HAZA HÍR-MIX Átadták a Pro Urbe és a Polgármester Díját

Átadták a Pro Urbe és a Polgármester Díját

1151
hirdetés

Április 26-án Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek együttes ünnepi ülésével hivatalosan is kezdetét vette a 25. Komáromi Napok. A dél-komáromi Városháza dísztermében rendezett ünnepségen kiosztották a Pro Urbe Díjat és a Polgármester Díját.

Pro Urbe díjat kaptak:

Gergely István

11217976_889054921144241_8616454782076325432_nA kétszeres magyar olimpiai bajnok vizilabdázó  Dunaszerdahelyen született 1976-ban. Az alapiskola elvégzése után a Komáromi Ipari Szakközépiskola diákja volt. Itt szerettették meg vele a vizilabdát. tehetséges, szorgalmas volt. 1993-tól 2002-ig 130 mérkőzésen szerepelt a szlovák junior és felnőtt válogatottban. 1994-ben junior vizilabda vb-én bronzérmet szerzett a szlovák csapattal. Magyar színekben 2003 – 2011 volt válogatott. A 2004-es és a 2008-as olimpián aranyérmet szerzett. Tagja volt a 2003-ban világbajnokságot, 2005-ben vb ezüstérmet nyert csapatnak. 2014 áprilisában befejezte játékos-pályafutását. Iskolai végzettsége Sportmenedzser MSC.  Jelenleg Phd hallgató a Semmelweis Egyetemen. Négy évre a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagja és a magyar vizilabda válogatott kapusedzője lett. 2009-ben csatlakozott a Magyar Hospice Baráti Kör alapítványhoz. Nős, két gyermek édesapja. Munkáját állami kitüntetésekkel és elismerésekkel is díjazták.

Gergely István pályafutását a komáromi vízilabda klubban kezdte. Ő  az egyik  legsikeresebb Komáromból indult sportoló. Sok sok fiatal sportoló példaképe.

Elfoglaltsága miatt a díjat egy későbbi testületi ülésen adják át.

 

MUDr. Viola Pál

13047927_1021125411302289_8774594602992574307_oViola Pál 1936. július 25-én született Gútán. Alapiskolába Nagyszegben kezdett járni. Amikor 1945-ben bezárták a magyar anyanyelvű iskolákat, a gútai szlovák iskola növendéke lett. Amikor a későbbiekben újra megnyíltak a magyar iskolák, ott folytatta tanulmányait, majd 1952-től az akkori Komáromi Gimnázium növendéke lett. Orvosi diplomáját a pozsonyi Komensky Egyetem Orvostudományi Karán 1962-ben szerezte meg. 1964. októberében véglegesen a Komárom-i Kórház Ideggyógyászati Osztályára került. 1970-től megbízott főorvosként irányította az osztályt, majd 1973. március 1-én hivatalosan is kinevezték az Ideggyógyászati Osztály élére és hivatását az osztály főorvosaként nagy odaadással végezte.

Látva az Ideggyógyászati Osztály működési körülményeinek tarthatatlanságát és méltatlanságát, a komáromi járás betegeinek színvonalas ellátása érdekében minden erejével azon dolgozott, hogy a helyzet megváltozzon és az osztály megfelelő feltételek mellett működjön.  Felbecsülhetetlen értékű munkája gyümölcseként 1986-ban átadásra került az új, a kor követelményeinek megfelelő,  korszerű, szakrendelővel, jól felszerelt kórtermekkel és lifttel ellátott Ideggyógyászati Osztály. Ekkor a Kerületi Nemzeti Bizottság a Nyugat Szlovákiai Kerület fejlesztésében elért sikerekért kitüntetésben részesítette.

Dr. Viola  Pálnak köszönhetően 1995-ben városunk kórháza egy CT-berendezéssel gazdagodott. Először a kórház beruházása lett volna, de miután ez nem sikerült, Dr. Viola Pál személyes kezdeményezése után, Pásztor István, Komárom akkori polgármestere, Dr. Drobáň Ivan, a radiológiai osztály főorvosa és Dr. Baštrnák Ferenc, a sebészeti osztály főorvosa hathatós segítségével a komáromi járás községeinek, polgármestereinek közbenjárásával sikerült a szükséges mintegy 25 millió koronát összegyűjteni és 1995-ben megvásárolni a CT – berendezést

Dr. Viola Pál gyógyító  munkáját lelkiismeretesen, mindig a betegek érdekeit figyelembe véve végzi. 1999-ig vezette a kórház ideggyógyászati osztályát. Ezután Komáromban megnyitotta magán szakrendelőjét és mind a mai napig tevékenyen dolgozik.

Közéleti tevékenységének értékes része az 1981 – 1990 közötti időszak, amikor az akkori Komáromi Járási Nemzeti Bizottság képviselőjeként az Egészségügyi, munkaügyi és szociális bizottság elnöke volt. Komárom város polgármestere 1994-ben Polgármesteri Díjjal köszönte meg a városért végzett önzetlen munkáját.

1994 novemberében megválasztották a városi képviselő testület tagjává és a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnökévé. Ezt a tisztséget 2 évig látta el. Ekkor személyes okok miatt visszaadta mandátumát.

Dr. Viola Pál 2011-től 2015. októberéig elnökként sikeresen vezette a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körét. Ehhez az időszakhoz kötődik két hagyomány megteremtése is: egyik a minden év május 8-án megrendezendő „Családnap” a magyar szülők és gyermekeik részére, melynek célja, hogy elősegítse a magyar anyanyelvű gyermekek helyes iskolaválasztását. A másik az 1848/49-es szabadságharc és forradalom előestéjén megrendezendő nagyszabású ünnepi műsor a város iskoláinak közreműködésével.

Viola Pál szoros kapcsolatot ápolt az orvosi szakma hazai és külföldi, főleg magyarországi képviselőivel is és orvoskollégáival együtt részt vállalt a Magyar Egészségügyi Társaság munkájában is.

Dr. Viola Pál minden körülmények között hű maradt  szülőföldjéhez, a felvidéki magyar közösséghez. A komáromi járásban és Komáromban nagy tiszteletnek és szeretetnek örvend. Aktívan jelen van a felvidéki magyarság életében és sorsdöntő kérdésekben hallatja hangját. Kiemelkedő tevékenysége, eredményes munkája példaképül szolgálhat az ifjabb nemzedékeknek.

 

Duna Menti Múzeum Komárno

1886 december 19-én, 130 éve alakult meg a Komárom vármegyei és Komárom városi történeti és régészeti egylet, 13112788_1021125791302251_359453066371532560_omely lerakta a komáromi múzeum alapjait. Az 1911-ben alakult Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, 1913-ban felépítette a gyűjteményeknek állandó helyet biztosító Kultúrpalotát, mely mindmáig a múzeum főépülete. A múzeum az egyleti keretek között is elismerést érdemlő leletmentő és gyűjtőmunkát, illetve rendkívül sokrétű közművelődési tevékenységet végzett. A második világháború után az intézményt államosították és 1949-től Duna Menti Múzeum néven működött tovább. A múzeum 1991-től 2007-ig országos hatáskörű intézményként a szlovákiai magyar kultúra dokumentálásával foglalkozott, 2008-tól e feladatköre Nyitra megyére terjed ki. Napjainkban a folyamatosan gyarapodó gyűjteményekben összesen több mint 140 ezer tárgyat őriznek. A múzeum széleskörű kiállítási tevékenysége mellett (8 állandó és évente mintegy 20 időszaki kiállítás), múzeumpedagógiai és kiadói tevékenységgel is foglalkozik. A Kultúrpalota díszterme az elmúlt évtizedekben is számtalan hazai és nemzetközi tudományos konferencia, ünnepi megemlékezés és hangverseny helyszíne volt. A múzeum történelmi és szakkönyvtára csaknem 43 ezer kötettel várja az olvasókat. 1972-től a múzeumi munka számos területén aktívan együttműködik a csaknem 100 tagú Múzeumbarátok Körével valamint 2000-től a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesülettel.

1994-ben a VI. erőd műemlékvédelmi felújításáért és a római kőtár létesítéséért a múzeum Európa Nostra-díjat kapott. 2011-ben  alapításának 125. évfordulója alkalmából a város kulturális életének gazdagításáért polgármesteri díjat kapott.  Az intézmény állandó és időszaki kiállításaival, tudományos-kutató tevékenységével, kiadványaival és közművelődési rendezvényeivel jó hírnevet szerzett magának itthon és külföldön egyaránt. Ezzel jelentősen hozzájárult városunk, Komárom múltjának és jelenének megismertetéséhez, idegenforgalmának növeléséhez, gazdagítva ezzel a város kulturális életét.

A díjat a Múzeum igazgatója Csütörtöky József vette át.

 

Polgármester Díja:

Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és ENDRESZ Csoport

13072890_1021125961302234_1047089426693964733_oAz Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás   2010- ben alakult a civilszféra tagjaiból és polgárokból városunk életének jobbtételéért. A 2008 – ban alapított dél- komáromi Endresz csoporttal együttműködve szervezik programjaikat. Hitvallásuk: „Bár két országban élünk, de egy városban egy jobb és közös Komáromért tesszük dolgunkat a Duna mindkét oldalán együtt, vállvetve.”

Kulturális és társadalmi programjaik közül a fontosabbak: Korona-napok, a Komáromi Áttörés május 1-i egésznapos rendezvénye, július 4-ei megemlékezés, Erzsébet híd Fesztivál, Hon-Nap hagyományőrző nap Dél – Komáromban, Gróf Eszterházy János emlékének ápolása Észak Komáromban, sporttal egybekötött kulturális túrák szervezése. Kulturális rendezvények a Kultúrpalotában és a Viking Pub-ban kerülnek megszervezésre.

Együttműködnek a Csemadokkal, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával, a JóMód  Diákkörrel, a komáromi civilekkel és természetesen a két városrész vezetésével.

A díjat az Egy Jobb Komáromért nevében Szalay Károly vette át.

 

Őrsújfalusi ÉS?! Színház!

Vannak olyan kis közösségek, ahol a kultúrának, illetve a helyi amatőr kulturális-művészeti tevékenységnek13047914_1021126027968894_4535151694037371670_o évtizedekre visszavezethető múltja van. Ahol erős gyökereket ereszt ez a nemes hagyomány, ott tűzön-vészen át megmarad. Itt már a két világháború között létezett műkedvelő színjátszás, amely a mai napig tart, sőt szemlátomást fejlődést mutat. Lehet, hogy a jószerencse, de semmiképpen sem a véletlen hozta úgy, hogy 1993 óta előbb Kiss Péntek József, majd pedig a mai napig Szabó Csilla szakmai irányítása mellett a legrangosabb hazai magyar nyelven játszó színjátszó együttesek egyike; számos hazai és külföldi fesztivál díjazottja lett az a művészeti csoport, amelyik ma már nemcsak előadások színrevitelével, hanem színjátszó táborok szervezésével is foglalkozik. Nincs annál fontosabb, mint továbbadni az együttalkotás vágyát és szeretetét, amely szakmai ismeretekkel párosulva tud kibontakozni igazán. A táborok mellett szakmai képzések sorát bonyolította már le a társulat, amely polgári társulásként működve öregbíti nemcsak szűkebb működési helye, Őrsújfalu, hanem Komárom hírnevét is.

 

INTERCAD Kft.

942263_1021126167968880_237065303124051730_nINTERCAD kft. 2006-ban alakult. Főprofiljuk a hajótervezés: munkahajók olajfúrótornyokhoz, személyszállítók – yachtok, tengerjáróhajók.   Emellett hajóátépítéssel és innovációval is foglalkoznak.

Kezdetekben 2 fővel kezdte a Kft a munkáját, jelenleg 25 – 30 alkalmazott dolgozik a cégnél, de voltak már 40 fővel is, mivel a megrendelés függvényében bővülnek. 2013-ban világsikerű Seven Viking gyártmányuk elnyerte az év hajója díját. Norvég hajógyárral működnek együtt, atipikus hajótesteket,  nagy orrú hajókat terveznek a mai napig.

2010 ben önállósultak, ekkor megvásárolták addigi   norvég tervezőpartnerüket, és ettől kezdve sikeresen működnek. 2014 – ben  leányvállalatot alapítottak Hollandiában – Intercad Holland névvel – amelynek fellendítésével további terjeszkedést terveznek.

A díjat Matusek Roland és Gelle Róbert – Kft. tulajdonosai vették át.

 

A Jan Amos Komenský Általános Iskola

története 1976 – tól íródik.  Kezdetektől a minőségi oktatás szimbólumává vált és a komáromi járás   legjobb iskolái13047721_1021126321302198_1399887610303523665_o közé került. Tanúsítja ezt rengeteg kiváló eredmény a járásitól egészen az országos szintig, amelyet az iskola diákjai az elmúlt 40 évben elértek. Az iskola eredményes működését bizonyítja diákjai sikeres felvételi vizsgái a középiskolákba. Az iskola jó hírneve köszönhető a pedagógusok kemény munkájának, amódon, hogy   a tanulók egyéniségét és képességeit figyelembe véve  segítik őket a  tovább tanulásban. A tanárok diákjaikkal részt vesznek különféle projektekben, mint például az „Egészséges iskola”, „Stúrék digitalizálva”, „Tanmenet modernizálása”, és az „Erasmus +” – programban. Az iskola nem csupán  tanulás és verseny. Az iskola szórakozás és játék is, a diákok szabadidejében. Nagyon népszerűvé vált a Šarkaniáda, Töklámpás délután, Maszkabál, közös tevékenységek a szülőkkel, ideértve különösen a Tiszta udvar nevű program vagy a  Szülők bálja.Az iskola baráti kapcsolatot tart fent a budapesti Batthyány Ilona Általános Iskolával,  a blanskói Tomáš Garrigue Masaryk általános iskolával, és a Ribinsk hajó legénységével. Ebben a rövid méltatásban nem lehet felsorolni az  iskola 40 évének minden  történését, azonban a rengeteg sikeres verseny, az ott szerzett díjak és a volt diákok eredményei bizonyítják az oktatás magas színvonalát. A Nyitrai Regionális Oktatási Hivatal 2005 – ben az intézménynek a Legjobb iskola címet adományozta, míg  2012-ben  az Oktatási Minisztérium Díszoklevelét kapták.

A díjat az iskola igazgatónője, Zuzana Langschádlová, az iskola igazgatónője vette át.

 

Kubík Tivadar és fia Tibor

13055233_1021126344635529_8852426593753204851_o2010-től nagy megszállottsággal és  odaadással rakják rendbe történelmi hagyatékunkat  – a VII-es bástyát és közvetlen környékét.

Próbálják menteni a menthetőt és sziszifuszi munkával visszaállítani eredeti szépségébe mindazt, amit az elmúlt három évtized hanyagsága okozott, és fokozatosan eltüntetni a fosztogatók és vandálok keze nyomát. Szorgos munkájuk eredményeként megújult a csapóhíd, a bástya belső udvarában a kút, a vízlevezető sáncok, számos helyen sikerült már kitakarítaniuk a pincehelyiségeket, a hulladékkal telehordott vizes árkokat és néhány helyiség is már szinte eredeti állapotában tekinthető meg. Munkájuk hétről hétre mérhető, szorgalmuk példaértékű és pótolhatatlan.

A távlati tervük  egy technikai múzeum létesítése.

 

Lehár Ferenc Polgári Társulás – Klemen Terézia

13062920_1021126441302186_4822627049277865729_oA Lehár Ferenc Polgári Társulás ugyan még fiatalnak mondható, hisz 4 éve alapította megálmodója és jelenleg  is elnöke Klemen Terézia, mégis  eddig a leglátványosabb, színes főleg nyári térzenei koncertek megszervezésével gazdagították Komárom város kulturális életét. Az alapító elnökben gyorsan megfogalmazódott, mit is szeretne csinálni:  a  Lehár Társulás célja, hogy Komárom város szülöttjének, a világszerte ismert zeneszerzőnek emlékét megőrizze, a Lehár hagyományokat ápolja és népszerűsítse,  valamint a kellemes, de igényes szórakoztatás biztosítása minden korosztály számára különböző stílusú, zsánerű zenével. A Lehár Ferenc Polgári Tárulás rendezvényei ma már jóval városunk határain túl is ismertek, gondolhatunk itt a nagyon színvonalas Lehár bálra is. Klemen Terézia az a típusú ember aki szereti az embereket, szereti, ha örülnek, ha jól érzik magukat, őszintén hiszi, hogy  örömet szerezni másoknak az egyik legszebb dolog a világon, melyet megtehet az ember egy-egy kedves szóval, apró ajándékkal, figyelmességgel vagy akár azzal, hogy vasárnap esténként ingyenes koncerteket rendez a város központjában , a Klapka téren, hogy jól érezze magát az odalátogató.

 

Helena Nyersová

1980 szeptember 1-je és 2015 június 30-a között volt az Ipari Szakközépiskola alkalmazottja. Gazdag pedagógiai13112826_1021126541302176_5208552428040786240_o tapasztalatait több, mint három évtizeden át kamatoztatta a szlovák nyelv és irodalom valamint a polgári nevelés tanításában. Tanári gyakorlata során kiváló eredményeket ért el nemcsak az önművelés, hanem a diákok nevelése terén is, hiszen osztályfőnöki teendőket is ellátta, egészen a 2011-ben történt igazgatóhelyettesi kinevezéséig. A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumával együttműködve éveken át volt az Ismerd meg a Szlovák Nyelvet össz-szlovákiai, és a Szép Magyar Beszéd kerületi fordulójának szervezője. Tevékenyen részt vett az aranymaturások ünnepségének évenkénti megszervezésében is. Szervezésileg és módszertanilag irányította az Osztályfőnökök Szakmai Szövetségét.

Az elsők között volt, aki megszerezte a szakmai minősítés I. majd  II. fokozatát is. Tevékenyen részt vett a Liptóújvári Elektrotechnikai Középiskola és a Budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Gimnázium, valamint a Komáromi Ipari Szakközépiskola közötti szakmai és baráti együttműködés kiépítésében. 2014-ben elnyerte a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma által adományozott Szent Gorazd érmet.

 

Borárosné Petrécs Anna

13086763_1021126561302174_4430071925774570547_o45 éven át állt a rivaldafényben.. Ma is ezt teszi, öregbítve ezzel Komárom város hírnevét – nemzetközi szinten is. 1964-től 1974-ig a Magyar Területi Színház (MATESZ) komáromi társulatának, 1974-től 1977-ig pedig a MATESZ kassai Thália Színpadának színésze.  Ezután három évig hivatalnokként működött, majd 1980-tól 1990-ig újra a MATESZ tagja, és 1990-től a MATESZ jogutódja, a Komáromi Jókai Színház színésze, egészen nyugdíjbavonulásáig. 2000-ben egyik alapítója volt a Teátrum színházi polgári társulásnak Komáromban, ahol az elmúlt másfél évtized alatt több szerepben kitűnő teljesítményt nyújtott. Színészi pályája során több mint száz szerepet alakított a felvidéki magyar színházakban. Évtizedeken keresztül a pozsonyi rádió magyar adása hangjátékainak és egyéb irodalmi műsorainak gyakori szereplője volt. A színházban és színházon kívül egyaránt több darab segédrendezőjeként dolgozott, ötleteivel, kreativitásával gazdagította, segítette a produkciók magas művészi színvonalú színpadra vitelét, bemutatását. Boráros Imre Kossuth-díjas színművésszel és más művésztársaival számos zenés-irodalmi előadóestben lépett fel a Kárpát-medence magyarlakta vidékein, Nyugat-Európa több országában, Svédországban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. Petrécs Anna termékeny életműve, szerepformálása és a magyar színház iránti szeretete, tisztelete példaértékű mindnyájunk számára. A 2016 ban jubiláló Petrécs Annának ezennel is szívből gratulálunk.

 

Spátay Adriana

13086842_1021126684635495_917835353600386250_oHúsz éve oktatja irodalomra, az irodalom szeretetére és az anyanyelv helyes használatára a diákjait az a tanár, aki nemcsak kivételes pedagógusi képességével, alapos tudásával, de mindenek feletti emberségével vált iskolája legismertebb és a diákok körében legnépszerűbb pedagógusainak egyikévé. Diákjai alapos ismeretek mellett emberséget, egyenességet, tiszteletet is tanulnak tőle. Mindemellett a tehetséggondozásban is felmérhetetlen érdemeket szerzett, hiszen az iskolában töltött két évtized alatt vers- és prózamondók sokaságát készítette fel hazai és rangos külföldi versenyekre, melyeken a legelőkelőbb helyezéseket érték el. Másfél évtizeden át volt társrendezője a GIMISZ Diákszínpadnak. Pontossága, ötletei és a háttérmunkákban is odaadó segítsége nagyban hozzájárult az együttes szakmai és közönségsikereihez. Szegő néven egy pódiumszínházi előadásokat bemutató együttest alapított a Selye János Gimnáziumban. Alkalmi és ünnepi műsorok állandó szerkesztője és rendezője.

 

Szabó Veronika

13055641_1021126767968820_8991944632850223763_oSzabó Veronika 1954 óta, 57 éven keresztül tanította a diákokat a komáromi művészeti alapiskola alsó tagozatán Több száz növendéket vezetett el a zene szeretetéhez, a test és a lélek harmóniájához a zongorajáték oktatása által. A legnagyobb szakmai sikerei közé tartozik az egyik legelismertebb komáromi születésű zongoraművész, Skuta Miklós kinevelése. Zenepedagógusi tehetségét a növendékei eredményei bizonyítják számos rangos versenyen az 1957/58-as tanévtől kezdődően egészen nyugállományba vonulásáig. 11 növendéke folytatta tanulmányait a pozsonyi zenei konzervatóriumban, négyen pedig a nyitrai pedagógiai főiskolán végeztek zene szakon. A 11 konzervatóriumot végzett tanítványa ma a komáromi művészeti alapiskola tanára. Pedagógiai tevékenységét több rangos járási és megyei díjjal jutalmazták. 1987-ben megkapta a „Példás tanár” díjat, 2009-ben pedig a szaktárca köszönőlevelét a sokéves eredményes zenepedagógiai munkássága elismeréséért.

fotók: dunatáj.sk, illetve Gergely István facebook oldala

dunataj.sk

 

hirdetés
Previous articleCsernobil – 30 évvel a baleset után még kezelik a következményeket, de a környék hasznosításán is gondolkodnak
Next articleElutasította a szlovák állampolgársági törvény módosítását a pozsonyi törvényhozás (A MOST-HÍD sem szavazta meg)