HAZA HÍR-MIX Nyílt napra várják a kisgimis életre vágyókat és szüleiket a „Selyébe“

Nyílt napra várják a kisgimis életre vágyókat és szüleiket a „Selyébe“

588
hirdetés

A Selye János Gimnázium február 28-án nyílt napot rendez a 8 éves tagozata jövendő prímósai számára. Az érdeklődők reggel 8 és/vagy délután 16 órától, másfél óráig ismerkedhetnek a nagymúltú intézmény pedagógusaival, tanulmányi programjaival, szakköreivel, épületével, felszereltségével… A Nyitra megyében páratlan magyar nyelvű továbbtanulási lehetőségről Andruskó Imre iskolaigazgatóval beszélgettünk.

Mióta működik 8 éves tagozat az ön által 2001 óta irányított, híres alma materben?

Az iskolánk elődjének számító bencés gimnáziumban, amely 1907-ben kapta vissza a főgimnáziumi rangját, az 1944/45-ös tanévig, nyolc éven át folyt a a diákok oktatása-nevelése. A korábbi algimnázium még csak 4 éves tagozattal rendelkezett. A II. világháborút követő politikai-társadalmi változásoknak, így a beneši dekrétumnak „köszönhetően“ bezárták az alma matert. Aztán amikor 1950-ben, az első csehszlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményként ismét fogadhatott diákokat, már csak négyéves oktatást nyújtott. A ´89-es rendszerváltás után, vagyis 1992-ben Ipóth Barnabás igazgató úr úgy döntött, hogy újraindítja a 8 éves tagozatot, ami némi megszakításokkal, három évtizede szinte folyamatosan működik. Majd az oktatási tárca tíz évvel ezelőtt a hazai magyar gimnáziumok közül egyedüliként nekünk engedélyezte a 8 éves helyett 6 éves tagozat megnyitását. Mivel azonban a következő évben országszerte eltörölte ezt a lehetőséget, ezért további 6 éves tagozatunk nem nyílhatott, ahelyett visszatértünk a 8 éves tagozat indításához.

Az eltelt időszakban mekkora érdeklődés mutatkozott a 8 éves tagozatuk iránt, s a 2023/24-es tanévben hány kiskamasznak biztosíthatják ezt a lehetőséget?

Az 1992-es újraindításkor az engedélyezett egy osztálynyi 30 helyre 100 körüli diák jelentkezett, s a tehetséges alapiskolások nagy választék miatt rendkívül erős kisgimis osztály nyílhatott. Ez a többszörös túljelentkezés mintegy tíz évig megmaradt. Mivel a későbbi demográfiai hullámvölgyben országszerte csökkent az oktatási intézmények diáklétszáma, a saját tanulóikhoz felettébb ragaszkodó alapiskolák részéről beindult az ellenpropaganda a gimnáziumi 8 osztályos tagozatok iránt, amelyekbe emiatt is kevesebben jelentkeztek. Ráadásul az oktatási minisztérium jó pár évvel ezelőtt elfogadta a törvényt, miszerint az alapiskolák 5. évfolyamból maximum a tanulók 5 százaléka mehet át a gimnázium 8 osztályos tagozatára. Mivel az utóbbiak érdekében Pozsony megyében erősebben lobbiznak, a tárca ezt a jogszabályt úgy módosította, hogy a 8 hazai megye közül előnyt élvezzen. Vagyis míg az az ottani ötödikesek 10 százalékának nyújtja ezt a lehetőséget, a többi megyében jóval kevesebbnek. Például Nyitra megyében csak a 3,7 százalékuknak, ezért a következő tanévre csupán 18 tanulót vehetünk fel a megnyíló egyetlen kiselsőbe, míg a 4 éves tagozatba 4 osztályt nyithatunk 100 diákkal. Egyébként a jelenlegi „selyés“ kisgimis évfolyamok mindegyikében egy osztálynyi diákunk van. Mivel a Covid 19 járvány alatt nem tarthattunk nyílt napokat, ez gátolta a 8 éves tagozatunkra való jelentkezést, egyszer nem is tudtuk azt indítani, így most terciós osztályunk nincs.

Véleménye szerint miben rejlik a 8 éves tagozat előnye a 4 évessel szemben?

Az előbbi előnyei közül megemlítendő, hogy nálunk a kisgimisek már a prímótól kezdve két idegen nyelvet (kötelezően angolt, valamint németet vagy spanyolt) tanulhatnak, amelyeket nyolc év alatt magas szinten el lehet sajátítaniuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a matematika és informatika emelt óraszámban történő oktatására, továbbá a diákjaink egészségóvó testmozgására is — heti 3 testnevelés órát tartunk nekik. Emellett az 53 szakkörünkben is fókuszálunk a szintén nagy jelentőséggel bíró tehetséggondozásra, s a nálunk folyó pezsgő diákéletről, külföldi tanulmányi kirándulásainkról, nemzetközi projektjeinkről, partneriskolai kapcsolatainkról, ösztöndíj-lehetőségeinkről… még nem is szóltam. A több évtizedes tapasztalatok is bizonyítják a tovább tartó gimnáziumi oktatás pozitív hozadékait. Persze, megértem az alapiskolák aggodalmát, hogy ekképp pénzt, tanulóként évi 2 ezer eurót veszünk el tőlük, ami a nálunk töltendő négy év alatt fejenként 8, tizennyolc diák esetében pedig 144 ezer eurót jelent, de szem előtt kell tartani a gyerekek érdekeit is.

Kérem, ismertesse a február 28-ai nyílt napjuk részleteit! Mikortól milyen programokkal várják az érdeklődő családokat?

A keddi nyílt napunkat a jelenlegi ötödikesek és szüleik részére két idősávban hirdettük meg. Akik tudnak, azokkal már reggel 8-tól 9,35 óráig foglalkozunk. Akiknek ez az időintervallum nem felel meg, vagy az alapiskolájuk nem engedi el a gyerekeket, őket délután 16-17,35 óra között várjuk nyílt kapukkal. A reggel érkezők a prímósok és secundósok tanítási óráin is részt vehetnek, de délután az óralátogatás kimarad. Mindnyájuk kérdéseire szívesen válaszolunk, miközben részletezzük nekik azt, hogy a 8 osztályos tagozaton hogyan folyik a tanítás. Délután Szabó Gábor tanár úr majd forgószínpadszerűen vezeti őket végig több helyszínen, ahol nyelvekkel, matematikával, kémiával, művészetekkel… foglalkozhatnak. Azt is elmondjuk nekik, hogy a felvételi kritériumok már fenn vannak az iskolánk www.sjg.sk weboldalán. A törvény szerint az érintett középiskoláknak a saját weboldalukra február 28-ig fel kell tölteniük a 4 és 8 éves tagozatukra vonatkozó saját kritériumrendszerüket. Mi az elmúlt tizenöt év felvételi vizsgáin szereplő matematikai, magyar és szlovák nyelvi feladatokat is feltettük. Aki azokat átnézi, nem fog kellemetlenül meglepődni az idei vizsgafeladatok láttán.

Végül említsük meg a jelentkezők számára fontos dátumokat – mit meddig kell majd megtenniük a bejutásuk érdekében?

A családoknak március közepég kell jelezniük a jelenlegi alapiskolájukban a vonatkozó szándékukat, majd a szülőknek a 4 és 8 éves tagozatra egyaránt március 20-ig kell elküldeniük vagy személyesn be kell adniuk a kitöltött jelentkezési lapot a középiskolába. A felvételi vizsgák május 4-én ( a 4 éves tagozaton 9-én is) lesznek, ám a szülőknek addig meghívót és kérdésekkel teli adatlapot is küldünk. Az utóbbin arra válaszolhatnak, hogy a gyermekeik másodikként milyen nyelvet szeretnének tanulni, illetve őket katolikus vagy református hittanra, esetleg etika órára járatnák-e. A felvételi vizsgák végeredményét csak május 19-én tehetjük közzé, holott régebben azt már a vizsgák, illetve a feladatlapok kijavítása utáni délután kitehettük a bejárati faliújságunkra. Állítólag a tárca e változtatással harcolna a korrupció ellen, pedig tíz nap alatt több idő nyílik az esetleges korrupcióra, mint gyorsabb közzététel esetén…

A jelentkezők közül újabban a tiszta egyes bizonyítványokkal rendelkezőknek is kell felvételizniük, ám a színjeles bizonyítványukért többletpontokat adunk, akárcsak a kimagasló versenyeredményeikért. Az előző években mindazok, akik mindhárom felvételi tantárgyból 90 százalékra megírták a Tesztelés 5-öt (Monitor5), felvételi vizsga nélkül bekerültek hozzánk, de a tárca a Covid-pandémia miatt, pár héttel ezelőtt eltörölte a Tesztelés 5-öt, és csak a Tesztelés 9-et hagyta meg. A felvételiztetés az említett három tantárgy írásbelijéből, valamint a jelentkezők és a majdani osztályfőnökük kölcsönös megismerkedését szolgáló, kötetlen beszélgetésből – szóbeliből áll. Utolsó lépésként a szülőknek május 24-ig kell végérvényesen dönteniük arról, hogy a felvételt nyerő tanulókat biztos beíratják-e hozzánk, és csak aztkövetően válik jogerőssé az egész folyamat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a felvidéki magyarság életében rendkívül fontos küldetést betöltő gimnáziumunk, azaz Nyitra megye legeredményesebb középiskolájának keddi nyílt napjára!

Nagy-Miskó Ildikó dunataj.sk

hirdetés
Previous article10 550 ukrán diák jár iskolába Szlovákiában
Next articleNégy Komáromban világra jött kisbaba születési anyakönyvi kivonatában szerepel majd a 2023. 2. 23-as különleges dátum