HAZA HÍR-MIX Nincs magyar alelnöke Nyitra megyének!

Nincs magyar alelnöke Nyitra megyének!

680
hirdetés

A kisebbségek tekintetében egységesek, a megyei önkormányzatban a szlovák koalíció képviselői

NYITRAA Nyitra megyei önkormányzat második testületi ülésén megválasztották a megye két alelnökét, egyiket a Smer, másikat a KDH szlovák koalíciós képviselői közül. Az ellenzéki MKPnek ezúttal sem jutott alelnöki pozíció, annak ellenére, hogy a képviselőtestület összetétele korántsem egysíkú. A százalékpontos arány 60:40 a koalíció javára. Mivel a megyei önkormányzat képviseleti jellegű (nem kormányzati, ahogyan gyakran érvelnek a koalíciós frakcióvezetők), párhuzamot vonhatunk tehát a pozsonyi törvényhozással: ott a parlament négy alelnöki helye közül kettő az ellenzéket illeti meg.
A megyei tanács hétfőn jóváhagyott összetétele sem felel meg a szabályoknak. A megyei képviselőtestület házszabálya (a megyékről szóló törvény szellemében) előírja, hogy a megyei képviselőcsoportok (frakciók) létszámának arányában kell létrehozni a tanácsot. Ezen előírásnak megfelelne a 4:3:3 arány (Smer:MKP:KDH), ám a képviselőtestület a frakciók arányainak nem megfelelő 5:3:3-as összetételt szavazta meg, a Smer javára. Az MKP képviselői csoportja felkérte a megye főellenőrét, vizsgálja meg a határozat törvényességét, illetve levélben fordul a megyei elnökhöz, Milan Belicához, hogy ne írja alá ezt a határozatot. A megyei önkormányzatok szakbizottságai megválasztásánál érhető tetten leginkább az MKP ignorálása. A képviselőtestület létrehozott 11 bizottságot, ebből 8 szakbizottságot, majd megválasztotta a nyolc szakbizottság elnökét, ezek szlovák koalíciós képviselők. Elutasították az MKP képviselőcsoportjának módosító javaslatát, hogy az arányosság elvét betartva (a pozsonyi törvényhozásban a 19 bizottság közül 9 bizottság elnöke ellenzéki parlamenti képviselő) három bizottság elnöki tisztsége illesse meg az ellenzéket. A megyei szlovák koalíció képviselői érvelésük közepette gyakran térnek vissza a „hírhedt“ első választási időszak (2001-2005) történéseihez, amikor a 9 szakbizottság közül 3 szakbizottság elnöke volt szlovák ellenzéki képviselő. Egy átlagos megyei szakbizottságban ma 7 koalíciós képviselő, az MKP 2 képviselője és egy frakción kívüli képviselő foglal majd helyet. A témával lapunk jövő heti számában foglalkozunk.
-Fi-

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleA válság óta Szlovákiába nem települt jelentősebb beruházó
Next articleCsodaszép, de mérgező szobanövények