HAZA DUNATÁJ Valami maradt még Jókai városában a további elkótyavetyélésre?

Valami maradt még Jókai városában a további elkótyavetyélésre?

1897
hirdetés

Tovább folyna a városi vagyon kiárusítása a „baráti kör” számára, ha néhány komáromi képviselő idejében meg nem fékezi…

Múlt héten csütörtökön a Tiszti pavilon dísztermében tartották meg a komáromi önkormányzat ülését. Több furcsaság is zavarólag hatott. Mint például az, hogy miért nem lehetett megoldani az ülés megtartását a városházán, illetve az, hogy a képviselőkön kívül a kíváncsiskodók, csak – legfeljebb – 24 órásnál nem öregebb vírusteszttel léphettek a díszterembe. Érdekes lenne tudni, ki és milyen felhatalmazással érvénytelenítette az egy héttel korábbi tesztet, amely valójában vasárnapig volt érvényben…

Az interpellációk során Andruskó Imre köszönetet mondott a városnak a tesztelésért, és az iskolanyitáshoz nyújtott segítségért, Horváth Attila a Náruč idősek otthona nevében köszönte a városnak, hogy biztosította az idősek beoltását. A héten talán sor kerülhet a városi idősek otthonában az oltásra. Fel kellett cserélni a sorrendet, mivel a városi intézményben sok volt a fertőzött és olyankor nem lehet oltani. Knirs Imre a belváros területére való behajtási rend megváltoztatásával kapcsolatban a mozgássérültekre vonatkozó országos rendeletek betartását is szorgalmazta. Javasolta, hogy a polgármester hatáskörénél fogva függessze fel a covid alatt a behajtási időkorlátokat, mert sok magánvállalkozó éppen most végez felújításokat stb. és már többször megbüntették őket. Válasz: nem a polgármester hozta meg az intézkedést, nem is vonhatja vissza, de az ülés végén többen is szorgalmazták az ügy további kivizsgálását. Állítólag a belváros lakóinak az adott szavazás előtt volt hozzászólási lehetőségük, akkor nem szólt hozzá senki. Ha csak most kezdik az érintettek tudatosítani, hogy változások történtek, legyen lehetőségük a belvárosban lakóknak és vállalkozóknak most is hozzászólni. A közrendi bizottságon is hasonló döntés született, legyenek fokozatosan elhárítva a most érvényben levő városi rend túlkapásai, hogy azután jól működhessen a rendszer. Való igaz, hogy sokszor már elég nagy autóforgalom volt a lezárt zónában. Azelőtt is voltak szabályok, de csak kevesen tartották be, most egyeseket zavar, hogy be vannak tartatva. A képviselő szerint a mozgássérültek is korlátozva vannak az új rendszer bevezetésével. Bauer Ildikó kérdésére, miszerint a város tervez-e FFP2-es maszkokat osztani az időseknek, furcsa válasz érkezett: már így is rengeteg költséget és munkát hárított az állam a városokra, a város máshogy segít, de megfontolják, hogy a szorultabb helyzetben levő időseknek osztanak-e majd ilyen maszkot. A főellenőr által előterjesztett vizsgálati anyag között volt az ominózus közvilágítási projekt (ahol az egyik képviselő apósa érintett), azután a singellői telek jócskán érték alatt történt eladása, az érdekes autóhasználat. Szokásához hűen a főellenőr bizonyos esetekben törvénysértéseket ugyan megállapított, de sehol nem állapított meg bűncselekményt. A hibák elhárításán dolgoznak. A CALOR városi céggel kapcsolatban a képviselőket tájékoztatták, hogy az általuk szolgáltatott fűtés ára annyi marad, mint tavaly (ez olcsóbb, mint a másik szolgáltató által szolgáltatott hő). A KOMVaK beszámolója alapján a víz ára 10,7 %-kal emelkedett, ami 103 város közül a 9. legolcsóbb, és egy családi ház esetében állító-lag kb. +5 eurót, egy lakás esetében kb. +3 eurót jelent. A KOMVaK továbbá a vízvezeték megújítását tervezi Kabátfalun, Örsújfalun (Obchodná u.), kanalizációjavítást a Duna utcán és a Piactéren, csövezést Kaván. Feszty Zsoltnak a beruházásokra tett kérdésére a válasz: csak azt az invesztíciót valósíthatja meg a cég, amit előtte a testület jóváhagy számukra. A céggel kapcsolatosan Andruskó Imre felhívta a figyelmet arra, hogy a KOMVaK több, mint 100 km csatorna- és ivóvízrendszerrel rendelkezik, melyek nagy része 50-60 éves, az egésznek a felújítása több tízmilliós nagyságrendű lenne. Erre is gondolnia kell a városirányításnak. COMORRA SERVIS – A csónakkölcsönzővel kapcso-latosan Bauer Ildikó felvetette, hogy túl nagyok voltak ott a bérköltségek és pontos indoklást kért. A képviselők olyan táblázatokat kaptak, a melyek nem világosak, így a képviselőasszony felkeresi a céget, hogy személyesen megnézze az okmányokat. PÉNZÜGYEK – A polgármester elmondta, hogy a tőkejellegű invesztíciók közül nem mind valósult meg tavaly, ezért a májusi éves zárásnál marad fenn némi plusz, amit majd újra fejlesztésre lehet fordítani. Költségvetésmódosításra is szükség lesz a különféle in-vesztíciókkal kapcsolatban, pl. Tiszti pavilon belső terei, konténerállomások felújítása, kerékpártárolók, tervdokumentációk elkészítése: körforgalom a KOMVaK-nál, Hajó utcai óvoda, poliklinika, termálfürdő épülete, Fe-rencesek utcai óvoda felújítása, a vár tetejének felújítása. Összesen: 1 021 650 euró, ebből 640 742 euró dotáció (köztük az ominózus cykloboxok is főként dotációból). Knirs Imre jogosan érdeklődött, hogy mire megy el a jóváhagyott 120 000 euró a poliklinika tervdokumentációjának elkészítéséhez felhasználják-e a korábban már elkészített terveket? Válasz: ezt már a tavalyi költségvetésben megszavaztuk, nézze meg abban az anyagban. Vagyis konkrét válasz nem született… A meglevő sportlétesítmé-nyek felújítása terén idén 100 ezer euró értékben megújul az örsújfalui, a Komenský AI, Jókai M. AI futballpályája, a VII. lakótelepi és a Bauringoknál levő műfüvespálya, a Vág melletti skateboard pálya, az Erzsébet szigeten levő, elhíresült rekreációs pálya, valamint kihelyeznek két szabadtéri asztalitenisz-asztalt (Dob u. – Csillag u., valamint a IV-es lakótelepre tervezett új Žihadielko-nál). A tervek szerint a Kassai utcán a vasútállomás alatt, a Vársoron és a Határőr utca mindkét oldalán, a Nap utca, a Nádor utca, a Duna rakpart és a Kereszt utca egy részén megújulnak a gyalogjárdák. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a lakosság által sürgetett járdaszakaszok közül egyet sem tartalmazott (ilyen volt a kb. 8 éve kért bejárat a Harry ́s kocsma és a mellette levő blokk közt, ahol a lakók már alig tudnak hátra bejárni) a költségvetés. Az új főosztályvezető megígérte, hogy utána jár a kérelmek jogosságának. POSTA – a Szlovák Posta meg akarja szüntetni az örsújfalui postát. Szabó Csilla képviselő petíciót indított a posta megmentéséért, nála lehet aláírni az okiratot. VAGYONJOG – A „piramis” (volt Nemzeti Front) előtti üres területet egy érdeklődő cég megvételre kérte, a testület nyilvános versenytárgyalást szavazott meg, 100 %-os BDÚ áron. Az, hogy eladjuk-e, vagy nem, a városfejlesztési terven alapul, amely ezt a területet beépíthető területként tartja nyilván (mint „lakossági infrastruktúrát”). A 100 % BDÚ egy szokványos kiindulási ár, erre a vásár-lók rálicitálhatnak. Az eladás egyelőre csak egy szándék, a versenytárgyalási feltételekben benne van, ha nem tetszik a projekt, nem kell nyertest hirdetni, vagy ha a képviselők úgy ítélik meg, hogy az nem lesz előnyös a városnak. Több képviselő jelezte, hogy nem támogatják azt a jelentkezőt, akit nem fogadott el egyöntetűen a bizottság. Kovács Dávid képviselő 150 eurós árat javasolt négyzetméterenként, amikor javaslatát nem fogadták el a képviselők, távozott a testületről és egy videóval gazdagította a FB felületét, ahol meg lehet hallgatni álláspontját az ügyben. Amennyiben rossz döntést hozott a testület, a polgármesternek még mindig jogában áll megvétózni a határozatot. (A vétó elutasításához 15 szavazat szükséges). Véleményünk szerint, a területet nem kellene eladni, hanem parkosítani kellene, a városfejlesztési tervben át kéne minősíteni zöld területté. Üres irodaházakkal már Dunát lehet rekeszteni, egyébként pedig közismert, hogy egy irodaház nem teremt új munkahelyeket. – A Holt-Vágon található Trevi vendéglátóegység esete ugyancsak érdekes, felborzolta a kedélyeket. Még mindig tart a nyomozás, mert nagy valószínűség szerint évekig nem fizettek bérletet a területhasználatér. A testületi ülésen elhangzott, hogy fekete építményről van szó, melyet most akarnak lega-lizálni, de elgondolkodtató, hogy mindeddig miképp működhetett benne bármi? És hogyhogy nem szabnak ki büntetést a hatóságok? A testület többsége megszavazta a bérbevétellel kapcsolatos kérvényüket. Ez még ez előző választási ciklusokból fennmaradt „sár”, de azért belelóg a mostaniba is. Információink szerint a rendőrség három bűncselekmény miatt nyomoz, amelyekről eddig megállapította, hogy 1 millió 951 480,52 euró kára keletke-zett a városnak.

KINTI TERASZOK – Olyan könnyítést fogadott el a testület, miszerint, ha egyszer valaki megkérvényezi a nyári teraszt és jóváhagyják, akkor az meghatározatlan időre szól és csak a változásokat kell bejelenteni. Mindennek azonban vannak a feltételei. A VÁROSFEJLESZTÉSI TERV VÁLTOZTATÁSAI  – A Holt-Vágon áthaladó kerülőúttal kapcsolatos tervvel több éve nem foglalkozott a testület. Úgy tűnik azonban, hogy elég, ha jön egy-két nagyvállalkozó, megvesz bizonyos területeket, utána pedig a városfejlesztési terv módosítását kéri, mert növelné a beépítés arányát, csökkentené a zöldfelületeket. Most a képviselők elé került – többek közt – a korábban eladott, a várfal mellett singellői telek. Már a megvételekor az eredeti tervek ellen is petíciót szerveztek az ott lakók, most pedig az új tulajdonos meg akarja növelni a beépített felületeket (+ emelet), valamint funkció- és beépítési arányváltást kérvényezett. Hasonló a helyzet az örsújfalui bútorgyár, a gadóci volt mezőgazdasági iskola területe, a volt benei óvoda esetében is. Gadócon a két betonsilót nem bontják le, hanem lakóházzá akarják átépíteni (erre őszintén kíváncsiak vagyunk, milyen lesz, hogyan oldják meg a statikai kihívásokat).

Jövő heti számunkban még kitérünk az ülésre.

 

DUNATÁJ HETILAP 6/2021

 

hirdetés
Previous articleA komáromi Selye János Gimnázium diákjainak sikere a német és angol nyelvi olimpiák kerületi fordulójában
Next articleMeddig takargatják a képviselők a nyilvánvaló gazdasági bűncselekményeket?