HAZA BELFÖLD Megválasztotta az MKP Bárdos Gyulát köztársasági elnökjelöltnek

Megválasztotta az MKP Bárdos Gyulát köztársasági elnökjelöltnek

996
hirdetés

43170 Pozsonyban az MKP Országos Tanácsa titkos szavazással választotta meg Bárdos Gyulát köztársasági elnökjelöltnek. Az önálló Szlovákia történelmében először fordul elő, hogy magyar köztársasági elnökjelöltre is szavazhatnak a választópolgárok.

A szavazás egyértelmű volt, Bárdos Gyulát a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa egyöntetűen támogatta, a jelenlévő 71 OT tag közül Bárdos Gyula nem szavazott, a leadott 70 szavazatból 70 szavazatot kapott.
A szavazást megelőző vitában valamennyi felszólaló támogatta az önálló jelölt indítását. A jelölt indításához 15 ezer támogató aláírásra van szükség, mivel az MKP nem parlamenti párt, az érvényes joigszabályok szerint erre szüökség van. Az OT azt a célt túzte ki, hogy legalább 20 ezer aláírást gyűjtenek Bárdos Gyula köztársasági elnökjelöltségének támogatására.
Berényi József MKP-elnök szerint helyzetünk alakulása az elmúlt két évtizedben, a szlovák politikusok megnyilvánulásai és indokolják a magyar elnökjelölt indítását. Bauer Edit és Mészáros Alajos európai parlamenti képviselők örömüket fejtették ki. Mészáros forradalminak nevezte a lépést. Bauer Edit szerint a párt jobb jelöltet nem találhatott volna. Gratuláltak Bárdos Gyulának, hogy vállalja a megmérettetést.

Bárdos Gyula úgy gondolja, a magyar választópolgárokat magyar jelölt tudja leginkább mozgósítani. Ezt mutatták a megyei választások is, hiszen a az eredmények tükrében jó döntésnek bizonyult, hogy Berényi József személyében az MKP saját megyei elnökjelöltet indított. „Elérkezett az ideje, hogy megtegyük ezt a lépést. Láttatnunk kell, hogy itt magyarok vannak. Ez fontos lépés a párt szempontjából és a közösségünket tekintve is. Valamennyi magyar jelöltje akarok lenni, de képviselni kívánom a többi nemzetiséget és az itt élő szlovákokat is. A jelöltségemet a kampány során közösségünk érdekében akarom megjeleníttetni. Köszönöm a bizalmat” – mondta Bárdos Gyula.

Az MKP Országos Tanácsa a következő nyilatkozatot fogadta el:

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának NYILATKOZATA

Köszönjük a bizalmat!
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa pozitívan értékeli a megyei választások eredményét, és megállapítja, hogy a párt megvédte pozícióit a kerületi önkormányzatok közgyűléseiben, és nagy sikernek tartja, hogy a Nagyszombati Önkormányzati Kerületben elnökjelöltünk bejutott a második fordulóba, ahol méltó ellenfele volt a nemzeti baloldali pártok által támogatott eddigi elnöknek. Az országos tanács tagjai tiszteletüket és köszönetüket fejezik ki a párt aktivistáinak odaadó munkájukért és szimpatizánsainknak-választóinknak a bizalmukért.
Az egyenrangúság és egyenjogúság nevében
Az MKP OT hitet tesz a jogállamiság mellett, amely nemzetiségre, fajra, vallásra és nemre való tekintet nélkül biztosítja a polgárok egyenjogúságát és egyenrangúságát. Ezért döntött úgy, hogy a 2014-es köztársaságielnök-választás alkalmával önálló jelöltet indít az államfői poszt megszerzéséért. Az MKP OT egyöntetű szavazással Bárdos Gyulát indítja a köztársaságielnök-választáson.
Az országos tanács tagjai tisztelettel kérik a párt tagjait és szimpatizánsait, valamint a szlovákiai magyar civil szervezeteket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az aláírásgyűjtésbe, amely jelöltünk támogatását szolgálja és törvényes feltétele annak, hogy indulhasson a köztársasági elnöki választáson.
Vállalkozóbarát adórendszert, takarékos költségvetést
Az MKP OT Szlovákia jövő évi költségvetését tipikus választási előterjesztésnek tekinti. Keretei csupán a köztársaságielnök-választás idejéig lesznek tarthatóak, utána növekedésnek indul a költségvetési hiány, ezzel együtt az államadósság. Az országos tanács tagjai elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormány a vállalkozások adminisztratív, adó- és járulékterhei növelését tervezi, sőt új adófajtát honosít meg a veszteséges vállalkozások úgynevezett regisztrációs díjának bevezetésével, takarékossági intézkedésként pedig az eddig is alulfinanszírozott egészségügy, oktatásügy és szociális ellátás forrásait szűkíti. Az MKP OT olyan vállalkozóbarát adórendszert szorgalmaz, amely hozzájárul a munkahelyteremtéshez, egyszersmind olyan beruházás-támogató gazdaságpolitikát, amely csökkenti a regionális különbségeket.
Az MKP OT üdvözli Dél-Szlovákia területfejlesztési és gazdaságfejlesztési koncepciója, a Baross Gábor Terv társadalmi és szakmai vitájának megkezdését. Reményét fejezi ki, hogy belátható időn belül elkészül a hiánypótló, régiónk fejlődése számára olyannyira fontos alapdokumentum.
Társadalmi párbeszéd kell a szociális feszültségek csökkentése érdekében
Az MKP Országos Tanácsa aggodalommal tekint a törvényhozásnak a szociálpolitika terén elfogadott törvénymódosításaira, amelyek a bérből és fizetésből élők folyamatos elszegényedéséhez, a legszegényebbek esetében pedig – minimális megélhetési feltételeik biztosítása híján – teljes ellehetetlenülésükhöz vezetnek. Társadalmi konfliktusokhoz vezethet, hogy a kormány a több százezer anyagi szükséghelyzetben élő polgár segélye kifizetési feltételeinek megteremtését a helyi önkormányzatokra ruházza át. Elfogadhatatlan ez a cinikus magatartás. Az országos tanács tagjai széleskörű társadalmi vitát javasolnak a megfelelő megoldások kialakítására, leszögezve, hogy a kormánynak nincs megoldása a lemaradásukat  saját erejükből behozni képtelen csoportok társadalomba való beilleszkedésének megvalósítására.
Összefogással iskoláinkért
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa felháborodással veszi tudomásul, hogy a szlovák törvényhozó testület a kisiskolák megszűnését eredményező és egyben a kisebb falvakat ellehetetlenítő határozatot hozott a közoktatási törvény módosítása kapcsán. Tekintettel arra, hogy a jogszabály kifogásolt rendelkezése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba, arra szólítja fel a polgármestereit és helyi képviselőit, hogy falusi közösségeikkel és szomszédos településeikkel összefogva tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egyetlen iskola se essen a központi utasítások áldozatává, és továbbra is kizárólag az iskolafenntartók dönthessenek iskoláink működtetéséről.

on, Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleRépás Zsuzsanna: „A felvidéki magyarság megmaradása és gyarapodása a cél”
Next articleKépzelet és valóság – M. Kass Judit tárlata a Csemadok galériában