HAZA VÁLASZTÁSOK Sorsdöntő lehet a megyei választások kimenetele

Sorsdöntő lehet a megyei választások kimenetele

3410
hirdetés

Az MKP legfelsőbb vezetése aktuális problémákkal foglalkozott

Múlt héten szombaton, az érsekújvári járásbeli Szímőn ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa. Az ülésen többek között szóba kerültek a novemberi megyei önkormányzati választások, a kormányválság, valamint a FUEN által kidolgozott kezdeményezés felvidéki vonatkozásai. A kormányválsággal kapcsolatban az MKP OT nyilatkozatban kifejtette: „Miközben a megyei választásokra készülünk, a közvélemény figyelme a kormány körüli botránysorozatra irányul. A Magyar Közösség Pártja aggodalommal figyeli a kormánykoalíció körül kialakult válsághelyzetet, és az egyes kormánypártok törekvéseit a személyes érdekekkel átszőtt, látszólagos egység megtartására.”

 


Az MKP legfelsőbb vezetése aktuális problémákkal foglalkozott Sorsdöntő lehet a megyei választások kimenetele A kormányválság, amely kezdetben a partnerek pozícióharcából, erőfitogtatásából, és a miniszteri tisztségek megtartására irányuló érdekekből fakadt, mára komoly konfliktust okozott a partnerek között – hangsúlyozzák. Ennek következményei annak ellenére is érezhetőek maradnak, hogy a partnerek a látszategység további fenntartásában egyeztek meg – vélik. Mint Szimőn elhangzott, az MKP OT támogatja az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) által kidolgozott Minority SafePack kezdeményezést, amelynek célja, hogy az unió tagállamaiban élő őshonos, nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmét szolgáló uniós jogszabályok szülessenek. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság elindítsa a kezdeményezésnek megfelelő jogalkotási folyamatot, az EU legalább hét tagállamában összesen egymillió támogató aláírást kell összegyűjteni. A FUEN májusi kolozsvári kongresszusán (2017. május 20-án) szimbolikusan elindította az összeurópai aláírásgyűjtést. Az aláírások tényleges összegyűjtése a FUEN-tagszervezetek feladata. Szlovákiában a Magyar Közösség Pártja szervezi ezt a munkát, Berényi József vezetésével. Az MKP a 2017. augusztus 18-án Dunaszerdahelyen megtartott sajtótájékoztató keretében indította el a szlovákiai aláírásgyűjtést. A megyei önkormányzati választásokkal kapcsolatban az országos tanács megjegyezte: az MKP az idei év legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a 2017 és 2022 közötti választási ciklusban is hatékony érdekérvényesítésre képes megyei képviseletet biztosítson a Dél-Szlovákiában élőknek. A november 4-ei megyei önkormányzati választásokon az a célunk, hogy régióink további erősödését erős képviselettel segítsük. Az ülésen foglalkoztak Plavčan miniszter leváltásával, az oktatásügyben kialakult helyzettel. Az MKP fontosnak tartja, hogy jó szakember kerüljön az oktatási tárca élére. Mint kiemelték, a nyáron kirobbant korrupciós botrány tovább mélyítette az emberek bizalmatlanságát a politikusokkal szemben. Szükséges volt a miniszter visszahívása, ám az elhúzódó bizonytalanság nehéz helyzetbe sodorja az iskolákat. Elvárjuk, hogy a kormánykoalíció olyan személyt állítson a minisztérium élére, aki az oktatási reformok híve, s egyben a nemzeti közösségek iskolaügyének támogatója is lesz – olvasható az ülés végén kiadott nyilatkozatban. Dübörög a szlovák gazdaság, ám a déli régió továbbra is el hanyagolt, Szlovákia munkakanélküliségi mutatói pozitív rekordokat döntenek, ám a déli és a délkeleti járásokban ez a kedvező jelenség nem érzékelhető. „Felszólítjuk Szlovákia kormányát, hogy haladéktalanul tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek a déli járásokban élők számára is érezhetővé teszik a gazdasági fellendülés kedvező hatásait, amelyek kézzelfogható javulást eredményeznek a szociális szempontból leghátrányosabb régióban élők számára. A déli járásokba is jussanak munkahelyteremtő beruházások, itt is korszerűsítsék és bővítsék a közlekedési infrastruktúrát. Az itt élők is teljesítik kötelességüket, befizetik adóikat, amelyekből szívesen viszontlátnák azokat a javakat, amelyek eddig csupán az ország északi és középső régióiba irányultak” – hangsúlyozták az ülésen. Az MKP Országos Tanácsa rámutat arra, hogy a vidék fokozódó elnéptelenedése, a vidéki életforma elhagyása az elmúlt több mint két évtized helytelen agrár- és élelmezési politikájának eredménye, amelynek következtében több százezer vidéki munkahely szűnt meg. Ennek kapcsán a jelenlegi kormány sem képes olyan hatékony intézkedéseket foganatosítani a hazai agrárium és élelmiszeripar fellendítésének érdekében, amelyek megállítják a vidék hanyatlását, és tisztességes megélhetést biztosítanak az ott élőknek. Mint a nyilatkozatban olvasható: Az MKP OT ismételten felszólítja a kormányzatot, mihamarabb teremtsen konkurenciaképes gazdasági feltételeket a szlovákiai agrárium és élelmiszeripar számára, támogatva a területen dolgozó kis- és középvállalkozásokat, a fiatal gazdálkodókat, megerősítve ezáltal a hazai minőségi élelmiszerellátást, egyben új, éltető erőt adva a vidéknek. Az MKP OT Esterházy János halálának 60. és a kitelepítések 70. évfordulójára emlékezve fejet hajt a mártír politikus emléke előtt. Továbbra is elítéli a kollektív bűnösség elvét, és követeli a bocsánatkérést és a jóvátételt.

 

DUNATÁJ HETILAP 35/2017

hirdetés
Previous articleValóban ennyire későn ébrednek a komáromiak?
Next articleSzent István királyunkra és a reformáció 500. évfordulójára emlékeztünk az erdélyi Hegyalján