HAZA BELFÖLD MKP által támogatott polgármester-jelöltek 329 településen

MKP által támogatott polgármester-jelöltek 329 településen

1715
hirdetés

A Magyar Közösség Pártja 445 településen indul a november 15-ei önkormányzati választásokon, ebből 329 helyen polgármester-jelöltet is indít vagy támogat.

Tekintsünk át néhány számadatot, azt tudatosítva, hogy azok a polgármester-jelöltek támogatására vonatkoznak, nem pedig az önkormányzati képviselőkre!

A 329 településből 205 esetben (ez 62%) önálló MKP-s jelöltje indul, azaz nem koalícióban és nem is függetlenként, hanem hivatalosan is a Magyar Közösség Pártja jelöltjeként indulnak a választásokon.

Koalíciókötések – Az MKP polgármesterjelöltjei „hivatalosan” 48 településen indulnak koalícióban, ami a 329 MKP-s támogatottságot bíró polgármester-jelölttel induló település 14 százaléka. Leggyakoribb koalíciós partner a Most-Híd, de nem kizárólagosan. 31 olyan település van, ahol a koalíciót csak az MKP és a Most-Híd alkotja (ez a koalíciókötések 65%-a), továbbá 8 olyan további település van, ahol az MKP és a Most-Híd mellett más párt is tagja a koalíciónak (ezek: KDH, Nova, Smer). Az összesen 39 MKP-t és Most-Hidat is „felvonultató” koalíciók többségében az MKP polgármesterjelöltjét támogatja a Most-Híd, – a Dunaszerdahelyi járás az egyetlen, ahol a koalíciókban a Most-Híd által jelölt személyek vannak többségben. Négy olyan járás van, amelyekben a polgármesterjelöltről sehol sem alakult koalíció az MKP és a Most-Híd között: a Galántai, a Vágsellyei, a Nagyrőcei és a Nagymihályi járások. Mindössze egy településen jött létre koalíció az MKP és a Most-Híd a következő járásokban: a Nyitrai, a Losonci, a Rozsnyói járások. Kilenc olyan település van, ahol az MKP-s koalíciónak a Most-Híd nem részese.

Az MKP 75 településen független jelölt megválasztását támogatja (ami a 329 település 23 százaléka).

Járásokra lebontva a következő a helyzet:

Járás Saját jelölt koalíció1 koalíció2 független más párt Összes
Szenc 2 2 1 9 0 14
Dunaszerdahely 29 1 6 17 0 53
Galánta 8 0 0 9 0 17
Vágsellye 4 0 0 2 0 6
Komárom 23 3 1 5 1 33
Érsekújvár 15 2 1 4 0 22
Nyitra 0 1 0 8 0 9
Léva 18 5 2 2 0 27
Nagykürtös 11 3 0 1 0 15
Losonc 8 1 0 6 0 15
Rimaszombat 26 6 2 7 0 41
Nagyrőce 5 2 0 0 0 7
Rozsnyó 12 1 0 2 0 15
Kassa környék 12 2 1 1 0 16
Nagymihály 9 0 0 2 0 11
Tőketerebes 23 4 1 0 0 28
Összes 205 33 15 75 1 329
62,6% 9,7% 4,6% 22,8% 0,3% 100,0%

A táblázatban:
Koalíció 1: koalícióban indul az MKP polgármesterjelöltje
Koalíció 2: kolíciós polgármesterjelöltet támogat az MKP
más párt: Az MKP más párt jelöltjét támogatja (egyetlen eset: Nagykeszi, Komáromi járás, Zöldek Pártja)

Az MKP által támogatott polgármester-jelöltek név szerint (kövér betűvel tüntettük fel azokat a településneveket, ahol a jelöltnek nincs kihívója):

Szenci járás
Az MKP egyedül: Vők – Fejes Baltazár, Zonctorony – Matúš Gabriella
Koalícióban: Hegysúr – Gujber László (MKP – MOST-Híd), Réte – Metzner Zoltán (MKP – MOST-Híd), Egyházfa – Borš Ervin (MOST-Híd – MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Boldogfa – Časný Alojz, Dunasápújfalu – Takáč Viola, Éberhárd – Godová Eva, Fél – Pomichal István, Gútor – Schnóbl Jozef, Magyarbél – Danter Attila, Nagyborsa – Vidra Ladislav, Szemet – Božík Štefan, Szenc – Kvál Karol

Dunaszerdahelyi járás
MKP: Alistál – Csóka Éva, Balony – Matus Frigyes, Bögellő – Kázmér Mária, Bős – Fenes Iván, Csallóközcsütörtök – Őry Péter, Csallóköztárnok – Tóth Ferenc, Csenke – Nagy Judit, Csiliznyárad – Miklós Dénes, Csilizpatas – Kiss Lajos, Csilizradvány – Janík Erzsébet, Dunaszerdahely – Hájos Zoltán, Gelle – Vajas Imre, Illésháza – Fehér Tibor, Lúcs – Ábrahám Piroska, Macháza – Fenes István, Medve – Morva László, Nagybodak – Soós Róbert, Nagymagyar – Csicsai Ottó, Nagymegyer – Néveri Sándor, Nagyudvarnok – Tóth Ernő, Nyárasd – Bacsó László, Nyékvárkony – Menyhárt József, Olgya – Mészáros Tibor, Patonyrét – Varga László, Sárosfa – Janík Pál, Somorja – Bárdos Gábor, Szap – Sárközi Eleonóra, Vámosfalu – Zalka Eduard, Vásárút – Paksi Tibor
Koalícióban: Ekecs – Polák László (MKP – MOST-Híd), Dercsika – Matuska László, Dunatőkés – Csiba Mária, Hodos – Balódi László (MOST-Híd – MKP), Albár – Bereczk Oszkár, Nagymad – László Gábor, Padány – Szabó Zoltán (MOST-Híd – Smer – MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Baka – Bertalan György, Béke – Szabados Katalin, Csákány – Bugár Lívia, Csallóközkürt – Kubik József, Diósförgepatony – Gállfy Szilárd, Doborgaz – Boráros József, Eperjes – Csiba Jarmila, Felbár – Bodó István, Felsőpatony – Sidó Tivadar, Kulcsod – Bognár Csaba, Lég – Szitási Ferenc, Nagypaka – Lami Éva, Nagyszarva – Horváth Jenő, Pódatejed – Csóka Sándor, Úszor – Sojka Zoltán, Vajka – Álló Donát

Galántai járás
MKP: Alsószeli – Kovács Lajos, Feketenyék – Varjú Izabella, Hidaskürt – Cservenka Levente, Nádszeg – Borka Árpád, Nagymácséd – Forró Krisztián, Nemeskajal – Kosztolányi Tibor, Taksony – Mészáros Márta, Vága – Varga Renáta
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Diószeg – Szabó Antal, Galánta – Maťašovský László, Jóka – Farkas Imre, Kismácséd – Hontvári Ferenc, Nagyfödémes – Gőgh Ferenc, Kosút – Mačicová Zdenka, Tósnyárasd – Szilvási Zoltán, Tallós – Javor Adrián, Vezekény – Tončko Mikuláš

Vágsellyei járás
MKP: Farkasd – Iván Gyula, Negyed – Jancsó István, Pered – Borsányi Gyula, Zsigárd – Baranyay Alajos
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Hosszúfalu – Tóth Pál

Komáromi járás
MKP: Bajcs – Kiszucsan Attila, Bogyarét – Aradi Mónika, Búcs – Bajkai Csaba, Csicsó – Földes Csaba, Dunaradvány – Chovan Irén, Füss – Esztergályos Lajos, Gellér – Rácz László, Gúta – Horváth Árpád, Hetény – Pákozdi Elek, Izsa – Domin István, Karva – Duka Gábor, Keszegfalva – Toma Tibor, Kolozsnéma – Szalay Rozália, Lakszakállas – Bartal András, Marcelháza – Varga Ervin, Martos – Keszeg István, Naszvad – Takács Zoltán, Ógyalla – Basternák Ildikó, Pat – Szabó Olga, Perbete – Basternák József, Szentpéter – Gyarmati Tihamér, Vágfüzes – Varga László, Virt – Kovács János
Koalícióban: Bátorkeszi – Labancz Roland, Csallóközaranyos – Varjú Éva, Komárom – Czíria Attila (MKP – MOST-Híd), Tany – Nagy Gabriella (MOST – MKP-Híd)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Dunamocs – Banai Tóth Pál, Ímely – Tyukos Ferenc, Madar – Édes István, Megyercs – Molnár Zoltán, Nemesócsa – Magyarics Gusztáv.
Nagykeszi községben a Zöldek Pártjának jelöltjét, Nagy Lajost támogatja az MKP.

Érsekújvári járás
MKP: Andód – Czuczor Mária, Baracska – Černák Tibor, Ebed – Nagy Tibor, Fűr – Kamoncza Márta, Garampáld – Góra Monika, Kéménd – Varga Tamás, Kicsind – Geiszler Mária, Kisgyarmat – Kálazi Tímea, Kisújfalu – Geri Valéria, Kőhídgyarmat – Puss György, Libád – Kürti Róbert, Muzsla – Farkas Iván, Nagykér – Kottlík László, Szímő – Bób János, Szőgyén – Vígh Gábor
Koalícióban: Kamocsa – Lukács Valéria, Nána – Matuska Zsuzsanna (MKP – Most-Híd), Udvard – Szabó István (Most-Híd – MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Érsekújvár – Pischinger Géza, Köbölkút – Szőcs Ferenc, Kürt – Kovács József, Pozba – Ivaničová Katarína

Nyitrai járás
Koalícióban: Kolon – Balkó Róbert (MKP – KDH – MOST-Híd – NOVA)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Alsóbodok – Paulisz Marián, Barslédec – Molnár József, Csiffár – Jakab Gabriella, Kalász – Balázs János, Menyhe – Korytár Géza, Nyitracsehi – Kupeček Róbert, Nyitragerencsér – Vrábel Anna, Pográny – Hajdu László

Lévai járás
MKP: Alsószemeréd – Csóvány Henrich, Bese – Černák Miroslav, Csata – Csákvári Marian, Egeg – Kis György, Farnad – Csomor Vlasta, Gyerk – Nagy Géza, Ipolyfödémes – Tóth Magdolna, Ipolyság – Oros Zoltán, Kéty – Hajdú Árpád, Palást – Köpöncei Péter, Sáró – Süveg János, Szalatnya – Bazsó Árpád, Százd – Srna Zoltán, Szete – Smätana József, Tőre – Pap Ida, Vámosladány – Jakubík Ilona, Zalaba – Bögi Pathó Melinda, Zsemlér – Gubík Andrea, Mgr.
Koalícióban: Nagyod – Madarás Éva, Nagysalló – Kotora Marián (MKP – SMER), Kisölved – Bacsa Zoltán, Lontó – Kuczman István, Oroszka – Nagy Lajos, (MKP – MOST-Híd), Garamsalló – Kassai Renáta (Most-Híd – MKP – SMER), Kálna – Éhn László (SMER, MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Bori – Szúdy László, Málas – Paulovič Irén

Nagykürtösi járás
MKP: Bátorfalu – Bartík Zsuzsanna, Csáb – Tóth Henrik, Inám – Régi Zsolt, Ipolybalog – Cseri Lajos, Ipolykeszi – Kosík Szilvia, Ipolynyék – Hrubík Béla, Ipolyszécsényke – Siket Gyula, Kelenye – Csáky Ilona, Kóvár – Ivanič András, Nagycsalomja – Nagy Mihály, Szécsénykovácsi – Cseri István, Terbegec – Krnáč Marek
Koalíció: Gyürki – Egry Éva, Ipolynagyfalu – Kerata László, Ipolyvarbó – Csernik Tibor (MKP – MOST-Híd)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Lukanénye – Kuzma Zoltán

Losonci járás
MKP: Béna – Vass József, Bolgárom – Szakó Dezső, Csákányháza – Hegyi Károly, Fülek – Szvorák Zsuzsanna, Fülekpüspöki – Noskó László, Kalonda – Erdélyi Erzsébet, Panyidaróc – Bencsík Katalin, Síd – Földi István
Koalícióban: Ragyolc – György Péter (MKP – MOST-Híd), Nagydaróc – Rubintová Viera (SMER – MKP)
Független: Füleksávoly – Ferencz Gyula, Losonc – Csúsz Péter, Miksi – Ágoston Imre, Perse – Nagy Mária, Sőreg – Végh Zoltán

Rimaszombati járás
MKP: Abafalva – Hanobik Irén, Almágy – Agócs Gyula, Alsóvály – Miko László, Balogfala – Csörnök György, Balogújfalu – Bodon Gyula, Csíz – Lukács Zoltán, Darnya – Molnár Júlia, Dobóca – Gotlibet Annamária, Felsővály – Herényi Károly, Gömörmihályfalva – Hubay Levente, Gömörpéterfala – Köböl Gyula, Guszona – Fodor Zoltán, Hubó – Gencsi Gábor, Jéne – Vincze Gyula, Kálosa – Gazda József, Magyarhegymeg – Bodor Tibor, Méhi – Barna Olivér, Naprágy – Madarász József, Nemesradnót – Tóth Elemér, Óbást – Farkas István, Rimaszécs – Stubendek Márta, Sajókeszi – Szajkó Aladár, Szútor – Balog Tibor, Vecseklő – Kovács Tibor, Zádorháza – Kósa Jolán, Zsíp – Nagy Pál Magda
Koalícióban: Perjése – Kovács Krisztián, Sajólénártfalva – Rákosi János, Velkenye – Czigány János (MKP – MOST-Híd), Ajnácskő – Szamos Zsuzsa (MKP – NOVA), Détér – Zagyi István (MKP – SDKÚ – SMER), Harmac – Benedek Márta, Sajószentkirály – Béres Ferenc (MOST-Híd – MKP), Rimaszombat – Šimko József (NOVA – OKS – OLANO – KDS – SAS – MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Baraca – Szajkó Richard, Cakó – Bari Károly, Dobfenek – Kati Erika, Kövecses – Keszi Norbert, Rakottyás – Rencsok János, Runya – Javora Andrea

Nagyrőcei járás
MKP: Alsófalu – Szkalos Etelka, Deresk – Čech Jolán, Felsőrás – Miklós Aladár, Lévárt – Halász Márta, Sajógömör – Juhász Róbert
Koalícióban: Lőkös – Cselényi Krisztína (MKP – SMER), Tornalja – Szögedi Anna (MKP – SMER)

Rozsnyói járás
MKP: Barka – Icso Béla, Beretke – Giczei Anna, Berzéte – Gáspár Pál, Berzétekörös – Lipták András, Csoltó – Szepessy Gyula, Dernő – Icso Valéria, Kiskovácsvágása – Dáni Adrián, Lekenye – Takács Ágnes, Melléte – Lipták Olga, Pelsőc – Szaniszló Adrián, Szádvárborsa – Sanisló Erzsébet, Szalóc – Borzy Bálint
Koalícióban: Kecső – Lőrincz Gyula (MKP – MOST-Híd)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Szádalmás – Kardos István, Várhosszúrét – Klárik Gábor

Kassa környéki járás
MKP: Alsólánc – Kovács Gyula, Bodvavendégi – Béres Tibor, Debrőd – Gergely Pappa Adrianna, Migléc – Nagy István, Somodi – Bacsó István, Szádudvarnok – Simkó Csaba, Szepsi – Pertašová Irena, Szeszta – Gazsi Flórián, Torna – Majančík István, Tornahorváti – Köteles Miklós, Tornaújfalu – Koleszár János, Zsarnó – Kulcsár János
Koalícióban: Buzita – Mohňanský József, Reste – Bodnár Ferenc (MKP – Most-Híd – Smer)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Péder – Holečko József

Nagymihályi járás
MKP: Abara – Kovács Jenő, Bés – Kalán Sándor, Csicser – Varga Imre, Dobóruszka – Lakatos Erika, Mátyócvajkóc – Czap Lídia, Nagykapos – Mihók Gábor, Nagyráska – Dőry Erika, Nagyszelmenc – Tóth Lajos, Nyarádkelecsény – Kondás Sándor
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: Budaháza – Juhász Lóránt, Mokcsamogyorós – Tamaska Gyula

Tőketerebesi járás
MKP: Ágcsernyő – Galambos Csaba, Bári – Csizmadia Albert, Battyán – Karnay Klára, Bély – Fábián Tímea, Bodrogmező – Roman György, Bodrogszentmária – Hornyák István, Boly – Illés László, Borsi – Laczkó Lajos, Dobra – Gilányi Sándor, Királyhelmec – Pásztor István, Kisgéres – Furik Csaba, Kiskövesd – Máté Ágnes, Ladmóc – Szabó Erzséber, Nagytárkány – Kopasz József, Perbenyik – Fedor Ernő, Rad – Kalinič Jaroslav, Szolnocska – Kresztyanko László, Szomotor – Kovács Lóránt, Szőlőske – Sitkárová Martina, Újhely – Vlasatý Mikuláš, Véke – Kajla János, Zétény – Szaxon Zoltán
Koalícióban: Kistárkány – Tárczy Péter (MKP – MOST-Híd), Szinyér – Kondásová Magdaléna, Zemplén – Takács Miklós (MKP – MOST-Híd), Bodrogszentes – Liszkai Gusztáv (MKP – MOST-Híd -SMER), Lelesz – Zurbola Michal (MOST-Híd – MKP)

ON, Felvidék.ma

 

hirdetés
Previous articleJön az Angry Birds-film
Next articleAz előzetes közvéleménykutatási eredmények szerint: A választási harc valószínűleg Stubendek és Czíria között dől el