HAZA RÉGIÓ A komáromi „Eötvösben” is jól megtanulhatnak szlovákul a gyerekek

A komáromi „Eötvösben” is jól megtanulhatnak szlovákul a gyerekek

317
hirdetés

Az alapiskolai beíratások közeledtével az oktatási intézmények vonzó sulicsalogató műsorokra, nyitott órákra hívják-várják a családok apraját-nagyját. A komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában március 13-án az épület bemutatásával és az iskolavezetőséggel folytatott, kötetlen beszélgetéssel egybekötött nyílt napot tartottak. Lehetőség nyílt beülni a magyar és szlovák nyelv, valamint a matematika, történelem és biológia órákra. Mivel a magyar tannyelvű iskolákat gyakran vádolják azzal, hogy nem oktatják kellő szinten az államnyelvet, ezért ma az elsősökkel „szlovákoztunk” egy kicsit.

Az aktív, fegyelmezett elsősök a bemutató órán

„A mai nyílt napunkon a szülőknek lehetőséget adtunk betekinteni több tanítási órára. A hamarosan kezdődő szlovák nyelv órán a jelenlegi elsőseink az osztályfőnökük, Polák Lídia irányításával majd azt mutatják be, hogy a tanévkezdés óta mi mindent sajátítottak el az államnyelvből. Azt az iskolánkban nem idegen nyelvként, de az idegen nyelv módszereivel oktatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy e figyelemhiányos korban többféle módszert felváltva használjunk, mert ekképp 45 percen át jobban le tudjuk kötni a gyerekek figyelmét” – kezdte a bemutató óra előtti beszélgetésünket Kováč Klaudia iskolaigazgató.

Kováč Klaudia, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola igazgatója

Továbbá arra is ügyelnek, hogy a tanulók ne csak frontális oktatásban részesüljenek, hanem a tanítási órák aktív részeseivé váljanak:

„Az óvodából hozzánk érkező kicsiknek korábban sok játékban volt részük, ezért a játékosság az óráinkról sem hiányozhat, sőt, azt más formában, kilenc éven át meghagyjuk. Tudjuk, hogy ők versenyezni is szeretnek, ezért a pedagógusoknak a megfelelő stratégia segítségével, rendszeresen sikerélményekhez kell juttatniuk a gyerekeket. Ha élvezik az órákat, szinte észre sem veszik, hogy valójában tanítjuk őket, s könnyebben az agyukba vésik az új ismereteket, bővítik a szókincsüket”.
A komáromi alapiskolákban április 10-12-én lesznek a beíratások
Hozzátette: sok iskolakezdő gyerek már ismeri a szlovák alapszavakat, hiszen az óvodákban is tanulgatják az államnyelvet. Az első iskolai félév főleg arról szól, hogy egy szintre hozzák az eltérő családi környezetből, nyelvi közegből hozzájuk érkezett kicsiket.
A jelenlegi elsősök mutatták be, hogy mennyire tudnak szlovákul

Arra is kíváncsi voltam, hogy a lehető legnagyobb hatékonyság érdekében használnak-e didaktikai vagy másféle segédeszközöket.

„Az alsó tagozaton felettébb fontos az, hogy a pedagógus segédeszközökkel is szemléltesse a mondanivalóját. Az elsajátítandó szókincset ugyanis növeli a képek segítségével történő megtapasztalás.

„Mindig a pedagógus kreativitásán múlik az, hogy az adott órán milyen segédeszközt használ. Szabad kezet kap abban, hogy éppen a szintén segédeszköznek tekintett tankönyvhöz vagy a saját ötleteihez szükséges további eszközökhöz (is) nyúl-e.

A lényeg az, hogy a tanulók az órán minél többet aktívan kommunikáljanak, hiszen a szókincsük csak versek bemagoltatásával, szövegek lefordításával nem gyarapodik az elvárt mértékben. Időnként kültéri helyszínekre visszük őket, ahol különféle helyzetekben szlovák nyelven kell megnyilvánulniuk. Például: miután megtanulták a gyümölcs- és zöldségfélék nevét, a helyi kispiacon szlovákul vásárolhattak terményeket, melyeket később közösen fogyaszthattak el az iskolában. Sikerélményük lehet amiatt, hogy az eladókkal megértetik magukat, tudnak velük kommunikálni” – magyarázta a direktor.

Polák Lídia tartotta a szlovák nyelvű bemutató órát

Kérdésemre, hogy melyik többé-kevésbé divatos szlovák nyelvoktatási módszer híve, így felelt: „Én egyetlen módszert sem preferálok, ahelyett a többféle szemlélet, technika, szervezési forma ötvözésének a híve vagyok. Mindig ahhoz kell igazodni, hogy az adott diákok nyelvtudása éppen milyen szinten van, s a nyelvtanulás terén honnan hová szeretnénk eljutni velük. A lényeg az, hogy ne passzívan, hallgatagon üldögéljenek az órán, hanem annak aktív részesei legyenek”.

A napközis pedagógusok is beültek az órákra

Tudni szerettem volna azt is, hogy a Tesztelés 9 (Monitor) országos szintfelmérőn mi szokta a legnagyobb gondot okozni a kilencedikeseknek.

„Miután a felső tagozaton több stratégiát vezettünk be a szlovák nyelvű szövegek feldolgozása kapcsán, az utóbbi években egyre javulnak a „monitoros” eredményeink. Mire a gyerekek eljutnak e szintfelmérőig, megtanulják jól értelmezni az általuk először olvasott szövegeket. Akik a folyamatosan bővülő szókincsüknek köszönhetően, évről évre egyre jobban kommunikálnak, a szintfelmérő feladataival is ügyesen megbirkóznak.

„Az eredményeink hol többé, hol kevésbé jók, ami a kapott feladatok nehézségi fokától is függ. Mindet elkövetünk annak érdekében, hogy az országos megmérettetés írott és a hallott szlovák szövegeivel is megfelelőn tudjanak dolgozni.

Éppen e tanévben kilencedikesek azok a tanulóink, akiket az ötödikes koruktól kezdve innovatív módszerekkel tanítottunk szlovákul. Ezért nagy bizakodással várjuk a március 20-21. Tesztelés 9 végeredményét…” – válaszolta.

A szülőket a ma hallottak is befolyásolhatják az iskolaválasztásukban

Szót ejtettünk arról is, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) által nemrég megtartott XXVIII. Komáromi Pedagógiai Napok keretében, éppen az „Eötvösben” tartottak szakmai konferenciát a szlovák nyelv és irodalom magyar tannyelvű alapiskolákban történő oktatásával kapcsolatban.

Akik jelentkeztek, azok a táblánál is bizonyíthattak

„Az alsó és a felső tagozatunkon két-két nyitott óránkra ülhettek be a KoPeNa résztvevői: a nyelvtan és irodalom órák után a pedagógusaink közös workshopon fűztek magyarázatot a látottakhoz-hallottakhoz. Majd kötetlenül elbeszélgettünk az iskolánkban hatékonyan alkalmazott technikákról, módszerekről.

„Nagy hangsúlyt helyezünk az államnyelv oktatására azért is, hogy a magyar szülők anyanyelvi iskolába írassák be a gyermekeiket. Ne dőljenek be annak a szóbeszédnek, hogy az utódaik magyar iskolában nem tudnak jól megtanulni szlovákul!

Mi éppen ennek az ellenkezőjét igyekszünk bebizonyítani: az iskolánkból kikerülő kamaszok a tőlünk kapott jó alapokkal szlovák nyelvi közegben is helyt tudnak állni. Ezért is érdemes az „Eötvöst” választani a Komáromban április 10-12-én folyó alapiskola beíratások során” – zárta tájékoztatását Kováč Klaudia iskolaigazgató.

Az egyik ügyes elsős az osztályfőnökével

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleDrucker: Regionális pótlékot kapnak a pedagógusok, először áprilisban
Next articleMárcius 15. – Kitüntetések – Kossuth-díj