HAZA DUNATÁJ A komáromi képviselők többségét nem érdekli a választók véleménye

A komáromi képviselők többségét nem érdekli a választók véleménye

2438
hirdetés

Felesleges szócséplés Bastrnák Tibor szólóestjén

illusztráció

A pénteki állami ünnep – a totalitarizmus elleni harc napja – miatt lapzárta után, szerdán folytatódik a komáromi önkormányzat soron következő ülése. Minden bizonnyal nyugodtabb lesz a légkör, hiszen az ülés egyik, számukra legérzékenyebb programpontja, a komáromi Holt-Vág feletti híd tervezetére való rábólintás megtörtént. Nem volt felesleges azonban a vita, hiszen kiderült, hogy Bastrnák Tibor polgármestersége alatt „valaki” az elkerülőút egy szakaszaként eleve a Holt-Vág fölötti felüljárót rendelte meg. Az egyik megkérdezett szakértő elmondta, hogy „ekkora hülyeséget tervező csak megrendelésre készíthetett el”…

Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a Bastrnák Tibor expolgármester és parlamenti képviselő hű követői nem mernek majd ellenszegülni és szolga módon rábólintanak a városfejlesztési tervbe csomagolt Holt-Vág feletti híd építésének elfogadására. Nem csalódtunk, hiszen az órákon át tartó meddő vita és szócséplés eredményeképpen a jelenlévők csak arra a megállapításra juthattak, hogy a Bastrnák holdudvarához tartozó komáromi vállalkozók, akik a Híd parlamenti képviselőjétől évekig kapták a jól fizető megrendeléseket, most tervbe vett gazdasági fejlesztésüket látták veszélyeztetve. Képviselőik sorolták, mi módon akarják fejleszteni cégeiket, s a város területfejlesztési terve ebben akadályozza őket. Ezt megalapozottnak is tartjuk, viszont érdekes, hogy sem Benyó Zoltán, sem pedig Keszegh Margit javaslatát, miszerint a tervben csak az ipari területek kijelölése szerepeljen, illetve a Holt-Vágra, az új dunai híd elkerülőútjának szerves részére tervezett felüljáróról ne szülessen döntés, nem fogadták el. Érdekes volt végighallgatni, ahogyan a képviselők döntő többsége könnyekig hatódva magyarázta, hogy szívügye a Holt-Vág, majd önmagát meghazudtolva nyugodtan megszavazta a városfejlesztési tervet. Külön kell szólni még arról, ahogyan a képviselők a Holt-Vág felüljárójával kapcsolatos petícióról vélekedtek. Eleve kizárták azokat, akik a környező településekről csatlakoztak a tiltakozókhoz. Szerintünk viszont Komárom egyben járási székhely is, tehát Kavától Kolozsnémáig mindenkinek állampolgári joga a tiltakozás eme formája. A képviselők számára sokkal fontosabb volt a „nagyvállalkozók” véleménye, akik hirtelenjében komoly beruházások fékezését látták a városfejlesztési terv megváltoztatásának jóváhagyása esetén. Ezzel kapcsolatosan dr. Keszeg Margit észrevételét, miszerint tudni szeretné, hogy mi a garancia arra, hogy a városfejlesztési terv megváltoztatása esetén valóban hozzálátnak a vállalkozók cégeik fejlesztéséhez. Bennünk viszont az a kérdés vetődött fel, hogy mire vártak eddig a vállalkozó, vajon hány beadványuk vár elfogadásra? Egyes vélemények szerint ez a hirtelen jóváhagyás csak azt a célt szolgálta, hogy a Híd parlamenti bukása esetén is valósuljon meg a Bastrnák-féle elképzelés. Ez a döntés azonban pozitívumként is felfogható, hiszen a jövő évi önkormányzati választásokon annak a pártnak a jelöltjei juthatnak a városháza tanácstermébe, amely felvállalja a Holt-Vág tehermentesítését szolgáló elkerülőút új nyomvonalának kijelölését…

* * *

Nézzük, kik azok a képviselők, akik semmibe veszik választóik, a komáromiak tiltakozását: Andruskó Imre, Bastrnák Tibor, Batta György, Feszty Zsolt, Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín, Hortai Éva, Ipóth Szilárd, Keszegh Béla, Kiss Péntek József, Korpás Péter, D. Kovács Gerzson, Marek Anton, Szabó Béla, Szénássy Tímea, Varga Tamás és Vetter János.
A döntés ellen szavazott: Bujna Zoltán, Horváth Attila, Knirs Imre.
Tiltakozásként nem szavazott Benyó Zoltán, Keszegh Margit, Less Károly és Rajkó Ferenc.

DUNATÁJ HETILAP 46/2017

hirdetés
Previous articleStubendek László polgármester nyilatkozata Knirs Imre leváltásának ügyében
Next articleIsmét szépkorúak az áldozatok