparenssé és követhetőbbé váltak az egyetemen zajló folyamatok, nem csak a hallgatók és a munkatársak, de a külvilág számára is, s az a munkaerőpiac elvárásainak megfelelve zajlott“. Az egyetem minőségbiztosítási rendszerét elbíráló értékelés a Szlovák Akkreditációs Ügynökség részéről a közeljövőben várható.

Mint mondta, további kihívást jelentett a felsőoktatási törvény 2022-es módosítása is, „mellyel összhangba kellett hozni az egyetem, majd a karok alapvető belső előírásait, szabályzatait, és melynek következtében számos új egyetemi rendelkezés látott napvilágot. Újjáalakultak az egyetemi testületek, így az igazgatótanács is, amely immár öttagú összetételben, ám kiterjedt hatáskörben segíti a munkánkat“.

Azután felidézte: az SJE az elmúlt időszakban több közjogi méltóságot és kiemelkedő tisztségviselőt is vendégül látott, „többek között Zuzana Čaputová szlovák államfőt, Grendelt Gábort, a szlovák parlament alelnökét, Bukovszky Lászlót, a szlovák kormány kisebbségi biztosát, Szilágyi Pétert, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárát. A diplomácia képviseletében ellátogatott hozzánk Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, Gautam Rana, az Amerikai Egyesült Államok szlovákiai nagykövete, valamint Vincze Loránt, EP-képviselő, a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés vezetője és az Európa Tanács Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának tagjai. Vendégül láttuk  a hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények képviselőit, akikkel tovább építettük a meglévő partneri kapcsolatainkat, vagy éppen új együttműködést kezdeményeztünk“.

Arról is beszélt, hogy jelentős mértékben kiterjedtek az egyetem nemzetközi kapcsolatai: „ 2022-ben intézményünk csatlakozott a Magna Charta Universitatum aláíróhoz, valamint a Duna menti régió mintegy 70 egyetemét tömörítő hálózathoz, a Danube Rector´s Conference-hez (DRC). Az Erasmus+, a CEEPUS és a Makovecz csereprogramoknak köszönhetően számos külföldi látogatót fogadhattunk egyetemünkön, hallgatóink, oktatóink és munkatársaink pedig külföldi partnerintézményekbe utaztak tapasztalatot cserélni”. Ami pedig a hazai kapcsolatokat illeti, tovább folyatódott az együttműködés a szlovákiai egyetemeket tömörítő U10+ Konzorciumban, amelynek az SJE mellett további 10 szlovák felsőoktatási intézmény is a tagja”.

Majd felsorolta az SJE és az egyes karok hagyományos rendezvényeit, amelyek részben online, jórészt azonban jelenléti formában várták az érdeklődőket. Kiemelte az elmúlt időszak legnagyobb volumenű rendezvényét, az OTDK Közgazdaságtudományi Szekcióját, amely 2023-ban első ízben került megrendezésre Magyarország határain kívül. „A rendezvény 36. évfolyamának résztvevőit 2023. április 19. és 22. között látta vendégül egyetemünk. A 602 nevezett dolgozatból 72 tagozatban 512 pályamunka kerülhetett bemutatásra, s a prezentációkat összesen 35 felsőoktatási intézmény 226 képviselője értékelte. A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar szervezői gárdája közel 1000 résztvevőt és vendéget mozgatott meg a városban néhány nap alatt, és gazdag kísérő programok kínálatával élettel töltötte meg a komáromi egyetemi központot” – fogalmazott a rektor.

Mint mondta: a hallgatóik számára nem csak az oktatás és a tudományos munka feltételeit biztosítják, de az ehhez szükséges műszaki és infrastrukturális hátteret is.

„Az elmúlt másfél-két év legfontosabb beruházása a Sirály Kollégiumot érintette, ahol jelentős felújítás zajlott. A 800 ezer eurót meghaladó munkálatok felölelték a nyílászárók teljes cseréjét, az épület hőszigetelését, a kazánház felújítását– hozzájárulva ehhez az elszállásoltak komfortfokozatának alapvető növeléséhez. A Sirály Kollégiumban és a Tanárképző Karon jelenleg is felújítási munkálatok zajlanak, folyamatban van a hőszivattyú telepítése és beüzemelése, valamint a fotovoltaikus rendszer kiépítése. A további tervezett beruházásaink is az energiatakarékosságra fókuszálnak: a közeljövőben megtörténik az Informatikai Szolgálató Központ épületének hőszigetelése, ill. a TKK és a GIK épületének modernizálására készítünk elő új projekteket” — magyarázta.

A továbbiakban az aktuális hallgatói és munkatársi létszámokat ismertette, amelyek még nem véglegesek: „A most induló akadémiai évben összesen 1648-an (közülük 1191-en nappali képzésre) iratkoztak be egyetemünkre, tehát hallgatóink több mint 72%-a nappali képzés formájában folytatja tanulmányait. A beiratkozott hallgatói összlétszámok karok szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a Tanárképző Karon 766 (473 nappali) hallgató, a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon 829 (666 nappali) hallgató, a Református Teológiai Karon pedig 53 (52 nappali) hallgató tanul. Az elmúlt akadémiai évben összesen 457 (352 nappali) végzős hallgatónk volt, közülük 247 (173 nappali) a Tanárképző Karon, 196 (165 nappali) a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon, valamint 14 (14 nappali) a Református Teológiai Karon végzett. Oktatói állományunk jelenleg 127 tanárból áll, kutató munkatársaink száma 6. Az egyetem munkavállalóinak száma az adminisztratív és üzemeltetésben dolgozókkal együtt összesen 234, így továbbra is az egyik legnagyobb munkáltató ebben a régióban”.

A továbbiakban gratulált a „gólyáknak“ ahhoz, hogy sikeres felvételt nyertek az  egyetemre. „A következő napok, hetek és hónapok, új élményeket, új barátokat, új ismerősöket hoznak az életükbe. Kérem, gondoljanak arra is, hogy új kihívásokat és akadályokat is rejt az Önök előtt álló jövő! Bizonyára vannak Önök között olyanok is, akik most először kerültek a családjuktól távol, nekik talán még nehezebb az új életformába való beilleszkedés. Kérem Önöket, ha bármilyen gondjuk, problémájuk akadna, vagy szeretnének tanácsot kérni, forduljanak bizalommal tanáraikhoz! A beilleszkedésben nagy segítséget nyújt egyetemünk Hallgatói Önkormányzata – segítőkészségüket és hallgató-központúságukat megtapasztalhatják már a Gólyatábor folyamán“ – fejtette ki. Kiemelte: ők az eskü letételével selyés egyetemi polgárokká és az egyetemi közösség szerves részévé válnak.

Arról is szólt, hogy „az SJE akadémiai közeg, ahol a felsőoktatási törvény értelmében politikai pártok és mozgalmak nem működhetnek, azonban a politika befolyásolja a mi életünket és jövőnket is egyaránt”. Felhívta a figyelmet a közelgő parlamenti választásokra, amikor „összetartozó csoportként, közösségként kéne nekünk is megélni szeptember 30-át, amikor közel félmillió magyar sorsáról döntünk itt Szlovákiában, vagy döntenek nélkülünk, ha közömbösek maradunk” Választási részvételre is sarkallt: „A választók egyben az intézményeink jövőjéről is döntenek (beleértve a Selye János Egyetemet, a közoktatási és a kulturális intézményeinket is), mert a választás eredménye fogja meghatározni, ki és hogyan gyakorolja majd a hatalmat.  Fontos tehát, hogy ott legyünk, ahol a döntéseket hozzák, ne pedig külső szemlélőkké váljunk, akiknek nincs ráhatásuk a sorsuk irányítására. Ezért kérek mindenkit, tegyük félre a csalódottságot, a közönyt, és vegyünk részt minél nagyobb számban a szeptember végi választásokon!”.

Végül minden jelenlevőt arra kért, hogy továbbra is összefogva, közös erőfeszítéssel munkálkodjon az SJE jó hírének öregbítéséért, és megynyitotta az új akadémiai évet: „Az idén is ehhez kérem valamennyi jóakaratú ember segítségét és bizalmát. Kívánok mindenkinek jó egészséget, céljaik eléréséhez kitartást, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet!”.

Azután Keszegh Béla polgármester köszöntötte a Komáromba érkezett „gólyákat”, akiknek azt tanácsolta, hogy legyenek nagyon kritikusak, merjék megfogalmazni a saját gondolataikat és megkérdőjelezni a mások által elmondottakat, mert ez a fejlődés egyik alapfeltétele. Ehhez azonban az kell, hogy több területen gyarapítsák a saját ismereteiket, sokat olvassanak és mindig legyenek felkészültek. Hozzátette: a diplomájuk megszerzése után pedig a szülőföldjükön segítsék a saját közösségüket! „Az SJE pedig bővüljön, s olyan egyetem legyen, amire méltán lehetünk büszkék!” – szögezte le végül.

Azután rektori díjakat vehettek át az SJE azon munkatársai, akik a kimagasló tudományos-publicisztikai tevékenységükkel hozzájárultak az SJE fejlődéséhez. A nyugdíjba vonuló munkatársaktól is méltó búcsút vettek, Patasi Ilonának, az egyetemi igazgatótanács tagjának pedig gratuláltak azért, hogy nemrég átvehette az agrárminiszter díját. Az idén májusban töltötte be 80. életévét Albert Sándor, az SJE alapító rektora, aki egészségi okokból személyesen nem lehetett jelen a tanévnyitón. Az egyetem vezetése távollétében fejezte ki a hozzá intézett jókívánságait, az emléklapot pedig majd később adják át neki.

Bukor rektor-helyettes olvasta fel a jubiláns által az SJE 19. tanéve megnyitása alkalmából írt levelet: „Úgy tartják, hogy álmodni nem csak szabad, de kell is. A felvidéki magyarság annak idején saját egyetemet álmodott, és több mint nyolc évtizedet vártunk, míg álmunk beteljesül. De nagyon akartuk, ezért az álomból valóság lett. Húsz esztendővel ezelőtt, 2003. október 23-án, a szlovák parlament megszavazta a komáromi Selye János Egyetem megalapításáról szóló törvénytervezetet, ami egyúttal az Egyetem Alapító Levele is. Abban az időben ezt úgy értékeltük, hogy ez maga a jövő! Nem a kiteljesedés, nem az út vége, sokkal inkább egy igéretes út kezdete. Mi megteremtettük a lehetőséget, de az úton Önöknek/Nektek kell végig menni. Önöktől/Tőletek függ, hogy az egyetem mennyire lesz sikersztori. De meggyőződésem, hogy az lesz! Sok sikert, és jó egészséget kívánok mindenkinek!”.

Az ünnepség zárórészében Mészáros János, HÖK-elnök vezette fel az elsősök fogadalomtételét, s a „gólyák” vele együtt mondták végig az eskü szövegét. Mészáros beszédében leszögezte: ez a tanévnyitó az elsősök számára új kezdetet és egy korszak lezásárát is jelenti, s nekik egyebek mellett azt kívánta, hogy a tudásukkal, jellemükkel majd öregbítsék az SJE hírnevét. Végül felhangzott a Gaudeamus igitur…, a meghívott vendégek pedig ünnepi fogadáson vehettek részt.

Nagy-Miskó Ildikó, dunataj.sk

hirdetés
Previous articleGÚTAIAK FIGYELMÉBE!!!
Next articleKomáromban látható a fotóművész tagokkal is büszkélkedő Óbuda Fotóklub Egyesület kiállítása